Kultuur ja Elu 2/2011


Kultuur ja Elu 1/2011

 

 

 

 


"Ma armastasin Eestit"
Artur Veisserik

Kirjastus Ilmamaa, Tartu, 1995

Toome lugejateni valiku katkendeid Artur Veisseriku vanglamälestuste raamatust “Ma armastasin Eestit”. Poliitilise vangi mälestustest sõjaajast ja sellele järgnenud vangipõlvest Nõukogude Liidus.

/.../ “Meid aeti ühte suurde õue. Varemalt oli siin mingi autobaas asunud. Piirdeaedadest sissepoole olid okastraataiad tehtud, nende nurkadesse vahitornid ehitatud. Õue ühes otsas asus paljude väravatega garaazh. Teisel küljel mingid kuurid. Garaazhi ette, mis pidi endast nüüd meie barakki kujutama, toodi mitu pikka lauda. Nendele laoti meie isiklikud toimikud.
Siis hakati meid liignime järgi välja hüüdma. Tavaline isikuliste andmete kontroll ja seejärel juhatati mees laudade taga asuvast uksest garaazhi. Esialgu kutsuti välja ainult venelasi. Siis tuli järjekord ka meie meeste kätte. Murelikuks muutus olukord, kui nägime mehi ükshaaval ukseavasse kadumas. Seest nagu vahel kostis mingit häälitsemist, kuid selle põhjal ei osanud mingit kindlamat pilti ette kujutada. Äkki avanes garaazhi uks ja sellele rebis ennast palja peaga ja särgiväel mees, kes karjus: “Mehed, appi, röövitakse!” Ta rabati soldatite poolt kohe kinni ja kadus jälle sama ukse taha. Aga kuidas sa appi lähed, kui konemehed ukse ees su peale sihivad. Läksin laua juurde, kus asus ešeloni ülem, ja ütlesin talle: “Teie korraldate siin ametlikult röövimist.” Tema tegi, nagu vihastaks. Ristis mind sõimuga. Siis, tõestamaks, et minu süüdistus on alusetu, läks garaazhiuksele ja hõikas: “Kas kõik on korras või on siin kaebusi?” Hüüde peale ilmus uksele viis-kuus vargapoissi, kes suure bravuuriga karjusid: “Hurraa, kõik on korras!” Seepeale pöördus kapten minu poole ja ütles: “Näete ise, kõik on korras.”
Selge pilt. Siin pole endal enam midagi teha. Varsti oli järjekord minu käes. Ukse peal, enne sisseastumist, tahtsin veel pisut orienteeruda, aga soldat põrutas mulle uksega selga. Õuest päikese käest pimedasse astudes ei näinud midagi. Tundsin ainult, kuidas jalad alt kaovad – et asun põrandal ja mõlemad säärikud korraga kaovad jalast. Kott on käest kadunud koos seal asuvate üleriietega. Kätest ja jalust haaratuna hoitakse mind maas, samal ajal rebitakse lahti minu kulunud puhvaikat, et näha, kas selle all midagi võtmiskõlbulikku on. Õnneks oli minu puhvaika väliselt päris kehv, hästi määrdunud ja kohati kärisenud – see ei võlunud neid. Püksid olin mul väga heast peenikesest presendist ja lambavillaga Siberi jaoks soojustatud. Valve oli põlvedesse ajanud suured seemisnahast lapid kulumise kaitseks. Olin need hästi ära määrinud ja need lapid viisid vargapoisid arvamisele, et püksid on vanad ja paigatud, seepärast neid jalast ei tiritud. Ka minu talimüts oma soome vormiga ei sobinud neile.
Kogu selle röövimise juures ei olnud midagi teha, vähemalt viis-kuus meest korraga kallal. Ja seda tehakse vilumusega ja reeglipäraselt. Kui olin puhtaks tehtud, jäeti mind põrandale ja asuti uut meest prepareerima. Tõusin maast ja vaatasin ringi. Ruum ligi 25 x 40 meetrit. Ühel pool on olnud väravad, teisel pool seinas üleval kitsad võretatud aknad. Väravad on laudadega kinni löödud. Otsaseinal üleval asub terve seina pikkuses rõdu. Seal istub soldat konega ja vaatab alla, jälgides vargapoiste tööd. Garaazhi keskele kummagi otsa poole on üles seatud kaks õlivaatidest tehtud plekkahju. Ahjude juures istuvad vargapealikud. Nende juurde tuuakse kokku kogu röövitud kraam. Nemad sorteerivad, mõnda eset passivad selga. Riided laotakse virnadesse.

* * *

/.../ Õhtul on vist kaubasaajad kohale tulnud, sest vargad tassivad nüüd meie riided ja jalanõud garaazhist välja. Aga seda on nii palju, et nende väljakandmisel tulevad appi ka kolm soldatit. Võib-olla et neid tuli kanda tsooni taha ja liiga palju vargapoisse ei juletud välja lasta – teatud umbusaldus tehingupartnerite vahel siiski valitses. Järsku tuleb veel mõnel mõte põgeneda ja siis on palju pahandust. Parem las soldatid kannavad – mis siin ikka varjata on.
Varastele toodi töötasu: tubakat, leiba, konserve, heeringat ja lõhnaõli. Võib-olla saadi ka raha, sest kuigi leib oli kallis, siiski olid meie riided, jalanõud ja peakatted siin harulduseks ja nende eest maksti arvatavasti rohkem kui neile produkte toodi.
Sõid ja jõid. Ahjude ümber tõusis kõvem häältekõmin. Kaardimängijad muutusid kärarikkaks. Garaazhis levis vänge mahorka ja odava vene lõhnaõli vine – nüüd teadsin, kuidas põrgus haiseb...

* * *

/.../ Milline on tulevik? Ei oska vastust anda, kuigi olen tundma õppinud nõukogude elu, viimastel aastatel otse selle riigikorra hälli juures. Sest siia põlistele vangide asumaadele olid tsaariajal välja saadetud praeguse nõukogude korra loojad. Hakkan tajuma, millest on tingitud nõukogude riigikorra ja varaste “seaduste” sarnasus. Ainuvalitsus, absoluutne alistumine juhile, terror nii teiste inimeste kui ka oma kaaslaste ja alluvate suhtes, metsik toorus, pettus ja vale. Tulevased riigijuhid said siin oma elukooli, kogesid, kuidas vargapealikud oma väikestes võimupiirkondades edukalt vägivallasüsteemi rakendasid. Mis oli siis lihtsam, kui varaste juhtimissüsteem üle võtta ja kogu riigis rakendada. Kerge on siis riiki juhtida. Ei ole mingeid kritiseerimisi, võid lasta ennast ülistada, jumala seisusesse tõsta. Vajaduse korral võib tellida teadusliku teooria rüü oma alastioleku katteks. Julgeb siiski mõni hull mõnes asjas kahelda - sellel siis laagrisse või teise ilma minek. Siis on endal vabad käed. Aja asju nii lollakalt kui tahes – kui suur ka poleks süsteemi tühijooks, suure riigi ja rahvaga saab küllaltki palju saavutada. Enda ja süsteemi julgeolekuks piisab tugevast KGB-st ehk NKVD-st. Lisaks sellele tervet maad haarav pealekaebajate võrk. Poeg passib isa järele ja isa poja järele. Ja kui kogu rahvale on selgeks tehtud, et zag nalevo, zag napravo tsitajetsa pobegom i konvoi primenjajet oruzie bez preduprezdenija (samm vasakule, samm paremale loetakse põgenemiseks ja konvoi kasutab relva ette hoiatamata – R.T.), siis kõnnib rahvas nööri mööda nii nagu see tõmmatud on. Eluinstinkt juhib ja inimene ega rahvas ei keera ettenähtud suunast kõrvale. Et välisilm oma naiivsete ideedega kodanike mõtteid ei saaks segada, selleks tuleb riigipiir lukku keerata. Kui on vajadus luua Läänes ilusat pilti Nõukogudemaa elust, siis võib odava rahaga vabas maailmas küllalt hingesid osta, kes nõukogude korda ja saavutusi kiidavad ja oma riigikorda ja riigijuhte sarjavad.
Laman põrandal ja pean kahekõnet vaguniratastega. Kuulan, kuidas need minu mõtete kaaslased mulle iga kord teatavad, et olen jälle roopapikkuse võrra kodumaast kaugemal…

Siin kirjeldatut võin täiendada oma isa mälestustega. Teda kui poliitilist vangi, nagu seda oli ka A. Veisserik, viidi laevaga allavoolu pikki Obi jõge. Tapivangla põrguetapp, mida kirjeldab A.Veisserik, oli isal siis juba läbi käidud. Oma riietest olid veel jalga jäänud õhukesest pesuriidest pikad aluspesu püksid. Ilm sattus olema päikesepaisteline ja soe, isa väljus trümmist laevatekile värsket õhku hingama ja silmitses jõekallastel mööda libisevat kaunites sügisvärvides Siberi loodust. Korraga äratas teda mõtisklustest külm noatera kõril ja selja taga kõlas käsklus: lase püksid maha. Tagasi trümmi teiste vangide sekka tuli isal siis juba palja tagumikuga minna.
Selline oli Venemaa kuuekümne aasta eest ja naiivne on see, kes usub, et Venemaa ja tema riigikord on sellest saadik olulisel määral muutunud. Kurjategijate ja võimukandjate vastastikku kasulik koostöö jätkub samas vaimus ka tänapäeval, nii vene enda poliitilise opositsiooni mahasurumisel kui ka Tšetšeenias ja paljudes teistes rahvuspiirkondades, kus kahtlustatakse mittevene rahvusest elanikkonna ebalojaalsust Vene ülemvõimu suhtes. Mõnevõrra varjatumad ja ehk “üle lakitud” on võimu teostamise meetodid, mitte võimu sisu ja põhimõte.

Risto Tanner


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv