Kultuur ja Elu 2/2009


Kultuur ja Elu 1/2009

 

 

 

 


Kuidas kirjutada eesti rahva vastupanust okupatsioonivõimudele?

Ettekanne Jüri Kuke mälestusele pühendatud Langenud Vabadusvõitleja Päeva XIII aulakonverentsil Tartu Ülikoolis 28.03.2009.


Peep Varju.

tekst: Peep Varju,
Tallinna Memento Ühendus

50 aastat kestnud kolme okupatsiooni sündmusi on meie arvates kajastatud sageli ebatäpselt, valesid eeldusi omaks võttes. Ja eriti sellele süngele perioodile eelnenud sündmusi alates 1939. aastast, kui kolmele Balti riigile suruti jõhkralt peale N Liidu sõjaväebaasid.

Alustagem sellest, et jätame kõrvale emotsioonid ja mõtleme korraks loogiliselt. Vaadakem kaardil meie geograafilist asukohta. Strateegiliselt väga tähtsat asendit kahe maailma vahel, Ida ja Lääne vahel. Ajaloolased teavad, kui palju sõdu on meist üle käinud, kui palju erinevaid suurvõime on püüdnud siin kanda kinnitada meid alistades ja hävitades. On väidetud, et pärast Põhjasõja hävitustööd, järgnenud näljahädasid ning katkuperioode oli eestlasi siinsetele maadele jäänud alles sedavõrd vähe, et rahvusena püsimajäämine oli imekspandav! Ja mis on saanud meid ümbritsenud teistest hõimudest sealpool Peipsit ja Narva jõge? Nad on olematusesse kadunud. Siit tulebki loogiline järeldus, et meil, eestlastel, peab olema väga tugev vastupanuvõime. Seda on nimetatud eestluse elujõuks. Me peaksime selle üle uhkust tundma, peaksime seda selgeks rääkima nii praegusele põlvkonnale kui ka tulevaste jaoks jäädvustama.

Mida oleme kogenud sellel teemal taasiseseisvunud Eestis viimase 15–20 aasta jooksul?

Vabakssaamise järel oleme „teada saanud“ (jutumärkides muidugi), et sõjaeelse Eesti Vabariigi riigijuhid olid ebakompetentsed ja äraostetavad meile vaenulike riikide poolt. Olid mitte riigimehed, vaid vallavanema tasemega juhid! On väga piinlik, et sellist hinnangut on endale lubanud ka kadunud president Lennart Meri, inimene, kelle panust Eesti riigi taastamisel on raske üle hinnata. Eelkäijate halvustamine ei tee kedagi suuremaks. Otse vastupidi, teeb tüki maad madalamaks. Aga meie teame, et Vabadussõja võiduga Eesti riigi loonud mehed olid tõelised riigimehed. Vallavanema tasemest pole juttugi! Nad mõtlesid eeskätt oma rahva peale, astusid Tartu rahuga välja Entente organiseeritud bolševismivastasest ühisrindest. Astusid välja hoolimata suurriikide vastuseisust, sest nad teadsid, et rahvas ei suuda kaua sellist kurnavat sõda jätkata. On, mida õppida meie praegustel juhtidel.

Vabadusvõitlejate ajalehest Võitleja saame teada, et praegused Eesti juhid ei julge tunnustada 1. märtsil 1944 Narva rindel venelaste Siivertsi platsdarmi likvideerimise eest Rüütliristiga autasustatud Harald Nugiseksi teeneid. Nii president L. Meri kui ka A. Rüütel ütlesid temale nelja silma all, et nad ei saa teda autasustada meie riigi teenetemärgiga. Nüüd on samal kombel talitanud ka president T. H. Ilves, sest vabadusvõitlejate organisatsioonid esitasid 90. juubeliaastal järjekordselt H. Nugiseksi teenetemärgi saamiseks. Võitlejas küsivad siiani tunnustamata võitlejad, kas president paistab olevat unustanud, mida ta isiklikult võlgneb 1944. aasta kaitselahingute eesti sõjameestele. Pääsesid ju tema vanemad Eestist Läände tänu edukatele tõrjelahingutele. H. Nugiseks ise aga peab kõige tähtsamaks Eesti Rahva Tänumedalit, mis anti temale üle Tori kirikus 19. oktoobril 2008.

Teise iseseisvuse perioodi aastate jooksul on tekkinud uued müüdid vaikivast ajastust, hääletust alistumisest, eestlaste kadedusest jms. Need uued müüdid kinnistuvad inimeste teadvuses üha enam. Kõik korrutavad neid nagu aabitsatõdesid ning paistab, et oma peaga mõtlemine on muutumas haruldaseks nähtuseks. Kui oli tõepoolest nii, et meie esimese vabariigi juhid ei olnud tasemel ning viisid rahva hävingusse, siis saab teha vaid ühe järelduse: pärast kommunistide hävitustööd esimese Nõukogude okupatsiooni aastail 1940/1941 juhtideta jäänud eesti rahvas pidi üles näitama erakordset vastupanuvõimet ja ühtehoidmist, et korda saata seda, mis päästis meid rahvana täielikust hävingust! Ja seda ta tõepoolest ka tegi. Miks siis ei osata või ei taheta eesti rahva tegudest tunnustavalt kirjutada ja avalikult rääkida? Pelgamata seda, kas Lääs või Ida mõistab meid! Suurem osa uuema põlvkonna ajaloolastest ja ajakirjanikest on kriitikata omaks võtnud uued magnusilmjärvelikud müüdid. Aitäh ajaloolasele Jaak Valgele, kes söandas Moskva arhiivide materjalid üle kontrollida ning väga veenvalt tõestada, et M. Ilmjärve uus eesti ajalugu on bluff! Mul on hea meel, et Tartu Ülikool ei võtnud enda peale selle dissertatsiooni kaitsmist, mis püüdis pea peale pöörata senist arusaama Eesti riigist ja tema minevikust.

Viimased 18 vabaduse aastat on veenvalt tõestanud, et põhjuseks sellisele segadusele on kommunistliku ideoloogia mürk, mida 50 aasta jooksul on eesti rahvasse süstitud. Kui tuletada meelde 1989.–1991. aastate vabanemise algust, siis oli huvitav jälgida nõukogude nomenklatuuri (eliiti) kuulunud tegelaste käitumist. Nad olid pea kaotanud ja õige löödud. Rein Ristlaane kaliibriga mees kõndis Tallinna tänavail pea maas ning püüdis jääda märkamatuks. Mitmed püüdsid kohe oma teeneid ja abi pakkuda meiesuguste kannatanute organisatsioonidele. Kuid nende peataolek ei kestnud kaua. Napi poole aasta pärast oli juba näha, et nad on ennast uutes oludes kogunud ja ei kavatsegi kõrvale tõmbuda. Ainsaks positiivseks erandiks jäigi esimene mees parteist Vaino Väljas ise. Ülejäänud leidsid õige pea vajaliku soone tegutsemiseks, taibates, mis on nende väärtkapital uude ühiskonda kaasavõtmiseks. 1992. a Riikogu valimiste ajal võis näha platsi puhastamise asemel hoopis isevärki asju. Täiesti ootamatult ründas Postimehes keegi nooremapoolne ajaloolane mementolasi kui ekstremiste, kes pidavat ainult ootama võimalust, et saada kätte automaatrelvad kõikide mahakõmmutamiseks. Selliseid absurdseid müügiks paisatud uudiseid tuli meie meediasse hulgaliselt. Taasiseseisvumise järel unustati otsekohe vastupanuvõitluse ja rahva kannatuste valusad leheküljed. Kõik meediaettevõtted tormasid ärisse, KGB-mehed tormasid metalliärisse ja endised parteijuhid erastamisse.

1995. aastal, kui möödus 50 aastat nn Suure Isamaasõja lõpust, kirjutas vabas Eestis vene meedia ikka veel natsliku okupatsiooniaastate laest võetud 125 000 fašismiohvrist Eesti territooriumil ja vastuvaidlejaid ei leidunud. Kui riiklik repressiivpoliitika uurimise komisjon pakkus vastukaaluks meedias avaldamiseks ametlikke ja dokumentaalselt tõestatud andmeid, siis ENSV ajast väga tuntud sm Leito ajalehe peamehena takistas seda. Ta väitis vestluses, et need arvud on Memento juba aastaid tagasi avaldanud ning pole mõtet korrata. Ise aga ajas samal ajal värske kapitalistina äri Soome kolleegidega meediaturul.

Eesti meedia üllatas meid ebameeldivalt kohe esimestel taasiseseisvumise aastatel, vaikides maha leinapäevad ja teised rahvuslikud tähtpäevad. Sensatsiooniliste libauudistega endale tähelepanu ja tunnustust taotlevad noored kirjutajad said endiste ideoloogiatöötajate juhendamisel täieliku vabaduse tegutsemiseks. Nende jaoks oli Eestis tõepoolest täielik ajakirjanduse vabadus. Kvaliteetajaleht Postimees ei avaldanud rahvuslikul ja riiklikul leinapäeval 14. juunil mitme aasta jooksul ainsatki sõnumit sellel teemal. Toompeal ei langetatud lippu leina märgiks, vaatamata Memento iga aasta tehtud soovitustele. Tallinna linnavalitsus organiseeris Harjumäel lõbusa puhkpillikontserdi vanalinna päevade üritusena just sellel kellaajal, kui inimesed olid kogunenud leinava ema Linda kuju juurde hukkunuid mälestama. Linnaisad teenisid nende üritustega raha uute busside hankimiseks, nagu linnapea Jaak Tamm Mementole hiljem selgitas. Valitseski loosung, et saame rikkaks ja siis võtame muud asjad ette.!

Kui Tartusse elama asunud juuniküüditamise raamatute autor, emeriitprofessor Vello Salo saavutas kord Postimehega kokkuleppe ning kirjutas päevakohase artikli 14. juuni leinapäevaks, siis tulemus oli ebameeldivalt rabav. Eirates kokkulepet, ei tutvustanud toimetus autorile avaldamisele läinud teksti, ning autor ei leidnud seda lehest. Põhjalikul uurimisel selgus, et kusagil ajalehe viimastel lehekülgedel miniuudiste rubriigis olid mõned read V. Salolt!! Kahjuks ma ei mäleta, kas autori nime oli märgitud või mitte. Väidan, et Postimehe roll taasiseseisvunud Eestis patriootliku kasvatuse edendamiseks võrdub nulliga. Ajaleht on nagu kõik teisedki muutunud äriks kasumi teenimise huvides. Eesti suurmees ja ajalehe vaimne isa Jaan Tõnisson ei saaks nimetus hauaski rahu, kui ta seda kõike teaks!

Umbes 15 aastat tagasi mõjus meile külma dušina eesti ajaloo õpik koolidele. Pealiskaudselt ja fakte üle kontrollimata tehtud ülevaade 1941. a Suvesõjast Eestis oli rohkem nõukogulik tekst kui vabaks saanud rahvale ajaloolise tõe selgitamine. Hävituspataljonide verised kuriteod võrdsustati õpiku autorite tekstis metsavendade vastupanuvõitlusega. Koguni eelistati hävitajaid, sest kui nende tegevuse käigus hukkusid inimesed ja hävisid hooned, siis metsavennad saatsid korda metsikusi.

Tolleaegse riikliku komisjoni esimehe Jaan Krossi eestvedamisel koostasime kriitilise, kuid heatahtliku artikli ajalehele Õpetajate Leht. Artikli lõpuosas palusime ajalooõpetajaid tõe selgitamisega koolitunnis rehabiliteerida meie 50 aasta jooksul kurjategijateks ning rahvavaenlasteks tembeldatud isad ja vanaisad. Samas ajalehenumbris avaldas toimetus meie artikliga kõrvuti ühe õpiku autori selgituse, mis oli demagoogia musternäidis. Võttes küll omaks lohakuse ja Saksa okupatsiooni ohvrite hindamist väärinfo alusel, ründas ta seejärel meid süüdistusega ühekülgse sinimustvalge ideoloogia pealesurumises. See pidavat tema arvates olema sama halb kui punane ideoloogia.

Nüüd on sellest ajast möödas 14–15 aastat ja me maitseme tookordsete ja ka hilisemate õpikute autorite ning meedia töö vilju. Ka järgnevad õpikud juba noorema generatsiooni autorite poolt jagavad endiselt desinformatsiooni 20–30-ndate aastate Eesti Vabariigist. Lugupeetud vanaisa Olaf Langsepp loeb lapselapse 2001. a ajalooõpikut ja ei tunne ära oma lapsepõlve Eesti riiki. On selgelt tunda, et autoritel pole õrna aimugi elust sõjaeelses riigis ning nad jutustavad ümber viimase paarikümne aasta jooksul käibesse lastud tõdesid. Selle taustal ei saagi me muud kinnitada kui seda, et meie tõepoolest propageerime sinimustvalget ajalugu. See on Eesti lugu, millega meid seob tuhandete võitlus- ja saatusekaaslaste ühismälu lähiminevikus toimunust. Need on meie inimeste Siberi surmast pääsemise järel 50 okupatsiooniaasta vältel läbi elatud kannatused. Pärast kõike seda on just meil moraalne õigus ja ka kohustus hinnata Eesti riigi loonud põlvkonna tegusid ning kaitsta neid väärhinnangute või sensatsiooniliste avastuste eest!


Suurem osa uuema põlvkonna ajaloolastest ja ajakirjanikest on kriitikata omaks võtnud uued magnusilmjärvelikud müüdid. Vene ajaloolane Aleksander Djukov käsitleb Eestis toimunud küüditamisi leebe ja vajaliku meetmena. Foto: internet

Kas me oleme aga saanud sellest valjul häälel rääkida ja kirjutada? Kahjuks mitte.

Eesti vaba ajakirjanduse seisukohalt ei ületa meie sõnumid uudise künnist. Mis rääkida meist, tavakodanikest, kui omaaegsed Riikogu liikmed ja endised poliitvangid Enn Tarto, Mart Niklus ja Eldur Parder ei saanud sõna Postimehe veergudel samal ettekäändel. Või siis kärbiti-lühendati nende kirjatöid sedavõrd, et sõnum läks kaduma. Tallinna Mementol oli täpselt sama kogemus 14. juuni leinapäeva artikliga Tallinna ajalehtedes. Kokkulepitud artikkel avaldati küll, kuid sedavõrd kärbituna, et autor ei tundnud oma tööd ära. Välja olid visatud just need lõigud, mis nimetasid kommunistide genotsiidikuritegusid, mille ohvriteks osutusid lapsed. Ajalehe arvamustoimetust juhtis aga 1980. aastate keskkooli endine komsomolijuht. Nüüd pakub meile samasugust desinformatsiooni Eestisse saabunud vene ajaloolane A. Djukov.

President L. Meri asutatud Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Rahvusvaheline Komisjon tegi eesti ajaloolaste uurimisgrupi abil põhjalikku ja head tööd okupatsioonikuritegude selgitamiseks ning käibel olevate väärtõdede kummutamiseks. Kahjuks ei suudetud vältida paari tõsist viga. Täpseid dokumente omamata väideti, et vähemalt ühes episoodis, Novogrudoki linnas Valgevenes 7. augustil 1942 võtsid juutide massilisest mahalaskmisest osa ka eesti sõjamehed 36. Eesti Rindepataljonist. See oli ilmne lõivu maksmine Teise maailmasõja võitjate levitatud arusaamisele eesti rahva koostööst natsidega ja vesi E. Zuroffi vaenuveskile. Oleksid nad pisutki kahelnud ja põhjalikumalt süvenenud arhiivis säilinud Harald Riipalu korrektselt vormistatud Stalingradi sõjakäigu kroonika teksti, siis ei oleks saanud sellist järeldust teha. See dokument nullib nii E. Zuroffi kui tema mõjul komisjoni raportis fikseeritud uskumised. Teiseks tõsiseks veaks oli 2004. a avaldatud ingliskeelses raportis 1941. aasta Suvesõja väär kujutamine. Uurijad oleksid pidanud konsulteerima emeriitprofessori Herbert Lindmäega või tutvuma lähemalt Enn Sarve raamatuga „Õiguse vastu ei saa ükski” (Tartu, 1997), siis poleks meile vaenulike jõudude kaelamääritud vennatapusõja teooriat niisugusel viisil serveeritud. Komisjoni raportis on aga hävituspataljonide vastu peetud vastupanulahinguid fikseeritud kui ... põhiliselt kokkupõrked eestlaste relvastatud jõukude vahel, kel olid vastupidised poliitilised seisukohad... Kas pole selge näide kommunistliku ideoloogia mürgist ENSV-s sündinud põlvkonna seas? Kui seda nimetada poliitiliselt korrektseks tekstiks, nagu seda teatud irooniaga hindas ajaloolane Vello Helk, siis eesti rahva jaoks on see äärmiselt solvav. Ingliskeelsele läänemaailmale on selline tekst aga täielik desinformatsioon meie vastupanust okupantidele.

13. veebruari k.a Sirbis on esmakordselt ja põhjalikult Daniel Vaariku artiklis avalikkusele teada antud, et meie meediast on tõepoolest saanud müügiorganisatsioon. Hea sulega arvamuseveergude autor ajalehest Sirp Evi Arujärv on samuti kirjutanud, et ajakirjanduse peaeesmärgiks on saanud loosung: Kõik müügiks.
Kõik eelnimetatu on negatiivne pool eesti rahva võitluse kajastamises. Pealekasvanud uus põlvkond kas ei oskagi või häbeneb olla positiivselt meelestatud Eesti riigi loonud ning kodumaad kaitsnud põlvkonna suhtes. Nad ei usu, et Vabadussõja võidusambad püstitati Eestis mitte käsu korras, vaid kõikjal rahva enda algatusel. Aga kuidas siis teisiti seletada seda, et kommunistide hävitustööga 1940. a purustatud mälestusmärkide tükke peideti ning hoiti saladuses 50 aastat? Jällegi tänapäeva mõistes päris uskumatu lugu võrreldes viimaste aastate moevooluga võidusammaste halvustamiseks. Ka meie püstitatava Vabadussõja võidusamba halvustamine on saanud iga teise ajakirjaniku leivanumbriks!

Fakte eesti rahva tegelikust vastupanust okupatsioonivõimudele teame meie, Memento, poliitvangide ja vabaduvõitlejate organisatsioonide liikmed hulgaliselt. Teame meie ühismälu kaudu ja meie inimeste tegude kaudu. Oleme püüdnud seda informatsiooni võimaluste piires publitseerida. Väga hästi saab rahva vastupanuvõitlusest teada Herbert Lindmäe viiest Suvesõja raamatust. Tartumaa, Virumaa, Pärnumaa, Viljandimaa ja Valgamaa raamatuisse on autor mahutanud tohutul hulgal informatsiooni ja lisanud aukartust tekitava loetelu kasutatud allikatest. Õigusteadlasena teeb ta veenvalt selgeks, et tegu ei olnud mingi vennatapusõjaga, nagu serveeris meile kommunistlik ideoloogia. See oli eesti rahva ülestõus okupantide vastu. Tartu partisanisõda 1941. a suvel on üks parimaid näiteid sellest. Sellepärast me olemegi H. Lindmäe seda peatükki uuesti publitseerinud nii ingliskeelses kui ka eestikeelses väljaandes Memento ajalookonverentsi ettekandena 2007. a. rahvusvahelisel foorumil.

Meie põlvkonna inimesed teavad hästi, et pea igas vallas tulid sõja puhkemise järel 1941. aasta suvel kokku jahipüsside ja omavalmistatud lõhkekehadega varustatud talumehed, et takistada punavõimude hävitustööd. Need mehed olid Vabadussõja kogemustega ja laialisaadetud Kaitseliidu väljaõppega noored. See oli 20 iseseisvusaastaga Vabadussõja vaimus üles kasvanud uus põlvkond. 1941. a suvel haarasid kümned tuhanded mehed relvad, et Omakaitse üksustes puhastada Eesti pind punasest katkust. 1941. a detsembris oli selliseid mehi registreeritud 43 757! Ja 1944. a kangelaslik vastupanu Narva all ning Sinimägedes Jüri Uluotsa üleskutse järel oli kindlasti üks neist teguritest, et meie hõimurahvas Soomes sai võimaluse sõlmida rahu ning väljuda sõjast. See oli meie kahe, Läänemere põhja- ja lõunakalda rahva ühise ja visa vastupanu tulemus. Eelnimetatud faktid on avaldatud 2005. aastal riikliku komisjoni Valges raamatus. Raamatus, mida on Eesti meedia rõhutatult maha vaikinud.
Eesti rahva visast vastupanust okupantidele tuleb kirjutada ning rääkida ilustamata, kuid lugupidamisega. Teha H. Lindmäe eeskujul ja kirjutada ka nii, nagu seda oskab teha Euroopa mätta otsast Taanis elav ajaloodoktor Vello Helk. Nagu on kirjutanud vanema põlve ajaloolased Heino Arumäe, Hannes Walter, Kaupo Deemant, Mati Õun jt. Tuleb kirjutada tunnustavalt eesti rahva katkematust vastupanust okupatsioonivõimudele kõigi nende 50 aasta jooksul. Täpselt nii tegi ja õpetas nägema sündmusi aasta tagasi meie hulgast lahkunud vankumatu vabadusvõitleja ja tõeline suurmees Enn Sarv. Tema raamat „Õiguse vastu ei saa ükski”, mis ilmus ORURK-i komisjoni väljaandena 12 aastat tagasi, peaks olema käsiraamatuks kõigile, kes soovivad mõista meie lähiajalugu.
Jüri Kuke märtrisurm on üks tähis selles katkematus võitluses. Langenud Vabadusvõitleja Päeva tähistamine Tartu Ülikooli aulakonverentsiga tähendab seda, et ülikool pole unustanud teadlast, kes oma ajas astus üksi välja mõttevabaduse eest. Ning oli valmis selle nimel minema märtrisurma. 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv