Kultuur ja Elu 2/2011


Kultuur ja Elu 1/2011

 

 

 

 


 

Eesti kunst paguluses
ENDEL KÕKS (1912-1983)

Tekst: Tiiu Talvistu
Järg Kultuur ja Elus ilmunud pagulaskunstnike lugudele
fotod: EKM fotoarhiiv


Altarimaali kavand Lakewoodi Eesti kirikule. 1973. Õli, paber.

Endel Kõks kuulub Pallase kunstikooli lendu, kes lõpetasid kunstikooli pöördelisel 1940. aastal ning kelle lõputöödenäitus toimus juba Nõukogude Liidu poolt okupeeritud Eestis 13.-27. oktoobrini 1940. Temaga koos jõudsid lõpudiplomini maalijatest Alfred Kongo ja Viktor Karrus.

Kõksi oli kunstikriitika märganud juba õpingute ajal, mil ta osales toonastel näitustel, ning koos aasta varem Pallase lõpetanud Lepo Mikko ja Elmar Kitsega tituleeriti neid „Tartu kolmikuks“, kelle tegemistel hoiti huviga silm peal. Järgnevad keerulised ajad viisid kolme pallaslase eluteed lahku. Endel Kõks pages kodumaalt, Elmar Kits sidus oma hilisema elu Tartuga ning Lepo Mikko tegutses Tallinnas. Nende loomingut jäävad aga ka hilisematel aastatel iseloomustama otsingud moodsa kunsti vallas, mis kodumaale jäänutel oli seotud suurte takistustega.
Endel Kõks sündis 21. aprillil 1912. aastal Tartus. Kunstiõpinguid alustas ta 1934. aastal Tartu Kõrgemas Kunstikoolis Pallas, mille lõpetas Ado Vabbe õpilasena. Olles Pallase viimasest sõjaeelsest lennust, jäid ära tema enesetäiendamised Euroopas. Kõksi kunstikogemust mõjutasid tugevalt kaks 1939. aastal Eestis toimunud kunstinäitust: prantsuse kunsti väljapanek Tallinnas ja kuue eesti koloristi ühisesinemine. Nende seast pälvis Kõksi tähelepanu ennekõike Karl Pärsimäe looming. Viimasega ühendas teda huvi suure koloriidimeistri Henri Matisse’i loomingu vastu. Kõks katsetas neil aastail säravate värvipindadega, teda köitsid intensiivsed koloriidi kokkukõlad ja glamuursed stseenid kaunite daamidega, pargi- ja kohvikuvaated. Ta huvitus ka itaalia kunstist, maalides vaikelusid Giorgio Morandi laadis metafüüsiliste, peaaegu monokroomsete seadeldistega. Suureks otsijaks ja katsetajaks jäi Kõks kogu eluks.

Kõks Saksamaal

1944. aastal põgenes ta Saksamaale. Juba põgenikelaagris tulid ilmsiks tema head organisaatorlikud ja kunstist kirjutaja võimed. Ta oli üks esimese põgenike kunstinäituse organiseerijaid 1945. aasta detsembris, samuti oli ta 1946. aastal Geislingeni põgenikelaagris (DP-s) moodustatud Eesti Kujutavate Kunstnike Keskuse (EKKK) esimene esimees. Kõks andis esimesena oma artiklis „Viis aastat eesti kunsti Saksamaal” ülevaate paguluskunstist põgenikelaagrites aastatel 1945–1950 ajakirjas Tulimuld (1951, nr 1). Geislingenis elas Kõks kaasa sakslaste Hitleri ajal põlu all olnud kunsti innukale taasavastamise lainele, millega tõsteti 20. sajandi alguse ekspressionistide looming taas ausse. Saksamaal tekkisid tema esimesed kontaktid, tänu väliskunstinäitustele, Euroopa uuendusliku kunstiga. See aeg ei jätnud mõju avaldamata ka Kõksi loomingule. Selgemalt väljendus see ekspressiivse must-valge pinnarütmiga linoollõigetes, aga ka figuuride stiliseerimises. Kunstnik Karin Luts on iseloomustanud tema selle perioodi töid: „... nii lihtsad, spontaansed pinnamaalid, värvid ja figuuride ilmed täis sugestiivset ekspressiivsust...” (Karin Luts „Konfliktid ja pihtimused”, Tartu 2005).

Rootsis


Elektroonika XXXVIII.
1963. Segatehnika.

1950. aastal siirdus Kõks Rootsi ja asus elama Örebrosse. Loomingus liikus ta läbi picassoliku vormi abstraheerimise nonfiguraalse pildimaailma poole, kus esikohale tõusis taas koloriidi väljenduslikkus. 1951. aastal on ta kirjutanud: „Kuid on täiesti kindel, et lühema või pikema aja jooksul on abstraktsionism niisama konventsionaalne, nagu seda on realism ja impressionism.” (Tulimuld 1951, nr 4) Kunstikriitik Paul Reets on Kõksi abstraktse kunsti arengus välja toonud perioodi 1956–1959, need on aastad, mil Kõks jõudis „abstraktsuse mõistes selle mõtteni”, saavutades nii öelda objektiivse sihi. Reetsi arvates algab Kõksi loomingus sellega ajajärk, mil abstraktsusest saab subjektiivne vahend, see on dünaamiline, hõlmab värvi kõiki võimalusi (Tulimuld 1987, nr 2). Kõks jätkas seeriatega, üheks esimeseks oli 36 lehega segatehnikas sari „Elektroonika” (1963), kus vitrograafiatehnikas trükitud äratõmbele on lisatud käsitsi lakkvärviga valatud kujundid, mis annavad tööle dünaamika ja subjektiivsuse. Kõksi nende lehtede aines pärineb elektroonilisest muusikast, eksperimentaalfilmist ja tuumafüüsikast.
Kuna ta oli pidevas muutumises ja huvitus kunstimaailmas toimuvast, ei jätnud teda puudutamata ka popkunsti tulemine. Tööd muutusid taas päevakajalisemaks, kohati reportaažlikumaks, neisse tuli sisse figuraalsus, lööv kujund, toonase maailma kultusnäod. Kunstniku graafikaloomingusse jättis popifaas sügavama jälje, Kõks avastas ofsettrüki võimalused, mis tõid graafikasse fotokasutuse. Figuraalsus ja abstraktsus käivad tema loomingus ikka segamatult koos.
1967. aastal sõitis Kõks esmakordselt Ameerikasse, see tõi kaasa uue muutuse tema kunstiloomingus. Korduvalt käis ta USA-s, Kanadas ja Mehhikos. Tugevasti mõjutas teda sealsete pärismaalaste, indiaanlaste kunst ja kultuur, millesse ta süüvis nende keskel elades. 1970. aastate maalilooming, mis on kirgas värvidelt ja kus kompositsiooni keskmes on sageli märgid ja sümbolid, on nende mõjutuste kõige ilmekam tagasiside. Endiselt sobis Kõksile enda väljendamine seeriatena: „Rõõmukirjad”, „Kümme käsku”, „Päike”. Kunstiteadlane Evi End on tema Ameerika perioodi töödes täheldanud toonase hard edge’i stiilimõju, mis Kõksi maalides väljendub monumentaalse rahu ja selguse taotlusena.
Neil matkadel kogetu ja nähtu jõudis realistlike joonistuste, pisikese formaadiga maalide ja graafika vahendusel ka Kõksi loomingusse. Huvi maailma ja inimese vastu tegi Kõksist ühe omanäolisema portretisti, kes armastas portreteeritavat jäädvustades lisada kompositsioonidesse tegelasi iseloomustavaid sümboleid.
Kõks tegi ka monumentaalmaale: Örebro haigla tellisreljeefi „Hobused ja ratsanikud” (1951), USA Lakewoodi eesti Püha Vaimu kiriku altarimaali (1973) ja firmale Skånska Cement veduriosadest assamblaaži „Vedur”.
Oma kunstialases poleemikas kolleeg Arno Vihalemmaga Tulimulla veergudel kaldus Kõks eelistama kunstis intellektist juhitud loomingut, see on kandnud ka tema pidevaid muutumisi ja otsimisi kunstis. „Rahvusvahelise mehena” oli Kõks sidepidajaks eri mandritel elavate pagulaste vahel, kõikjal hinnati nii tema vahedat vaimsust kui ka meisterlikku kunstiloomingut.
Tema koostatud ja toimetatud on „Eesti graafikuid” (1980), koostatud „Välis-eesti kunstielu bibliograafia” (1984), ta kirjutas uurimuse Michel Sittowist, avaldas arvukalt kunstialaseid artikleid ja sõjaeelseid mälestusi väliseesti perioodikas, illustreeris raamatuid (1978).
Endel Kõks sai esimese Rootsi Eestlaste Esinduse kultuuriauhinna (1965), Eesti Kultuuri Koondise Kultuurifondi auhinna (1982). Endel Kõks suri 25. novembril 1983. aastal Örebros.
Aastal 2012 möödub 100 aastat kunstniku sünnist ning Tartu Kunstimuuseum tähistab seda kunstniku näitusega, kus „rahvusvahelise mehe“ loomingut kõrvutatakse kunagise „Tartu kolmiku“ kodumaale jäänute omaga. 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv