Kultuur ja Elu 2/2013


Kultuur ja Elu 1/2013

 

 

 


Georg Otsa allkirjaga muusikakooli lõpudiplom

tekst: Aino Merila
fotod: Erakogu


Aino Merila muusikakooli lõpetamisel.

Mitte üksnes sellest ei taha ma täna rääkida, kuidas Ots populaarsuse omandas ja lauluga südameid võitis, mitte ka tunnustavatest tiitlitest, mis talle omistati, vaid hoopis millestki muust, mis seondub Georg Otsa isikuga veel varasematest aegadest.
Oli see meie ühine kool nimega Tallinna Prantsuse Lütseum, mis Eesti Vabariigi kuldsetel aastatel sidus? Arvan, et veel tänasel päeval võin Georg Otsa julgelt oma koolivennaks lugeda, kuigi me kooliskäimise ajad tegelikult ei ühtinud. Koolitee Prantsuse Lütseumi kulges tol ajal Hariduse tänava koolimajja küll üht rada pidi, aga eri ajal. G. Ots lõpetas Tallinna Prantsuse Lütseumi aastal 1938, sama aastanumbri sees, mil üks pika patsiga pisitüdruk madrusevormis ja punase tutimütsiga oma kooliteed alles alustas. Kui Georgile sai osaks Prantsuse Lütseumi lõpetamine veel Eesti esimese vabariigi ajal, tuli meie aastakäigul katkestada selles koolis käimine Teise maailmasõja eelõhtul, mil erakoolid suleti ja likvideeriti, koguni sõjaväehospidalideks muudeti.
Seda armsamaks on saanud mälestused kunagisest lütseumist nüüd, taasavatud koolis. Toimuvad regulaarsed vilistlaskogu kokkutulekud, kuhu meiegi õppelend on kaasa arvatud. Need toimuvad just selles endises koolihoones Hariduse tänaval. Praegune koolidirektor Lauri Leesi on aukohale tõstnud kunagise lütseumlase Georg Otsa – eeskujuks tänapäeva lütseumlastele.

Lütseumist muusikakooli

Esialgselt pidin oma kiirköitja kaante vahele paigutama õpetajateportreed esseede vormis, kuid erandkorras lisasin sinna ka direktori portree, auavaldusena Georg Otsale. Õpetaja ei ole Georg Ots mulle kunagi olnud, kuigi tagantjärgi tõdedes oli ta veel kõrgem isik – Tallinna Muusikakooli direktor aastail 1951/52. Kõigile tuntuks saanud kontserdi- ja teatrietenduste kaudu oli noor, energiline Georg Ots autoriteet ja kooli direktori kohale oodatud inimene. Georg Ots ilmus meile kui säratäht, kes oma tulekuga muusikakooli õpilaskonda vaimustas ning tiivustas. Just meie lennule sai osaks õnn olla Otsa juhtiva käe all muusikakooli lõpetamise aastal, Otsa direktoriks olemise ajal. Oli tema see, kes Estonia kontserdisaalis lõpuaktusel kätte andis lõpudiplomi kiituse ja lähetusega ellu. Kahjuks aga ei saanud Ots töö- ja kontserttegevuse ülekoormatuse tõttu jääda sellele administratiivsele direktori ametikohale pikemaks ajaks. Lauljana kuulus ta ikkagi rahvale laiemas mõistes.


Tallinna Muusikakooli lõpulend aktusel Estonia kontserdisaalis aastal 1952.
Pildil õpetajad ja lõpetajad, keskmes koolidirektor Georg Ots. Fotol puudub Samuel Saulus. Nimede loetelu paremalt vasakule: Esireas: Irmgard Kaudre, Linda Saul, Bruno Lukk, Ksenia Aisenstadt, Georg Ots, Elsa Avesson, Aleksander Arder, Vera Lensin. Teises reas: Aado Velmet, Aino Merila, Anna Klas, Õie Pikkpärg, Liida Kivilo-Selberg, Evi Torpats-Ross, Maaja Reinaste, Astrid Pääsuke, Ell Arike. Kolmandas reas: Helje Laane, Lilian Semper, Jenny Siimon, Hilja Kahu, Haili Mitt-Sammelselg, Heljo Sarapik, Niina Nellis, Marianne Murnikova. Neljandas reas: Leo Normet, Jüri Lapimaa ja kolm sõjaväest hiljem liitunud kursuslast.

Parimad aastad parimas koolis

Minu õpingud kulgesid edasi Tallinna Riiklikus Konservatooriumis klaveri erialal, esimesed tööaastad pärast konservatooriumi lõpetamist Pärnu Lastemuusikakoolis. Tõsisem ja viljakam tööpõld aga ootas ees kontsertmeistri ja klaveripedagoogina Tallinna Muusikakoolis. Tööaeg langes perioodile, mil koolile omistati Georg Otsa vääriline nimetus, samas muusikakoolis, kus aastatel 1944–1948 õppis G. Ots ise laulu, jätkates õpinguid Tallinna Riiklikus Konservatooriumis prof. Tiit Kuusiku lauluklassis. Aastal 1975 sai muusikakool oma ametlikuks nimetuseks: Tallinna Georg Otsa nimeline Muusikakool. Olen õnnelik, et mind just mu endises ja nii prestiižikas koolis vajati ja tööle kutsuti. Olen uhke selle üle, et selles õppeasutuses jagus mul sisutihedat tööd nii kontsertmeistri kui ka pedagoogina pea neljaks aastakümneks. Olgu täheldatud, et need olid mu elu parimad aastad, justnimelt Otsa-koolis.
Põgusaid kohtumisi lugupeetava G. Otsaga on meenutada vaid hilisematest aastatest, mil ta meie muusikakooli aadressil Võidu väljak 4 nii mõnelgi korral külastas. Toimus see enne tema tervise pöördumatut tagasikäiku. Mustades prillides, veel üsna operatsioonijärgses seisundis, oli ta siiski paari oma estoonlasest sõbra saatel muusikakooli tulnud, kas siis otse teatrimajast või koguni Magdaleena haiglast, kuhu tuli taas tagasi pöörduda. Nagu selgus, oli ettevalmistamisel Purcelli muusikaline draama „Dido ja Aeneas”, kus pearolli pidi laulma Georg Ots. Nimetatud rolli määramine talle oli ääretult tähtis, ta võttis seda väljakutset täie kohusetundega. Etenduse proovid kujunesid suursündmuseks ooperikollektiivile juba ooperi ettevalmistavas käigus. Orkestri osa täitis Tallinna Muusikakooli kammerorkester, koori osa „Välismaaga Sõprus- ja kultuurisidemete Arendamise Ühingu Kammerkoor” Valdo Ratassepa juhatusel. Ooperisolistideks olid koori ette kutsutud Georg Ots, Kaie Konrad, Mare Jõgeva, Henn Eerik. Et ooperiainestik põhines antiikmütoloogial, sai lavastuski antiikajastule vastav ja Georg Ots Aenease osas ilmus lavale muistses rüüs, peas ­sõjaväekiiver, mis pidi ühtlasi varjama operatsioonijälgi tema näol.
Etenduse videosalvestus sai teoks tänu Eesti Televisiooni stuudiole
1. aprillil 1975, saate toimetajaks Eeva Potter. Ettekandele tuli ooper Eesti Ametiühingute Kultuuripalees Salme tänaval sama aprillikuu 13-ndal päeval. Etenduse sissejuhatava sõnavõtu tegi Enn Eesmaa, lavastajatöö Toomas Lassmann. Peaosa Aenease rollis jäi rahvakunstnik Georg Otsale tema viimaseks etteasteks ooperiareenilt lahkumisel. Ülev lõppakord! Epopöa üle muistsete antiikaegade!
Tööd ja arutelud Mozarti ooperi „Don Giovanni” ümber G. Otsa uues versioonis ning lavastuses veel jätkusid, ent mitte kauaks, vaid jäid pooleli rahvakunstniku tervise järk-järgulise halvenemise tõttu.
Oma tulemistega tõi Ots enesega alati kaasa ootusärevust ning sõnulseletamatut auravalgust, mis temast kiirgus.
Ooperilavastuse lõppakord Estonias Mozarti „Don Giovanni” esietendusega jäi Otsa jaoks kahjuks olemata. Kavalehelt võis Georg Otsa nime leida vaid mustas leinaraamis.
Georg Ots oli meist lahkunud oma loometöö harjal, lahkunud igaveseks 5. septembril anno 1975. Hinge kinni pidades olime kaasa elanud igale tema viimasele südametuksele. Nüüdseks on temast jäänud järele müüt ja helge mälestus koos laulusalvestustega...
Otsakooli sisenedes võtab külastajat vastu pronksbüst Otsast skulptor Erika Haggi taieses. On olemas Otsa mälestusklass, õigemini küll kaks klassiruumi kooli alumisel korrusel rikkalike fotostendidega laulja lemmikrollidest ning valge tiibklaveriga Estonia.
Minu viimanegi etteaste hüvastijätul Otsakooliga leidis aset Otsa-nimelises mälestusklassis aastal 1999.
Hüvasti Otsakool ja pakatavad mälestused selles!
Hüvasti surematu ja unustamatu Georg Ots ning tema õilis kunst!


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv