Kultuur ja Elu 4/2018

Kultuur ja Elu 3/2018

 

 

 


Varssavi vallutamine 1831
Foto: Wikipedia


Kindraladjutant parun Johann Eduard von Dellingshausen

tekst: Jüri Kotšinev

Johann Eduard von Dellingshausen (1795–1845) kuulus päritolult tuntud baltisaksa aadlisuguvõsasse.

Ta sündis Revalis (Tallinnas) Eestimaa kubermangus. Haridustee algas Peterburi jalaväeohvitseride koolis ning teenistus Tema Keiserliku Kõrguse kaaskonna kortermeisterteenistuses 1810. aastal. 1811. aastal ülendati Dellingshausen lipnikuks.
1812. aasta Isamaasõjas võttis ta osa lahingutest Mogiljovi ning Smolenski all ning osales ka pealahingus Borodino all. Peale Borodino lahingut ülendati ta porutšikuks (leitnandiks).
1813. aasta Euroopa sõjakäigu ajal osales Dellingshausen lahingutes Lützeni, Bautzeni, Kulmi ja Dresdeni all ning Rahvastelahingus Leipzigi all, mille eest sai kuldmõõga „Vapruse eest”.
1814. aastal paistis Dellingshausen silma Bar-sur-Aube lahingus. 1816. aastal asus Dellingshausen teenistusse Kindralstaabis ja 1818. aastal ülendati kapteniks.
1821. aastal viidi Johann Eduard von Dellingshausen üle kaardiväe Izmailovski polku ning samal aastal ülendati ta polkovnikuks.
1825. aasta 14. detsembril, kui Peterburis toimus dekabristide mäss, tegi uus keiser Nikolai I von Dellings­hausenist oma tiibadjutandi. 1828. aasta 17. augustil sai Johann Eduard von Dellingshausenist kindralmajor.
Vene-Türgi sõjas (1828–1829) osales Dellingshausen kindralleitnant Benckendorffi juhitud armee staabiülemana. Ta juhatas venelaste eelväge Omer-Paša üksuste vastu võideldes. 1828. aasta 15. septembril Hadži-Asatleri all vallutas Dellingshausen oma eelväega türklaste kindlustatud laagri ja sai selle eest teemantidega kaunistatud kuldmõõga „Vapruse eest”.
Edasine teenistus jätkus Dellingshausenil Württembergi prints Eugeni vägedes ja tal õnnestus 1828. aasta 17. septembril vallutada Omer-Paša kindlustatud laager. 11. jaanuaril 1829 sai Dellingshausen Püha Georgi ordeni neljanda järgu.
1831. aastal osales Johann Eduard von Dellingshausen Poola ülestõusu mahasurumisel ja vallutas 5. veebruaril Radoni linna. Selle eest sai ta Püha Anna ordeni teise järgu. 27. veebruaril 1831 vallutas ta oma vägedega Lublini ning 16. aprillil 1831 sai Püha Georgi ordeni kolmanda järgu. Varssavi vallutamisest osalemise eest sai Dellingshausen Püha Vladimiri ordeni teise järgu.
1831. aasta 6. oktoobril nimetati Johann Eduard von Dellingshausen keisri kindraladjutandiks ja sama aasta lõpus ülendati kindralleitnandiks.
Ta määrati kõrvuti kindraladjutandi teenistusega 17. jalaväediviisi ülemaks. Abielus oli parun von Dellingshausen krahv Gustav Matthias Jakob von Lambsdorffi tütre Anna Frederika Cathrinaga.
Kindraladjutant parun Johann Eduard von Dellingshausen suri Peterburis 6. novembril 1845. aastal.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv