Kultuur ja Elu 2/2011


Kultuur ja Elu 1/2011

 

 

 

 


 


Roman Toi – 95
Mulgimaalt pärit Laulutaadi juubeliks

Tekst: Alo Põldmäe


Enam kui 30 aastat on maestro tegev olnud Toronto Peetri koguduse organistina.
Foto: http://stpeters-english.cwahi.net/index.htm

Roman Toi sihikindel ja teotahteline muusikutee algas kodumaal ning jätkus intensiivselt kodumaast lahtikistuna põgenikelaagrites sõjajärgsel Saksamaal. Olukorras, kus inimeste põhimureks oli ellujäämine, muretses ta selle eest, kuidas põgenike laulupidusid korraldada ja nendeks uusi koore ette valmistada.

Selle mehe elu- ja loomingukäik on nagu rännak läbi eesti rahva 20. sajandi ajaloo. Kodumaal elatud elule lisanduvad pagulasaastad Saksamaal ja Kanadas, mis on samuti Eesti ajaloo osa. Aeg, mis lahutas tuhanded oma kodumaast, ei suutnud ometi kustutada kodumaatunnetust. Ja kodumaatunnetust aitas paljuski üleval hoida laul, mille kummardaja, vürst ja sulane ühtaegu on olnud Laulutaat Roman Toi – mees, kelle sihikindel ja teotahteline muusikutee algas kodumaal ning jätkus intensiivselt kodumaast lahtikistuna põgenikelaagrites sõjajärgsel Saksamaal. Uskumatu, aga olukorras, kus inimese loomuomaseks põhimureks oli ellujäämine, muretses R. Toi selle eest, kuidas põgenike laulupidusid korraldada ja nendeks uusi koore ette valmistada!
Kodutunde hõõgvelhoidmist jätkas Toi läbi laulu ka hiljem, kui uueks elukohaks sai Kanada. Aastakümneid „raudse kardinaga” kodumaast eraldatuna sai Toi oma mitmekülgseid kogemusi Eestimaa jaoks vahendada alles Eesti iseseisvumisest alates, kuid siis seda suurema entusiasmiga. Nüüdseks on ta juhatanud mitmeid üldlaulupidusid, on Viljandi aukodanik, Valgetähe IV klassi teenetemärgi kavaler, Viljandi Kultuuriakadeemia ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia audoktor. Kodukandi pealinna Viljandi heaks on ta teinud veel mõndagi, kas või kirikumuusika õpetuse alusepanemisega Kultuuriakadeemias või suure toetusega vana veetorni renoveerimisel.
Toi parandamatuks iseloomuomaduseks on ikka olnud nakatav elurõõm ja peen, selgelt omanäoline huumorimeel. Eriti tulevad need omadused kasuks suhtlemisel suuremate kollektiividega nagu seda on koorid. Suuri koore on Toi juhatanud nii sõjajärgsel Saksamaal kui Kanadas, rääkimata laulupidude suurkooridest Kanadas, Rootsis või Eestis. Lauljate üksmeelne arvamus on ikka olnud, et Toi inspireerib lauljat. Toi kolleeg, helilooja Kaljo Raid on kirjutanud: „/.../ Toi on laujatele ning esinejatele rohkem kui ainult dirigent, kes aina taktikepiga vehib. Ta on samaaegselt mõistev hinge hooldaja, julgustav kaasatõmbaja ja elukogenud koolmeister. Tabavad ning mänglevad nagu on ta helid, on ka ta sõnasümbolid, mõttekillud, võrdumid, kontrastid ja illustratsioonid.”

Mitmekülgse haridusega mees

Roman Toi sündis 18. juunil 1916 Viljandimaal, Kõo vallamajas.
Aktiivsem muusikaline tegevus algas Tallinna Wesholmi poeglaste gümnaasiumis, kus muusikaõpetajaks oli hilisem tunnustatud helilooja ja üldlaulupidude juht Tuudur Vettik. Vettiku roll Toi hilisemale tegevusele oli koguni määrava tähtsusega, sest õpetaja andis aeg-ajalt erksa vaimuga Romanile juhatada kooli koori ja orkestrit. Küllap siit pärinebki Toi eluaegne huvi nii koori- kui orkestrijuhatamise vastu.
Muusikaõpingud jätkusid Tallinna konservatooriumis ja seda lausa mitmel erialal – koorijuhtimine T. Vettiku juures, orelimäng August Topmani juhendamisel, hiljem kompositsioon Heino Elleri ja orkestri dirigeerimine Olav Rootsi klassis.
Lisaks muusikale jätkus mitu aastat tudeerimisindu Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas.
Sõja ja kodumaalt põgenemise tõttu katkenud õpingud jätkusid pärast 1949. aastat, kui Saksamaa põgenikelaagrid likvideeriti ja Toi koos abikaasa Vaiki ja pisipoja Antsuga edasi Kanadasse rändas.
Heliloomingut käis Toi õppimas kaugõppes USA-s Chicago ülikooli konservatooriumis. Magistrikraadi sai ta 1975. aastal Montreux’i ülikoolis Šveitsis. Veel täiendas end USA-s Cincinnati ülikoolis. Toronto ülikoolis aga kaitses doktoriväitekirja teemal „Eesti rahvamuusika. Ajalugu, analüüs ja võrdlevad uuringud”.
Miks just muusikateaduslik töö? Teema valikul oli otsustavaks saanud ühe ungari muusikateadlase uurimus, milles teadlane tõestas, et ungari muusika on palju fennougrilikum kui eesti oma. Toi on ise asja selgitanud nii: „Ma vihastasin, et selline lause on maailma muusikakirjanduses must-valgel kirjas. Siis otsustasingi uurimuse kasuks. Oma 1977. aastal valminud doktoritöös tõestasin 500 leheküljel eesti rahvamuusika fennougristlikku olemust”.
Toi sai doktorikraadi 61-aastaselt. Selline pikaajaline haridustee on heaks eeskujuks tänaselgi päeval ja tõestab kujukalt, et tegelikult õpib inimene kogu eluaja. Kui tal vaid on tahtmist ja iseloomu. Toil on olnud mõlemat ja tänu mitmekülgsele haridusele on ta suutnud oma põhierialal – koorijuhtimises – nii kaugele jõuda. Ühes 1989. aasta usutluses küsis muusikateadlane Avo Hirvesoo: „Olete helilooja, organist, dirigent, koorijuht, teadlane, pedagoog ja organisaator. /.../ Milline ala on südamelähedasem?” Maestro vastas: „Ütleksin, et iga mainitu on vaid üks tahk inimlike võimete tervikus, nad aina täiendavad ja avardavad üksteist või teineteist. Südame lähedal on lõpptulemus: eesti koorimuusika areng ja selle arengu saavutuste/väärtuste tutvustamine.”

„Kaunimad laulud pühendan sull’ ”

Eestlasest kui laulurahvast ja tema laulupidudest on räägitud ja kirjutatud palju. Omaette erilisust ja meenutamisväärsust kannavad aga sõjajärgsed eestlaste põgenikelaagrite-vahelised laulupeod Saksamaal. Esimene suurem laulupäev toimus Toi käimalükkamisel 26. mail 1946. aastal Altenstadti laagris, kus laulmas oli 8 koori ligi 300 lauljaga ja publikuks u 500 eestlast ja teistegi Balti riikide inimesi. Veel samal suvel, 3.–4. augustil sai teoks laulupäev Eesti Suvepäevade raames eestlaste suurimas põgenikelaagris Geislingenis. Need laulupäevad olid tõukeks Toi edaspidisel kujunemisel pagulaslaulupidude üldjuhiks.
Kanadaski elamise ajal on Toid kõige rohkem paelunud eesti kooride juhatamine – ta käe all tegutsesid pikka aega Toronto Eesti Meeskoor ja segakoor „Estonia”. Viimasega on käidud ka kodueesti üldlaulupeol. Koorijuhina on Toi juhatanud paljusid väliseesti laulupidusid, sealhulgas ESTO-de laulupidusid nii Ameerika mandril, Euroopas kui Austraalias.
1975. aastast sai Toist Toronto Kuningliku Konservatooriumi kompositsiooni ja muusikateoreetiliste ainete õppejõud. Jätkusid ka esinemised organisti ja orkestridirigendina. Toil on selliseidki harrastusi, millest eriti ei teatagi. Näiteks ajakirjanduses avaldatud arvukate muusikaartiklite kõrval pärinevad tema sulest lasteluuletused Aleksander Danieli nime all.
Elades küll kodumaast eemal, on Toi suutnud laulupidude ja laulu kaudu edasi kanda usku vabasse Eestisse ja sisendada seda paljudesse kaasmaalastesse. Selle ilmekaks ja emotsionaalseks väljenduseks oli kahe laulutaadi, kodumaise Gustav Ernesaksa ja väliseesti Roman Toi kohtumine 1990. aasta üldlaulupeol kogu laulurahva ees. Sellest kujunes eesti rahva kokkuhoidmise võimas demonstratsioon, mis avaldus läbi lauluväe.
Kõigest sellest on juttu 2007. aastal Viljandis ilmunud Roman Toi mahukas mälestusteraamatus „Kaunimad laulud pühendan sull’” (toimetaja Tiina Sarv, muusikatoimetaja Maret Tomson).
Toile omase põhjalikkusega kokku pandud raamatu teemade ring on väga lai.
Muusikaliste teemade kõrval pakuvad kindlasti huvi arvukad poliitilised tähelepanekud ja arutlused. Nii saab lugeja aimu mõnegi poliitilise keerdkäigu tagamaadest. Aga teravaid poliitilisi keerdkäike tuli Toi elus ette palju, nii Nõukogude kui Saksa okupatsiooni ajal, põgenikelaagrites sõjajärgsel Saksamaal, samuti hiljem, kui väliseestlased olid oma kogukonna mudeli loonud Ameerika mandril ja kui hakati suhtlema kodueestlastega. Mitmed faktid käesolevas kirjutises pärinevad just sellest raamatust.
Et Toi pole kunagi ükskõikne poliitika suhtes, tõendab seegi, et mõtted meie laulupidude tulevikust seostuvad enesestmõistetavalt murega Eesti tuleviku pärast. Meie parteide sisepoliitiliste tülitsemiste kohta on ta öelnud: „Poisid Toompeal, tulge laulupeole ja vaadake, kuidas eesti rahvas ühte nooti või ühte akordi laulab, koos rõõmustab! Valitsejad peaksid kõigepealt hoolitsema, et nende enda palgad tervet eesti rahvast päris armukadedaks ei ajaks.” Või: „Kui me tahame eesti rahvast viia viisaka elatustasemeni, peame ikka algama külviga, mitte aga sisseostudega mujalt maailmast.”
Laulupidudele samaaegselt kunstiväärtuslikku ja rahvuspoliitilist tähendust andes ütleb Toi: „Igal rahval on oma püramiid, millele uhke olla. Eesti rahval on selleks laulupidu. Kuulatagu, vaadatagu ja tehtagu järele. On huvitav vaadata, kuidas laulupeol läheb rahvas justkui lahti, muutub siiraks ja ehedaks. Kui jätaksime laulupeod ära, mida paneksime asemele?”


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv