Kultuur ja Elu 2/2011


Kultuur ja Elu 1/2011

 

 

 

 


Naisajakirjandus ja värvika elulooga
NELLIE BLY

tekst: Riho Paramonov


Nellie Bly ümber maakera reisil, 1890. Foto: http://www.loc.gov

On üllatav, et läbi aegade tuhandetele Ameerika naistele eeskujuks olnud ja erakordselt värvika elulooga pioneer-ajakirjanikust Nellie Bly´st on eestikeelses kirjasõnas äärmiselt vähe juttu tehtud. Omal ajal oli Bly tuntumaid naisi maaailmas.

Vähesed eestikeelsed tekstid, milles unustamatule Nellie Blyle koht on pühendatud, paistavad silma lausa faktivigade üliohtrusega (nt raamat „Nad julgesid!“). Käesoleva töö eesmärgiks on valgustada varalahkunud Nellie Bly isikut ja elu eelkõige ajakirjanduslikust vaatenurgast, kuid võimalikult terviklikult, ehkki paljud episoodid vääriksid kahtlemata omaette käsitlust.

Noorus

Elizabeth Cochrane, kes muutus osaks ajaloost Nellie Bly nime all, sündis 5. mail 1864. a Pennsylvanias. Tema iiri juurtega isa Michael Cochran oli ümbruskonnas austatud arbiiter ning ettevõtja. Väikese Nellie lapsepõlv oli hurmav, pikitud haaravaist ajaviiteist ja paljuvõimaldava elu ilust. Ent õnn jäi lühikeseks. Saanud 6-aastaseks, suri tüdruku armastatud isa ootamatult ja ilma testamendita, jättes pere saatuselainete vintsutada. Langus elustandardi trepil oli järsk, kuid vaevalt oli kooliteed alustanud Elizabethil mahti pikemalt mõtiskleda saatuse keerdkäikude üle. Koolis paistis tüdruk silma rahutu iseloomuga. 9-aastaselt tuli Elizabethil alla neelata järgmine mõru pill, kui ema abiellus vägivaldseks joodikuks osutunud mehega. Aja jooksul muutus võõrasisa perele tõsiseks ohuallikaks ja pereemal ei jäänud muud valikut kui nõuda kohtu kaudu lahutust. Elizabethil jagus söakust astuda toorutseja vastu üles tunnistajana.
Võõrasisa robustne käitumine mõjutas tugevalt Elizabethi seisukohti soolistes küsimustes. Vastuvõtlikus eas tüdruku arusaamade raamiks kujunes sel ajal pead tõstev naisõigusliikumine. Naise roll ühiskonnas elas läbi drastilist muutust – see oli eevade eneseteadvuse tõusu periood, mille kaugeimaks sihiks oli sugude võrdsustamine. Noore Elizabethi, kellest sai oma vananeva ema kompromissitu kaitsja, kujunemislugu võibki vaadelda nende arengute viljana. Et Elizabethi nagu paljude teistegi radikaalse mõtteviisiga neidude ideaal oli sõltumatus, pole üllatav, et 15-aastaselt oli tema järgmiseks sammuks heamainelisse Indiana internaatkooli astumine. Ta soovis saada õpetajaks. Koolis lisas neiu oma perenime lõppu tähe „e“, andmaks sellele enam sügavust. Paraku ei õnnestunud tal rahaprobleemide tõttu kooli lõpetada.

Esimesed sammud ajakirjanduses

Peagi kolis pere USA tahmaseima linnana tuntud industriaalsesse Pittsburghi. Suurlinnas ei muutunud Elizabethi elu kergemaks. Ta oli muserdatud suutmatusest leida endale sobivat tööd. Neiust sai agar lehelugeja ja eriti pälvis ta tähelepanu The Pittsburgh Dispatchi naisrubriik. Võib öelda, et just elav huvi naisküsimuse vastu oli selleks teguriks, mis võimaldas eriliste tulevikuväljavaadeteta Elizabethist vormida moodsa kangelanna. Nimelt otsustas ta kirjutada anonüümse vastulause The Dispatch’is ilmunud naissugu madaldavale artiklile. Elizabethi arvamust ei avaldatud, kuid toimetajale jättis selle südikus nõnda sügava mulje, et ta otsustas pakkuda kirjutajale tööd. Selleks kutsuti neiu, kelle nime ei teatud, ajalehe kaudu toimetusse. Talle tehti ettepanek kirjutada lehe naisrubriiki artikkel naiste õigustest ja tööprobleemidest. Esimesele artiklile järgnes teine, abielulahutustest. Et Elizabethi artiklid olid intrigeerivad, võeti naine ajalehe palgaliseks töötajaks. Sellel perioodil omandas Elizabeth ka varjunime Nellie Bly. The Dispatch’i töötajate ühiselt välja mõeldud nimi oli inspireeritud tol ajal populaarsest laulukesest „Nelly Bly“.
Kirjutamine oli Nellie´le kontimööda. Tema artiklite edu võti seisnes selles, et ta kirjutas lihtsa naise positsioonilt ja see oli tol ajal uudne. Elizabethi arvates võisid naised meestega võrdväärselt tööd teha. See tõdemus tõmbas tähelepanu ühiskonna madalkihtidest pärit naiste, kel oli ääretult raske tööd leida, probleemidele.
Vaatamata Bly sotsiaalsele närvile soovis lehe peatoimetaja, et neiu keskenduks edaspidi naistele sobivamatele teemadele. Nii tuli tal hakata kirjutama aiandusest, moest, kultuurist jms. Positiivne muutus leidis aset 7. kuul pärast lehega liitumist, kui Bly sai omanimelise, igal nädalal ilmuva kolumni. Erinevatel põhjustel ei jätkunud seda rõõmu aga kauaks ja jälle tuli neiul asuda kajastama pehmeid teemasid, mida ta oma südamepõhjas põlgas. Kuna loomult oli Elizabeth kärsitu, armastas ta ebameeldivatele olukordadele vastu astuda kõige drastilisemal kombel. Olles surmani tüdinud igavatest teemadest, otsustas ta jätta harjumuspärase töö ja sõitis koos emaga kaugesse Mehhikosse. Retk oli ajendatud soovist teha midagi, mida naised varem polnud teinud.
Bly jäi Mehhikosse ligi pooleks aastaks ning saatis sealt oma ajalehele kirjeldusi maast ja elust, kasutades ohtralt sooje toone. Jõudes tagasi Pittsburghi, jätkas ta Mehhiko-lainel, kuid nüüd kardinaalselt teises vormis. Ta rõhutas, et Mehhikos puudub demokraatia, tegi maha president Porfirio Diazi valitsust ja juhtis tähelepanu paljudele puudustele. Viibides kohapeal, oli Bly valinud teemasid ja sõnu, kuna Mehhikos oli arreteeritud valitsusele vastuvõetamatuid ajakirjanikke ja Blyl oli põhjust karta ka oma julgeoleku pärast. Ammendanud Mehhiko-teema, suunas toimetaja Bly fookuspunkti taas peaasjalikult kultuuriradadele. 1887. a mõistis neidis, et vajab uut hingamist, ja sõitis New Yorki, vastu uuele ja lootusrikkamale elule.

The New York World’is

New York oli USA ajakirjanduspealinn, kus paiknes enamik tähtsamaid ajalehti nagu The Herald, The Tribune jt. Bly soovis kõige enam töötada eduloolises The World´is. 1883. a oli hingevaakuva The World´i ostnud Joseph Pulitzer, kes tegi sellest lühikese ajaga ühe kõige populaarsema ajalehe Ühendriikides. Ajakirjandusgeenius Pulitzer oli parim mees teadmaks, mis köidab rahva meeli, ent ta uskus ka, et ajalehe kohus on ühiskonda parandada. Lehes kajastati sensatsioone, skandaale, mõrvalugusid ja sotsiaalset ebaõiglust ühes asjalike päevauudiste, atraktiivsete pealkirjade ja otse loomulikult paljude illustratsioonidega. Selle kollase ajakirjanduse nurgakivi populaarsus oli nii suur, et leht tõrjus vaevata tagaplaanile vanad tipp-kvaliteetajalehed.
Nagu teised suured ajalehed, polnud The World Bly õnnetuseks vähimalgi määral naisreporterist huvitatud. Sel ajal vaadeldi ajakirjanikuna töötavat naist kõrvalekaldena normist. Üksikud ajalehtedele töötavad naised olid täielikult meeste-keskses maailmas suured erandid. Arvati, et ajakirjanikutöö käib naistele üle jõu ja võib isegi ohtlik olla. Peatoimetajate mõttelaad oli konservatiivne ja nad olid veendunud, et keegi ei anna naisele artikli kirjutamiseks vajalikku informatsiooni.
Blyl ei jäänud muud üle kui kirjutada üksikuid artikleid The Dispatch’ile, kuid majanduslik olukord raskenes iga päevaga ja tagasipöördumiseks liiga uhkel daamil jäi vaid üks samm. Kavalust appi võttes õnnestus tal pääseda The World’i peatoimetaja jutule ja ta esitas suure Euroopa-reisi plaani. Peatoimetaja pani talle aga hoopis ette teeselda hullumeelset, pääsemaks Blackwelli saare naiste vaimuhaiglasse, et kajastada sealseid ränki olusid. Selles kurikuulsas asutuses toime pandud kuritarvituste kohta olid ammu ringlemas kuulujutud, kuid neid polnud võimalik tõestada. Rahatu, kuid riskialdis Bly nõustus plaaniga pikemalt mõtlemata. Vaimuhaiglasse pääsemiseks teeskles Bly naiste varjupaigas hullu. Ta kontrolliti erialaarstide poolt üle ja tunnistati vaimuhaigeks. Edasi viiski tee Blackwelli saarele (nüüd Roosevelti saar). Bly leidis eest kohutavad olmetingimused: armetu toidu, soojade riiete puudumise ja jääkülmad vannid. Ta tunnistas ka patsientide kehalist karistamist ja hooletut kohtlemist haigla töötajaskonna poolt. Lisaks kohtas Bly tervemõistuslikke naisi, kes võõramaalastena olid haiglasse sattunud seetõttu, et keegi neid ei mõistnud.
Kümne päeva pärast toimetas The World’i töötaja Elizabethi hullumajast välja. Noore daami kangelastegu põhjustas New Yorgis sensatsiooni ja pani aluse tema kuulsusele. Bly sai tasuks koha The World’is ja juba kahe kuu pärast ilmus neidise vaimuhaiglaseiklusest raamat. Avalikkuses aga kerkis üles diskussioon vaimuhaigete kohtlemise ja hulluks tunnistamise lihtsuse üle ning Bly paljastus aitas ka praktikas kaasa vaimuhaiglate patsientide olukorra paranemisele lähitulevikus.


Nellie Bly kirjutatud raamatut „72 päevaga ümber maakera“ saatis suur publiku menu.

72 päevaga ümber maakera

Bly jätkas uurimustega. Ta paljastas ebaausaid tööagentuure, naiste tööorjuses pidamist vabrikutes, beebidega spekuleerimist, kõrgeid lobiste ja altkäemaksuvõtjaid, prostituutidega kupeldajaid ning ebaausat politseid, aga kirjeldas ka vaeste invaliidide eluraskusi ja Oneida kommuuni. Töö käigus tuli Blyl sageli kehastuda oma uurimisobjektiks, mis oli uudne ja viljakas lähenemine. Bly hakkas tegema ka intervjuusid ning leidis selleski valdkonnas tunnustust, nt külastas ta kuulsa poksija John Sullivani treeninglaagrit ja tegi mehega võluva intervjuu. Elizabethi kirjutised kasvatasid ajalehe lugejaskonda ja tema populaarsust, kuid sütitasid ka kolleegide kadedust. Lugejaid võitis neiu oma sotsiaalse südametunnistuse ja osavõtlikkusega. Ent päevast päeva muutus uute kangelastegude väljamõtlemine raskemaks. Sellegipoolest jagus Blyl aega kirjutada ka ainsaks jäänud katsetus ilukirjandusvallas – 1889. a ilmunud roimalugu „Central Parki müsteerium“, mis võeti vastu üsna külmalt.
Sellesse ajajärku jääb ka Bly suurim kuulsuse allikas. Nimelt tuli neidisel idee ületada Jules Verne´i raamatu „80 päevaga ümber maailma“ kangelase Phileas Foggi sooritus. Esialgu tahtis tõrges toimetus reisile saata meesterahva. Bly sedastas, et kui tema asemel stardib mees, alustab ta reisi mõne teise lehe egiidi all. Nii otsustati enesekindlale Blyle anda roheline tuli, kuid reisile asumiseks tuli naisel oodata veel terve aasta. Kui toimetus andis Blyle lõpuks käsu seada end valmis, jäi tal sisuliseks ettevalmistuseks vaid paar päeva. Bly pagas sai minimaalne, ta ei võtnud kaasa relvi ega arstimeid. Kuna teel võis ette tulla ootamatusi, oli reisi organiseerituse aste peaaegu olematu. Sõiduvahenditeks pidid moodsale ajastule kohaselt olema laevad ja rongid. Reisi marsruut oli järgnev: New Yorgist sõitis Bly Londonisse, sealt Prantsusmaale, Itaaliasse (Brindisi), Port Saidi, läbis Suessi kanali, Adeni, Colombo (Sri Lanka), Penangi, Singapuri, Hong Kongi ja Yokohama. Reisi viimaseks lõiguks oli sõit San Franciscost rongiga Chicagosse ja sealt tagasi New Yorki.
Iga tund oli arvel, kuid sellest hoolimata nõustus Bly kohtuma Amiens´is Jules Verne´iga, kes tuli talle kaasaga lausa rongijaama vastu. Hong Kongis sai naine teada, et tal on võistleja, kellel on tema ees mitmepäevane edumaa. Toimetus polnud pidanud tarvilikuks ümbermaailmarändurit teavitada, et jõuliselt uusi lugejaid taotlev Cosmopolitan oli saatnud reisile Elizabeth Bislandi, löömaks Blyd tema oma mängus. Bisland reis kulges vastupidises järjekorras Bly omale ja naised ei kohtunud. Teade võimalikust võistlejast mõjus Elizabethile aga pigem sütitavalt. Ta pigistas ajast välja viimase ja lõpetas 1890. a 25. jaanuaril reisi esimesena. Retkeks oli kulunud 72 päeva, 6 tundi ja üle 11 minuti. Ameerikasse jõudes tervitati teda kõikjal tormiliselt, kuid vastuvõtt New Yorgis oli lausa röögatu. Blyst oli saanud üle maailma tuntud isik. Tema reisist olid vaimustunud ka eurooplased, eriti prantslased. Paraku tõdes daam ise pärast reisi, et muul maailmal pole Ameerikale midagi vastu panna ja kõik parem asub just tema kodumaal.

Ajakirjanikust ärinaiseks

Elu rahunedes loobus Bly tööst The World’is, asus loenguid pidama ja sõlmis kolmeaastase lepingu oma kirjastajaga. Tema töötasu oli hiiglaslik. Bly kirjutas raamatu „72 päevaga ümber maakera“. Pärast raamatu kirjutamist kutsus vahepeal allakäiguspiraalile sattunud The World Elizabethi tagasi. Ta tuligi ja muuhulgas intervjueeris vangistatud anarhisti Emma Goldmani, naismõrtsukat, paljastas õnnemängureid ja meediumeid-spiritualiste. Kui Ameerikat raputas verine Pullmani streik, sõitis Bly kohapeale asjasse selgust tooma. Esialgu oli ta meelestatud mässajate vastu, kuid tutvudes Pullmani töötajate äärmuseni viidud eluoluga, asus viimaste poolele. Tulemuseks oli hingestatumaid ja kuulsamaid reportaaže Bly sulest.
The World’i ei jäänud Bly kauaks. Ta ühines juba ammu talle silma visanud Chicago Times-Heraldiga. See oli kõrgestimakstud vahetus, kuid paraku kestis töö uues ajalehes napilt üle kuu. Seejärel abiellus Bly avalikkuse jaoks ootamatult ligi 70-aastase rikka töösturi Robert Seamaniga. Teda süüdistati katses kindlustada end mehe abil. Soovides näidata, et ta on võimeline ise hakkama saama, asus Elizabeth taas koostööle täiesti uue meeskonna saanud The World’iga. Kui algul olid abikaasade suhted üpris teravad, siis aja jooksul need paranesid, ent kooselu jäi mehe surma tõttu lühikeseks. Juba varem oli Blyst saanud Seamani metallmahuteid tootva suurettevõtte president ja mehe pärija.
Naine võttis äri tõsiselt. Ta moderniseeris tehast ja tootmist ning pööras palju tähelepanu töötajaskonna tingimustele. Ettevõte oli esimene USA-s, mis hakkas valmistama uut tüüpi metallvaate, millest hiljem kujunesid välja laialt kasutatavad 55-gallonilised vaadid. Nende revolutsiooniliste mahutite tootmiseks asutas Bly ka eraldi firma.
Uue sajandi esimese kümnendi lõpus hakkas Seamani ettevõtte majandusseis halvenema. Bly oli usaldanud firma töötajatena pahelisi isikuid, kes võltsisid tema allkirja ja kasutasid kompanii raha oma huvides. Mitmed kohtuprotsessid kurnasid Blyd, kuid varastatud raha ta tagasi ei saanud. 1911. a lõpetas firma pankrotiga.

Bly sõjakirjasaatja ja ajakirjandusliku abistajana

1914. a augusti algul tahtis Bly külastada Viini, kuid puhkenud sõjategevuse tõttu kujunes reis sootuks erinevaks plaanitust ja tal polnud võimalik pöörduda tagasi koju. Elizabeth oli olukorraga rahul – ta oli eemal kohtutest ja kohustustest ning haistis võimalust tegutseda sõjakirjasaatjana. Mitmete mõjukate isikute abil sai naine loa ajakirjanikuna sõjatsooni külastamiseks. Bly kirjeldas sõda läbi oma silmade ja kogemuste. Erakordse inimlikkusega andis ta edasi emotsioone haavatud sõduritest, mustusest, suurtükimürast, koolerahaigetest, mahajäetud kaevikutest, mürsuplahvatustest, hospitalidest, lagunenud asulatest ja sõjameestest, kes nägid välja pigem vaeste talumeeste kui võitlejatena. Selline oli naisajakirjaniku sõda.
Bly, kes järgnevalt asus töötama Austria orbude ja leskede abistamise heaks, tahtis Austriat aidata ning kehutas ameeriklasi saatma raha ja muud abi. Viinis viibis Bly ka siis, kui USA sõtta astus. Tema julgeolek polnud aga ohus, seda enam, et ta oli tuntud austrofiil. Küll oli tal keelatud kirjutada Ameerika ajalehtedele. Niisiis veetis Bly sõjaaja Austrias ja jõudis koju alles 1919. a veebruaris. Ta tõi endaga kaasa tugeva bolševismi-vastase hoiaku ja tegi kõik võimaliku, et veenda Ameerikat aitama nälgivat Austriat vältida bolševistlikku püünisesse langemist.
Probleeme jagus piisavalt ka isiklikus elus. Jälle tuli võidelda, sedapuhku alles jäänud metallvaatide ettevõtte eest. Bly oli firma kirjutanud raugast ema nimele. Ema oli langenud aga poja, kellest ta sõltus, mõju alla, kes omastas firma Bly äraolekul. Naise majanduslik olukord oli nii keeruline, et esialgu pidi ta elama oma teise venna katuse all. Lõpuks asus ta The NY Evening Journal’is tööle kolumnistina. Sel ajal võis Bly stiilis juba tunda teatavat vanamoelisust, kuigi ta mõtted olid endiselt värsked. Muuhulgas oli ta esimesi naisi, kes kajastas poksimatši ja toetas uudset plastilist kirurgiat.
Üha enam hakkas Bly tegelema lugejate probleemidega ja vastama saadetud kirjadele. Mastaap ja viis, kuidas ta seda tegi, oli taaskord uudne. Lohutamine ja abiandmine sai tema pärusmaaks. Endast õnnetumaid aidates leidis Bly leevendust oma isiklikele pettumustele. Ajalehe kaudu organiseeris ta laste adopteerimist, aidates leida sadadele õnnetutele lastele uue täisväärtusliku kodu. Sageli hoidis ta lapsi enne uue pere leidmist ka enda juures. Paraku ei leidnud vapper naine mahti oma kohustuste kõrvalt pühendada piisavalt aega iseendale. Ta oli pidevalt kimpus külmetushaigustega ja suri 1922. a 27. jaanuaril haiglas kopsupõletikku.

* * *

Ameerika on olnud ajakirjandusloo seisukohalt novaatorlik ja viljakas maa


Ühendriikides sündis nn uus ajakirjandus, mille üheks sümboliks kujunes ka Nellie Bly. Bly mõistis hästi Pulitzeri suunatava uue ajakirjanduskursi olemust ja kujundas seda uuriva ajakirjandusžanri kaudu edukalt edasi.
Skandaalse ühendamine maailmaparanduslikuga võimaldas Bly tähel kõige vahetumal kombel särama lüüa, kuid teisalt vajasid ka uue ajakirjanduskursi ehitusmeistrid oma projekti kosumiseks sääraseid erandlikke figuure nagu oli seda neiu Cochrane.
Ent seejuures peab silmas pidama, et Bly polnud sugugi esimene naisajakirjanik Ameerikas. See au on omistatud 1769. a sündinud Ann Royallile, kes tegutses ajal, mil Ameerikagi ajaleheturg alles noorukieas oli. Üksikuid kirjutavaid naisi töötas USA ajakirjanduspõllul vahetult enne ja samal ajal Blyga teisigi, kuid tema andis uuriva naisajakirjaniku kutsele tõelise näo ja sai üheks tuntuimaks žurnalistiks kogu maailmas. Bly oli julge ja ekperimenteerimisaldis; ta ei peljanud emotsionaalsust ning avas uuritavat läbi iseenda. Ehkki Bly stiil polnud parim, tegid isiklik aspekt ja ladus narratiiv tema kirjutised haaravaks ja andsid lugudele erilise aura.
Pole vale öelda, et Bly oli ühiskonna mädapaisete avaja. Tema sotsiaalne närv ja hoolega valitud teemad ei saanud jätta külmaks ühtegi avatud vaimuga ühiskonnaliiget. Siirus ja inimlikkus, mis talle nii omane oli, lubas pigistada silma kinni tema artiklite mõningate ebakohtade suhtes. Algaja ajakirjanikuna ei olnud Bly sugugi nii vahe ja eksimatu kui aastaid hiljem juba küpse žurnalistina. Isegi lapstööjõu kasutamise suhtes oli ta leidnud pooldavaid argumente. Tollal polnud Bly veel võimeline vaatlema asju õige nurga alt ja paratamatult oli ka toimetajate mõju all. Oma Mehhiko-vastastes sõnavõttudes tugines ta suuresti kuulujuttudele ja ei kontrollinud piisavalt allikaid. Ka Bly uurimisteemad polnud sageli tema enda mõttetöö vili, impulsse andsid toimetajad ja kirjasaatjad. Kummatigi arenes ajaga oskus noppida terad välja sõkaldest ja sellest kujunes Bly tugevus.
Nellie Bly tahtejõud, avatus ja motiveeritus tasandasid puudulikku haridust. Teadmine, et ta esindab ja kaitseb naiste au, mõjus tulise sütitusena. Vapper neiu tõestas iseenda näitel, et naisterahvas saab suurepäraselt ajakirjanikutööga hakkama. See oli ka tema teene, et sajandi lõpus töötas ajalehetoimetustes juba tuhandeid naisajakirjanikke.
Neiu Cochrane´i lugu on ühtlasi jutustus eneseületamise raskustest. Nooruses raudse tervisega naine pidi ületöötamise tõttu kannatama kogu oma elu teise poole tervisevaevuste käes. Tema pühendumine oli piirideta ja nii neelas töö suuresti Bly isikliku elu, õnne, tervise ja lõpuks ka elu. Bly oli naine, kelle jaoks sotsiaalne mõõde oli olulisem isiklikust sfäärist. Elizabeth Cochrane´i – moodsa naise ja ajakirjaniku suurust märgib koht USA rahvuslikus naiste kuulsuste hallis ja temale pühendatud riiklik postmark. Temast on saanud mitmete laulude, filmide ja raamatute aines ning tegelane. Ei puudu ka Nellie Bly nimeline ajakirjandusauhind parimale algajale reporterile ja fännilehekülg Facebookis.

* * *

Naisajakirjanduse algus Eestis


Eesti esimeseks naisõiguslaseks on peetud Lilli Suburgi, kel õnnestus hakata välja andma ka esimest eesti naisteajakirja Linda.

Nii nagu Ameerikas, hakkas ühiskonna moderniseerumise käigus 19. sajandil ka Vanas Maailmas üha enam naisi tegelema ajakirjandusliku tööga. Erandiks ei olnud Eestigi.

Maarjamaa kaks esimest naisajakirjanikku, Lydia Koidula ja Lilli Suburg, olid sündinud üle 20 aasta varem kui Nellie Bly. Seejuures asus siinse naisajakirjanduse teerajaja Koidula Perno Postimehe jaoks regulaarselt tööle juba 1861. a ehk kaks aastat enne Bly sündi.
Võib küsida, kas Eestis toimus naistööjõu rakendamine ajakirjanduses samas taktis läänemaailmaga? Kummatigi pole see päris nõnda. Vastuolu sünnib sellest, et retrospektiivselt on nimetatud naisajakirjanikeks kõiki ajalehe juures sisulist tööd teinud naisisikuid. Kuid nende esimeste pääsukeste näol ei olnud tegemist ajakirjanikega ei Bly tegutsemisaja ega tänapäevases mõttes. Vaadeldaval perioodil polnud Eesti ajakirjanduspõld veel kaugeltki üles haritud ja esimesed naisajakirjanikud olid tegelikult toimetajad, kirjasaatjad jms. Õigupoolest ei kasutatudki Eestis sel ajal veel sõna „ajakirjanik“ ja ajalehe kirjutajad liigitusid kirjanike hulka.
Erinevalt Koidulast ja Suburgist, kes tegid väljaannete juures sisuliselt kõiki töid, esindas Bly moodsat ajakirjanikutüüpi: ta töötas teatud žanrite piires, tegi reportaaže ja intervjuusid, kogus andmeid ning kirjutas nende põhjal uuriva laadiga üksiklugusid. Seega on Koidula sarnasem oma ajalehte välja andnud Ann Royallile kui Nellie Blyle. Ent teisalt on Royall, kes muuhulgas tegi ka intervjuusid ja kirjutas kolumne, lähedasem Blyle kui Koidulale.
Niisiis pole Koidula ajakirjanduslikus tegevuses midagi uudset: sarnaseid mudeleid pakub Euroopa ajakirjandusajalugu juba oluliselt varasemast ajast. Nt Soome esimene naisajakirjanik Fredrika Runeberg (1807–1879) abistas oma abikaasat Helsingfors Morgonbladi toimetamisel juba 1830-ndate aastate algusest. Nagu Koidulagi hiljem, tõlkis ja kirjutas ta ilukirjanduslikke palasid ning tegi praktilist toimetamistööd. Rootsi esimeste naisajakirjanike hulka kuuluv Catharina Ahlgren (1734– u. 1800) tegutses veelgi varem – 18. sajandi lõpus.

Kas Eestil oli oma Bly?

Võib öelda, et Eesti pinnalt ei võrsunud kohalikku Blyd, ent see ei olnud tingitud niivõrd inimpotentsiaali puudumisest kui kohalikest poliitilistest, majanduslikest ja kultuurilistest erioludest. Eesti kuulus Tsaari-Venemaa koosseisu ning pärisorjus oli kaotatud siinsetel aladel alles 19. sajandi kolmanda kümnendi teisel poolel ehk kõigest u 40 aastat enne esimese, regulaarselt ilmuva eestikeelse ajalehe Perno Postimees (1857) väljaandmist. Põlisrahva haridus- ja kultuuriolud olid kesised, kuid jõudsalt kosuvad, mille ilmseks märgiks oli ka ajakirjanduse edenemine. Esialgu oli eestikeelse ajakirjanduse mahajäämus lääne mudelist nõnda suur, et Bly-aegse ajakirjandustasemeni Ühendriikides küünditakse siinmail alles 1920- ja 30-ndatel aastail. Alles siis kerkivad esile kõmulehed, asutakse viljelema intervjuu- ja reportaažižanrit ning teatud määral ilmneb ka uuriva ajakirjanduse vorm. Koidula ja Suburgi aja ajalehed olid aga olemuselt võrdlemisi primitiivsed ja plaanilt ühekülgsed. Esimeste perioodiliste ajalehtede näol oli tegemist nädalalehtedega ja need kandsid rahvavalgustuslikku ning lugejat, kuid üha enam ka avalikku arvamust suunavat vaimu. Ajalehtede sisu pärines tõlgetena suures ulatuses teistest väljaannetest. Kaastööd, eriti naisisikute sulest, olid valdavalt belletristlikku laadi. Iseloomulik on, et esialgu olid ajalehed suunatud talupoegkonnale ja ühest lehest võis osa saada väikesem külagi. Alles uuel sajandil adutakse ajalehetoimetustes, et lehtede lugejaskond on muutunud ning koosneb väga erineva profiiliga isikuist. Kui USA-s oli ajaleheturg suuresti juba Bly tööle asumise ajaks välja kujunenud, siis Eestis on massituru ilmingud vaadeldavad alles uue sajandi esimesel kümnendil. Põhimõtteline vahe läänega võrreldes seisnes siinse ajakirjanduse üle valitsenud tsensuuris.
Tulles tagasi naiste positsiooni juurde ajakirjandusmaastikul, siis nagu Ameerikas, oli ka Eestis naisterahvastel väga keeruline pääseda ajakirjanduslikku tööd tegema. Lehetööd nagu ametis töötamist üldse ei peetud naisele sobivaks ja avalikkuse suhtumine naiskirjutajatesse oli tõrjuv. Avatud meelega kirjanaisel oli Eestis ajalehte kirjutada raskem kui suguõel Ameerikas juba sel põhjusel, et varane ajakirjandus siinmail esindas suurel määral personaalset ajakirjandust, s.t ajalehe toimetajad kirjutasid määrava osa ajalehest ise – mistõttu oli toimetuste töötajate hulk äärmiselt piiratud. Ent paradoksaalsel kombel asusid esimesed naised Eestis ajalehetööle just toimetajaks saamise läbi. Koidula oma isa abistajana oli toimetaja küll reservatsioonidega, kuid Suburg ja mitmed teised kirjanaised pärast teda juba ametlikult. Nellie Bly ei loonud kunagi oma väljaannet ega saanud toimetajaks, mis märgib USA ajakirjandusmaastiku diferentseerituse kõrget astet ja Bly kui tõelise ajakirjaniku modernsust.
Nagu mainitud, oli naisisikuil võimalus anda Eestis oma panus ajakirjandusse ka peamiselt belletristlikus laadis kaastööde läbi. Ajale kohaselt ilmus valdav osa tekstidest anonüümselt, pseudonüümiga varustatult või toimetaja nime all. Lugeja ei pruukinud teadagi, et loetav tekst on pärit kirjaneitsi sulest. Ristinime all esinemine oleks võinud esile kutsuda pahameeletormi ja seetõttu eelistasid naised ka ise oma nime varjata. See on põhjus, miks pole võimalik kindlaks teha ka Koidula autorluse mahtu Perno Postimehes.

Naisajakirjanike arv ja tööpõld Eestis

20. sajandini töötas ajalehtede juures viis naist, lisaks kaastöölised. Ka hiljem ei olnud naisajakirjanike hulk oluliselt suurem – naistele usaldati vähemtähtsate ajalehtede-ajakirjade kirjutamine. Päevalehte kirjutama pääsemine eeldas naisterahvalt parimat haridust ja erakordseid isikuomadusi. Ehkki žanrilised piirid ja spetsialiseerumine polnud kohalikus ajakirjanduses tol perioodil veel välja kujunenud, oli naisajakirjanike tegutsemissfäär esialgu ometigi kaunis kindlapiiriline: domineeris ilukirjandusega seotu, õpetlikud kirjutised ja naisprobleemide kajastamine.
Peatugem viivuks viimasel sfääril, sest naisteema on aspekt, mis ühendab Eesti esimesi naisajakirjanikke Nellie Blyga. Nagu nägime, oli Bly veendunud naisõiguslane. Üleüldse on feminism olnud varastele naisajakirjanikele lähedane suundumus, oli ju ka nt Catharina Ahlgren tuntud feminist. Naisajakirjanike poolehoid naisõigusliikumisele, mida tollal suuremas osas maailmas ei tolereeritud, on ilmseks märgiks nende sotsiaalsest, progressiivsest julgusest ja avarapilgulisusest, ent paraku ka teatud ohvrivalmidusest. Eesti esimeseks naisõiguslaseks on peetud Lilli Suburgi, kel õnnestus hakata välja andma ka esimest eesti naisteajakirja Linda. Koidulat peeti samuti emantsipeerunud naiseks ja erandlikuks nähtuseks, kuid ta ei kirjutanud naiste probleemidest ja naisõiguslaseks teda pidada ei saa. Suburgile oli seevastu naisküsimus põhiteemaks. Linda oli novaatorlik ajakiri, kuid paraku oma ajas ja keskkonnas „vastuvoolu ujumine“. Võideldes naiste õiguste eest sisuliselt üksi, jäi Suburg lõpuks alla. Ent igal juhul oli selle avarapilgulise naise algatus vajalik. Keegi polnud temast rohkem teinud naiste eneseteadlikkuse kasvatamiseks, vanatüdrukute kaitsmiseks ja naistele nõu ning õpetuse jagamises.
Uuel sajandil sai ka Marie Koppeli (1867–1952) toimetatud Olevikust äge võitlusplatvorm naiste õiguste eest võitlemises. Koppeli jaoks oli oluline naistele valimisõiguse andmine, aga ka muud küsimused nagu nt naiste õigus õpetada vallakoolides. Nende suundumuste tagajärjel tõusis naisküsimus oluliseks teemaks avalikkuses.

Lõpetuseks olgu lühidalt vaadeldud, kuidas sattusid naised tööle ajalehetoimetustesse. Esimesed kolm suurt naisajakirjanikku Eestis – lisaks Koidulale ja Suburgile ka 1890-ndatel aastatel ajakirjanduslikku tegevust alustanud Koppel – ja hiljem veel mitmed teised tuntud naisajakirjanikud sattusid ajalehte tööle pigem juhuslikult. Koidula abistas oma isa ning tõi Perno Postimehele ohvriks oma tervise ja nooruse. Suburgi tee ristus allakäiguspiraalile sattunud Perno Postimehega C. R. Jakobsoni ja A. Reinvaldi õhutusel ning tast sai ametlikult esimene naislehetoimetaja Eestis (1878); esimene naiste ajakiri Linda oli juba Suburgi teadliku tegevuse tagajärg. Marie Koppel sai Oleviku vastutavaks toimetajaks oma abikaasa – lehe omaniku soovi kohaselt. Ent teisalt – eks oli Elizabeth Cochrane´igi lehetööle sattumine juhuse tagajärg, olgugi et tegemist oli teist laadi juhusega kui meie kirjaneitsite puhul.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv