Kultuur ja Elu 2/2011


Kultuur ja Elu 1/2011

 

 

 

 


Karvane käsi WikiLeaksi kraanil

tekst: Virkko Lepassalu
Fotod: ajaleht Guardian, raamat Inside WikiLeaks (London 2010)


Julain Assange`i äsjase kaasvõitleja Daniel Domscheit-Bergi raamat “WikiLeaksi sisemuses” (ingl k versioonis Inside WikiLeaks. London 2010) kujutab endast paljastajate paljastamist. Kuigi raamatus ei sisaldu suuri sensatsioone, leidub seal Wikileaksi rahastamise ja kontaktisikute kohta mitmeidki huvitavaid küsimusepüstitusi. Raamat on kirjutatud rahulikus Assange´i mõistvas toonis, kuid küsimused paraku jäävad.

Eesti poliitikutel oleks aeg vaadata uue pilguga USA diplomaatilistele memodele, mis WikiLeaksis ilmunud, lugemaks neist muuhulgas välja USA praeguse administratsiooni poliitilisi suundumusi ja põlualuseid.

Tutvustaksin selliseks ridade vahelt lugemiseks väikest spikrit: WikiLeaksi juhi Julian Assange`i lähima kaasvõitleja ja sõbra Daniel Domscheit-Bergi memuaare tööst WikiLeaksis, mis ilmusid tänavu Londonis. Tõsi, mainitud raamat püstitab WikiLeaksi kohta rohkem küsimusi, kui annab vastuseid. Kuid samas kinnitab see tahes-tahtmata ühte niinimetatud vandenõuteooriat, mis kuluaarides mõnda aega ringelnud: et Assange`i on otsesemalt või kaudsemalt toetanud praegu USA-s võimul olev administratsioon (demokraadid) või vähemalt osa nende juhtidest. Daniel Domscheit-Berg ei ütle seda küll otsesõnu välja, kuid samas väidab, et talle, kuigi ta pidas ennast Assange`i lähimaks sõbraks ja võitluskaaslaseks, jäid arusaamatuks kas või nende suurte summade päritolu, millega WikiLeaksi ülal peeti.

Kõrvuti Dalai laama ja USA “riigivaenlane”

Mais jõudsid Eestisse teated, et Assange´i kodumaal Austraalias asuv Sydney rahufond on talle omistanud kuldmedali, mis Londonis ka üle anti. Kummaliselt suur tunnustus mehele, kes, kui uskuda ametlikke teooriaid, oli tegelenud USA riigivõimu järelt pihtapandud diplomaatiliste memode levitamisega internetis. 14 aasta jooksul on fond andnud preemia Dalai laamale, Nelson Mandelale ja Jaapani budistide juhile Daisaku Ikedale. Märkimisväärne autasu seega tollele tulnuka moodi, sulevluigeliku tüpaažiga tegelasele, kes vajutanud mõningase jälje ka Eesti sisepoliitikasse. Saime ju tänu WikiLeaksis avaldatud USA diplomaatilistele memodele teada, mida arvab vestlustes USA diplomaatidega Eestist nii president Ilves kui mitmed teised tuntud poliitikud. WikiLeaksis avaldati muuhulgas USA diplomaatide memosid Eesti ministrite lühiiseloomustustega. Mis olid, tõsi, Eesti lugeja jaoks üsnagi mittemidagiütlevad.
Märkimisväärseks võib pidada kahte aspekti. Olulist ei ole seni eestikeelses meedias avaldatud memod (ingl k cableleaks), nii Eesti poliitikuid puudutavad kui üleüldse, endast sisaldanud. Tegu on olnud rohkem klatši tasemel infoga, à la mida keegi kellestki mõtleb, mida leidub lugematu hulk kõikide saatkondade kõikvõimalikes memodes. Nii on selliste memode salastatuski puhtformaalne. Sensitiivne info liigub luurekontorites, mitte aga suhteliselt ebaturvaliseks peetavates diplomaatilistes kanalites.
Teine aspekt: kuigi mainitud memod sisaldavad rohkem andmeid Eesti poliitikute ja poliitika kohta, kui esialgu paistab, on neid meedias avaldatud üsna valikuliselt. Siin võib olla mitu põhjust: võimalik, et kõik WikiLeaksis Eestit puudutavad memod pole olnud Eesti meediaväljaannetele kättesaadavad, või siis pole paljut Eestit puudutavat peetud lihtsalt uudisväärseks.
Kui tuua üks näide, siis näiteks siinkirjutajale pakkus küll huvi, mida kõnelesid 2006. a omavahelisel kohtumisel Moskvas Kremli kõrge ametnik, lähisvälismaaga (sh Baltimaadega) suhtlemise guruks peetav ja kaasmaalaspoliitikat arendav Modest Kolerov ja tuntud USA diplomaat Thomas Graham. Nende jutuajamist kajastavates memodes ei leidu midagi sensatsioonilist. Kuid kümneid lehekülgi jutuajamise kajastust kokku võttes jäi kõlama sõnum: meid, Venemaad ja USA-d, ühendab terrorismivastane võitlus, teie (USA) hoidke näpud eemal nn lähisvälismaast (sh Baltimaadest), nagu meie hoiame need eemal Mehhikost. Muuhulgas sai Graham Kolerovilt kingiks hulga raamatuid, millest üks (Vene ajaloolase kirjutatu) puudutas Eesti-Vene piiriga lõhestatud Setu rahvast. Muidugi ei maksa seda kohtumist ületähtsustada. Viimased sündmused paraku ainult kinnitavad Graham-Kolerovi kohtumisel kõneldut: terrorismivastase võitluse nimel kosivad Venemaad nii Euroopa Liit kui USA.
Kuid siinse kirjutise eesmärk pole WikiLeaksi ümberjutustamine. WikiLeaksi andmete valikulise jõudmise taustal meediasse tekib küsimus, miks oli/on Wiki Leaksi andmetest üleüldse võimalik teha manipuleerimise objekt. Teisisõnu, avaldada või muuta WikiLeaksi teave kättesaadavaks valikuliselt. Tunnistagem, et WikiLeaksi idee seisnes ju hoopis muus: avalikustada saladokumente ilma valikuta, kommenteerimise ja interpreteerimiseta, mida anonüümsed (valitsus)allikad saatsid. Muuta nad interneti kaudu kõigile võrdselt kättesaadavaks. Kuid ühel hetkel leiti endale mitmete maailma juhtivate väljaannete näol, nagu näiteks Der Spiegel, meediapartnerid. Nende näol tekkis n-ö filter. Eelmainitud raamatutki asusin lugema ennekõike soovist saada vastus küsimusele, millest oli tingitud selline algse idee moondumine.

Kohtumine Kaoses, et külvata Kaost

Kui rääkida pisut raamatu autorist, WikiLeaksi “isa” Assange´i hiljutisest lähimast kaasvõitlejast, siis berliinlane Daniel Domscheit-Berg oli enne WikiLeaksi perioodi silmatorkamatu IT-spetsialist, aastapalgaga umbes 50 000 eurot. Selliseid leidub hulkade viisi tänapäeva suurlinnades. Ettevõte, milles ta töötas, teenindas peamiselt suuri autotehaseid nagu GM ja Opel. Daniel elas koos pruudi, pilkupüüdva näitsikuga, kes töötas sekretärina samas ettevõttes, igati ontlikku keskmise kodanlase elu. Kuid nagu ikka selliste lugude puhul, tundis ta, et midagi on puudu. Midagi suurt ja olulist, mida võib kokku võtta ühe sõnaga: pühendumus millelegi. “Mu päevad olid tegevust täis ja vaheldusrikkad, kuid seal leidunuks ruumi millelegi enamale.”
Aastaid hiljem märkis Assange Danieli kohta, et küllap oli too ühinenud WikiLeaksiga, sest ei osanud oma eluga midagi targemat peale hakata. Ja Daniel möönis, et jah, nii see ilmselt oligi.
WikiLeaksist kuulis Daniel esimest korda 2007. a ühelt semult, kellega ta arvutis oli lobisenud. Enne seda oli ta suhteliselt püsivalt külastanud internetilehekülge cryptome.org, mis muuhulgas avaldas ka Briti välisluure MI6 agentide nimekirju. Põhimõte oli cryptome´il sama mis WikiLeaksil: ametnikul, kes mingi dokumendi päevavalgele tõi, tagati nende anonüümse avaldamise võimalus. Kuid millegipärast oli just WikiLeaks see, mis sai maailmakuulsaks, mitte aga n-ö esiisa cryptome.org.
Daniel möönab oma raamatus, et temagi oli mõelnud WikiLeaksist esimest korda kuuldes: tegu võib olla mingite suurte eriteenistuste toetatava projektiga. Just nagu “meepotiga”, et lekitada pealtnäha sensatsioonilisi, sisuliselt aga väärtusetuid andmeid, et näha, kes nende peale kokku lendavad. WikiLeaksi ümber ringles ja ringleb tänapäevani selliseid kuuldusi ju laialt. Kuid Danieli sõnul veenis teda, et asi on siiski puhas, 2007. a novembris WikiLeaksis avaldatud käitumisjuhised USA Guantanamo vangilaagri kinnipeetavate suhtes. Neist nähtus nii Genfi konventsioonide kui ka inimõiguste rikkumine. Muidugi tõi see kaasa laialdase skandaali ja seadis USA administratsiooni mitte just heasse valgusesse.
WikiLeaksi juhile Assange´ile lähenes Daniel sotsiaalvõrgustiku kaudu, mis kandis nime Kompuutriklubi Kaos (ingl k The Chaos Computer Club). Miks talle see võrgustik meeldis – seda kasutasid teoinimesed, omamoodi jämedakoelised, kuid professionaalid, kes ei viitsinud aega kulutada taolistes võrgustikes nii tavalisele lämisemisele maast ja ilmast, vaid aitasid üksteist, kui kellelgi oli abi vaja. See võrgustik ei võtnud uustulnukat sugugi lihtsalt omaks. Sinna kuulusid peale kõikvõimalike IT-tegelaste ja küberturvaspetside ka kaasaegsete kunstivormide, nagu valgusmuusika, viljelejad. Erinevalt tavalistest internetipõhistest sotsiaalvõrgustikest kohtuti sageli ka silmast silma ning peeti ka iga-aastast kongressi Berliini südames kongresside keskuses. Just seal, ühel konverentsil 2007. a lõpul, kus Julian Assange pidas ettekande, nad tutvusidki ja Daniel asus WikiLeaksis tööle.
Edasi kirjeldatakse raamatus olulisemaid juhtumeid, mis WikiLeaksis avaldamist leidsid, nagu näiteks Šveitsi ühe suurima, tuntud ja maineka Julius Bär Banki dokumendid. Selgus, et rohkesti varakaid inimesi oli kasutanud panga teenuseid maksudest kõrvalehoidmiseks, kusjuures JOKK-skeemidega. “Seda tehti kurjakuulutava, šokeeriva elegantsiga,” kirjutas Daniel, “ilmselt põhjusel, et tegelikult oligi see täiesti legaalne. Haruettevõtete ja rahasiirdamiste kompleksse süsteemi abil kindlustati raha suurepärane peitmine Kaimani saartele.”
WikiLeaksi kõikvõimsust näitas aga asjaolu, et asudes andmete avaldamise vastu kõikvõimalike advokaatide abil protsessima, kaotas pank usalduse langemise tõttu märksa rohkem, kui oleks juhtunud siis, kui ta oleks juhtunu vaikselt alla neelanud. Igal juhul olnuks pank hämmastunud, kui teadnuks, et kogu külvatud kaose taga peituvad kaks keskeale lähenevat meesterahvast ja üks antiikne server.
Wikileaks oli kogu aeg arranžeerinud müüti neid toetavatest tuhandetest vabatahtlikest ja sadadest assistentidest. Tegelikkuses kui see polnud just ilmne vale, siis igal juhul liialdus. Toetajateks loeti kõik nende meililistis asuvad isikud, kellega oldi millal ja mis kontekstis iganes kokku puututud. See ilus legend tuhandetest vabatahtlikest aitas Wiki Leaksi usaldusväärsust tõsta ning tagalat kindlustada. Tõsi, hiljem värbasid nad abiks ka arvutitehnikuid.


Julian Assange`i ja WikiLeaksi üheks peamiseks meediapartneriks sai ajaleht Guardian. Assange´i suhted ajalehega on kõikunud seinast seina. Kui algul oli just Guardian Assange´i lemmik, kellele ta saladokumente loovutas, siis pärast seda, kui kaks Guardiani ajakirjanikku temast raamatu kirjutasid, oli ta väga solvunud. Raamatu ilmumist omakorda võib käsitleda kättemaksuaktsioonina, et teised väljaanded Assange´i Guardianilt üle lõid. Raamat paljastab, kuidas sõlmiti WikiLeaksi dokumentide avaldamiseks salajane kokkulepe ühes Belgia hotellis kolme väljaandega, Guardiani, New York Times´i ja Der Spiegeliga. Enne WikilLeaksi USA välismissioone puudutavate sõjadokumentide lekitamist oli Assange autorite teatel niivõrd paranoiline, et riietus Ellingham Halli sõitmiseks vanaks naiseks. Just sealt saatis ta teele salajased andmed.

Delikaatne küsimus leketest ja rahast

Vaatamata väikesele tööjõuhulgale olid lekked 2008. aastaks saavutanud juba oja mõõtmed, mis ähvardas kasvada jõeks. 2008. a märtsis avaldati saientoloogide käsiraamat. Septembris, mõned kuud enne presidendivalimisi aga USA vabariiklaste asepresidendikandidaadi Sarah Palini e-kirjakasti sisu. Sooritati ka teisi küberründeid Paliniga seotud organisatsioonide vastu. Valimised võitsid teatavasti demokraadid ning Palin päris meedia kaudu vastselt presidendilt Obamalt karmilt aru, miks ikkagi ei kohelda Assange´i kui Al Qaeda või Talibani liidrit.
Jah, tõesti, nii Assange kui ta kamraad David reisisid kõikjal avalikult ringi.
Detsembris 2008 avaldas Wikileaks Saksa salateenistuse dokumendid korruptsioonist Kosovos, suvel 2009 aga paberid Islandi Kaupthing panga kohta, millest selgus, et panga juhtide lähikondsed olid saanud just enne panga kokkukukkumist sealt erakordselt soodsaid krediite. See “leke” aitas tuua islandlasi arusaamisele, et neid on süstemaatiliselt lollitatud – samas kui riiklikud ja sotsiaalsüsteemid läksid pankade varisemise tõttu pankrotti, olid finantsringkonnad raha oma taskutesse kühveldanud. Julian ja David võeti igal juhul Islandis vastu kui suured staarid ja pärast telesaadet kohalikus TV-jaamas ümbritses neid pidevalt rahvahulk nagu kangelasi.
Raamat sisaldab üldiselt enamikku WikiLeaksi avaldamisjuhtumite telgitaguseid. Huvitavaim külg on aga näiteks WikiLeaksi rahastamine. Kusagilt, mingitest fondidest saabusid kümned tuhanded eurod ja sajad tuhanded dollarid. David kirjutab, et ajaks, kui ta VikiLeaksist lahkus ehk septembriks 2010 oli kogu projekt saadud raha abil viidud tehnilises mõttes täiuslikkuseni. Neil olid krüpteeritud mobiiltelefonid pealtkuulamiskindlateks kõnedeks ja viimase peal IT lahendused. Julian ja David pidasid ka plaani asutada alaline peakorter koos paari palgalise töötajaga. Saksamaa kaitsejõududelt uuriti, et leida mõni kasutamata seisev varjend. Eesmärgiks oli saada “maailma kõige agressiivsemaks ajakirjandusorganisatsiooniks”.
Millistest allikatest WikiLeaksi raha aga tegelikult pärines – pealtnäha tuli see mingitest kodanikuvabaduse kaitse organisatsioonidelt – raamatust ei nähtu. Ja see ei saagi seal kirjas olla, sest nagu ka David ise tunnistab: kuigi ta oli Assange´i lähim kaasvõitleja, jäi raha päritolu talle ähmaseks. Kuigi aastaga miljon dollarit toetust saada polnud mingi probleem.

Assange ja tema saatuslikud naised

Muidugi otsisin Davidi memuaaridest ka vastust, kuivõrd õigustatud võisid olla süüdistused vägistamises, mis Assange´i kohale tõusid – praegu ootab mees teatavasti kohtu ette astumist. Mäletatavasti tutvus ta Rootsis loenguid lugedes kahe naisterahva, Anna ja Sofiaga, ning veetis mõlemaga mõnusalt aega. Hiljem pöördusid naised aga politseisse, süüdistades Assange´i kaitsevahendita vahekorras olemises. Preservatiiv oli kas katki läinud või midagi muud sarnast juhtunud.
Loomulikult ei ole Davidi memuaarides kirjapandu mingi viimase instantsi tõde. Küll aga võib seal aimata teatud tõe piirjooni. Ühesõnaga, nagu David kirjutas, meeldisid naised Assange´ile vaieldamatult. Ta eelistas noori, umbes 22-aastaseid ja kindlasti intelligentseid naisi. Mingeid vulgaarsusi ta nende suhtes enesele ei lubanud – ei ütlemistes, käitumises ega milleski muus. Samas ei olnud ta naiste suhtes kunagi pealetükkiv, ja nagu David möönab, just tema (pealtnäha) külmus ja huvipuudus mõjusidki naistele atraktiivsetena. Päris kindlasti polnud ta mees, kes vahetanuks rändurielu ja WikiLeaksi perekondlike kohustuste ja soojade toatuhvlite vastu.
Ühesõnaga, Danieli memuaaride taustal võib aimata, mis Rootsis juhtus. Mõlemad daamid arvasid, et nad on Assange´i jaoks see “üks ja ainus”. Kui aga mees enam hiljem ei helistanud, leidsid daamid, et nende ootusi on petetud. Nii kiire partnerite vahetus on pettus. Pettus aga on sama mis vägistamine. Kaitsevahendita vahekord või muu taoline süüdistus moondus vägistamiseks üleüldse hiljem, naisõiguslasest karmi advokaadi abil, kelle “kannatanud “ olid palganud. Enne advokaadi sekkumist ei tundnud nad end kuigivõrd vägistatuina.

WikiLeaks ja saatuslikud küsimused

Tulles tagasi aga põhilise juurde, ehk mis oli WikiLeaks enne ja mis on ta nüüd ja kas ning kes teda kontrollib, tuleb üles loetleda küsimused, millele ei suutnud ka Daniel Domscheit vastuseid leida. Ja mistõttu ta WikiLeaksist 2010. a sügisel lahkus.
Põhiline: milline on tegelikult WikiLeaksi finantsseis? Kes otsustas nii rahaeralduste kui -paigutuste üle? Mida mõtles Julian Assange, kui ta väitis Guardianile antud intervjuus, et tal oli rahaline huvi selle taga, kuidas ja millal avaldada Eestiski tuntuks saanud USA diplomaatilised memod? Millist rolli mängisid ja mängivad WikiLeaksi juures Israel Shamir ja tema poeg Johannes Wahlström? Omalt poolt lisaksin selgituseks, et Shamir ja tema poeg on Vene taustaga ärimehed, holokaustieitajad.
Lihtne oleks Assange kuulutada juudivastaseks. On ta ju ka välimuselt “tüüpiline valge mees”. Kuid samas on WikiLeaksis 2009. a avaldatud holokaustieitaja David Irvingu e-kirju, millega rikuti tema esinemistuur. Nii et Shamiri ja Wikileaksi koostöö põhjused peituvad kusagil mujal. Võimalik, et Shamiri näol on tegemist Vene huvide esindajaga, ehkki see on vaid minu versioon. Igal juhul on Venemaa Assange´isse soosivalt suhtunud, muuhulgas on 2010. a Guardianis teda kiitnud Vene saadik NATO juures Dmitri Rogozin.
Daniel Domscheit küsib muuhulgas, kas WikiLeaks või mõni sellega seotud inimene on saanud rahalist kasu “lekete” vahendamise eest meediale. Need ja teised vastamata küsimused olidki põhjus, mis Daniel WikiLeaksi juurest 2010. a lahkus, luues analoogse portaali nimega OpenLeaks. Sisuliselt lakkas WikiLeaks aga oma algsel kujul olemast hetkest, kui ta valis omale meediapartnerid, rea tuntud väljaandeid. Sealt edasi muutus info juba kaubaks.
Omalt poolt lisaksin veel ühe küsimuse. Kas on ikka juhus, et WikiLeaksi rünnakud, alates Sarah Palinist ja Guantanamo vangilaagrist ning lõpetades memode lekke ja tänaseks ametist lahkunud CIA direktori Michael Haydeniga (kes kuulutas Assange`i Moskva käepikenduseks – kuni 2009. aastani, mil ametist lahkus), on puudutanud peamiselt vabariiklasi, aga mitte võimulolevaid demokraate?
Asetage end mõne suure riigi eriteenistuse juhtide olukorda. Kui tekib järsku mõni hull, kes varmalt kõiksugu salajasi asju internetis avaldab, siis kuidas teda kontrolli alla saada? Maha lüüa ei tasu – tuntud isik ja palju kära. Tahes-tahtmata tekib tema ümber märtrioreool. Ära osta ka ei saa, sest raha teda ei huvita. Kulunud pintsak ja laptop – see on tema elustandard. Hasartmänge ei mängi ja narkot ei pruugi. Küll on ta ilmselgelt kuulsusejanune. Seega: anda talle seda, mida ta tahab. Saladokumente. Aga selliseid, mil pole erilist, või vähemalt mitte määravat tähtsust. Ja kui ta on need avalikustanud, meile (võimulolijatele) kasulikus vormis, siis võib takka kiita ja anda ka mõne preemia.
Muidugi ei tehtud neid asju nii, et Assange kutsuti kuhugi kohvile ja värvati allkirja vastu agendiks. Sellised mängud on tavaliselt palju mitmekihilisemad. “Objekt” lihtsalt ümbritsetakse “omadega”. Et vältida väärarusaamu – ma arvan, et memuaaride autor Daniel nende “omade” hulka ei kuulunud, mis tingiski tema pettunud lahkumise.
Ma arvan, et võti peitub Danieli lühikeses kirjelduses Assange`i kohta: “Nii kujutlusvõimeline. Nii energiline. Nii särav. Nii paranoline, nii võimunäljane, nii suurushull.”


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv