Kultuur ja Elu 2/2009


Kultuur ja Elu 1/2009

 

 

 

 Vapsid. Kaader teleseriaalist “Tuulepealne maa”.

Vabadussõjalased ja teised

tekst: Simo Runnel

Liikumise areng

Esimene vabadussõjalaste liit loodi aastal 1926 Tallinnas. Liitusid koondav Eesti Vabadussõjalaste Keskliit (EVK) asutati juulis 1929. Algul oli tegemist üksnes sõjaveteranide organisatsiooniga. Kuid asi muutus ülemaailmse majanduskriisi päevil. Oma teisel kongressil 22. märtsil 1931 otsustas organisatsioon hakata tegelema poliitikaga. Hakati taotlema põhiseaduse muutmist, et sagedaste valitsuskriiside asemele tuleks kõvema käe poliitika.
Rahulolematust põhiseadusega esines juba enne majanduskriisi. Esimese põhiseaduse vastu võtnud Asutavas Kogus olid ülekaalus vasakpoolsed erakonnad, kelle tahe jäi peale. Sündis üliparlamentaarne põhiseadus ilma riigipea institutsioonita. Konstantin Päts parempoolsete Põllumeestekogude liikmena soovis põhiseadust muuta juba esimese Riigikogu koosseisu ajal. Alates 1930. aastast asus muutmist taotlema ka Tõnissoni Rahvaerakond.
Seega võib öelda, et vabadussõjalaste soov põhiseadust muuta ei olnud päris originaalne. Kuid vabadussõjalased ei pidanud ennast Põllumeestekogude ega Rahvaerakonna käepikenduseks. Vabadussõjalaste kongressil otsustati jääda parteipoliitiliselt täiesti erapooletuks. Nende häälekandjas kirjutati 1. augustil 1931, et vabadussõjalased ei lase end mõjutada ühestki erakonnast, kuid tahavad ise mõjutada erakondi, neil puudub igasugune koostöö poliitiliste erakondadega. Sellist avaldust võib seletada kriisiaegse erakondade maine langusega.
Septembris 1931 hakkas põhiseaduse muutmisega tegelema Riigikogu, konsulteerides ka vabadussõjalastega. EVK algatusel muutis Riigikogu 1931 rahvahääletuse seadust põhiseaduse parandamise läbiminekut kergendavaks. Põhiseaduse muutmise vastu olid Riigikogu erakondadest vaid sotsialistid. Riigikogu eelnõu tegi muudatusi vabadussõjalaste soovitud suunas, kuid mitte nii radikaalselt, nagu viimased soovinuks, ja nad hääletasid rahvahääletusel eelnõu vastu.
Soovist muuta põhiseadust kasvas välja soov võim enda kätte võtta. Kuni vabadussõjalaste organisatsiooni võeti vastu vaid sõjaveterane, võis kahelda, kas neil õnnestub kunagi saada valimistel absoluutset enamust. Kuid EVK kolmandal kongressil 1932 otsustati luua toetajaliikmete institutsioon, mis võimaldas liikumisega siduda Vabadussõjas mitteosalenuid.
Vabadussõjalaste ja nende vastaste vaheline vastastikune terav kihutustöö ja füüsiliste kokkupõrgete oht viis selleni, et 11. augustil 1933 kehtestas Tõnissoni valitsus üleriigilise kaitseseisukorra, mille ajal EVK ühes allorganisatsioonidega suleti, aga tegelikult tegutsesid nende liikmed üsna vabalt. 28. oktoobril registreeriti uue organisatsiooni Eesti Vabadussõjalaste Liit (EVL) põhikiri, selle valimisorganisatsiooniks oli Vabadussõjalaste Rahvaliikumine.
Vabadussõjalaste liikumine kasvas suurimaks poliitiliseks organisatsiooniks riigis ja viis lõpuks läbi ka enda koostatud põhiseaduse. Rahvahääletus selle üle toimus 14.–16. oktoobril 1933. Anti 416 878 poolt- ja 156 894 vastuhäält. Põhiseadus kehtestas tugeva riigipea institutsiooni, keda kõnekeeles on nimetatud presidendiks, kuid ametlik nimi oli riigivanem. Rahva võimu otseselt ei piiratud, küll aga Riigikogu oma, mille liikmete arvu vähendati kaks korda.
Vabadussõjalased jõudsid osaleda kohalikel valimistel 1934, riigivanema ja Riigikogu valimiste puhul jõuti teha ainult kampaaniat. Pärast kohalike volikogude valimisi tuli asuda läbirääkimistesse teiste jõududega kohalike omavalitsuste moodustamiseks. Elva alevivolikogu valimistel said vabadussõjalased ainult 25% hääli, kuid linnapea koht läks nende kätte. Tapal said vabadussõjalased 18% hääli, kuid linnapea abi koha. Suuremates linnades oli nende toetajaskond suurem.

Suhted erakondadega

Vabadussõjalaste peamine häälekandja kirjutas esimeses numbris 1. mail 1931: “Vabadussõjalased ei kavatse, ei suuda õieti läbi viia oma soove üksinda, nad loodavad kodanike kõige laiemate ringkondade kaasabile.” Kas see oli siiras soov? Või loodeti teiste kaasabile, soovimata omalt poolt midagi vastu anda?
Paljude vabadussõjalaste poliitiline tegevus algas mõne erakonna ridades. Näiteks EVK keskjuhatuse abiesimees ja mõjukaim liige Artur Sirk alustas tegevust asunike partei liikmena. Avaldust asunike erakonnast lahkumiseks ta ei esitanudki, kuigi lõpetas selle tegevuses aktiivselt osalemise. Hjalmar Mäe tuli vabadussõjalaste hulka Rahvuslikust Keskerakonnast, kuhu ta sattus sellega ühinenud majaomanike organisatsiooni kaudu. EVL-i toetajaliikmeks sai ta alles jaanuaris 1934. Endistest sotsiaaldemokraatidest kuulus vabadussõjalaste ridadesse endine Maanõukogu liige Karl Grau. Vabadussõjalaste neljandal kongressil novembris 1932 otsustati, et keskliidu ega kohalike liitude juhatustesse ei tohi kuuluda isikud, kes on mõne poliitilise erakonna liikmed. Sellest ei peetud aga alati kinni. Algul ühte ja hiljem teise organisatsiooni kuulunud tegelaste vaated ilmselt muutusid. Kuid inimene ei muutu kunagi sajaprotsendiliselt.
Kõige vaenulikumad olid vabadussõjalaste suhted sotsialistidega, kuid üksikutes punktides võis nendegi vahel kokkulangevusi leida. Nii sotsialistid kui ka vabadussõjalased olid maareformi käigus võõrandatud mõisate eest tasu maksmise vastased. Vabadussõjalased ja sotsialistid hääletasid ühtviisi Riigikogu põhiseaduse eelnõude vastu, kuigi erinevatel põhjustel. Augustis 1932 toimus esimese Riigikogu põhiseaduse muutmise eelnõu rahvahääletus, kus anti 330 632 vastu- ja 316 388 poolthäält. Võib öelda, et kui vabadussõjalased ja sotsialistid poleks ühtviisi hääletanud, oleks eelnõu läbi läinud. Teise Riigikogu eelnõu hääletus toimus juunis 1933. Siis oli vastuhääli 333 107 ja poolthääli 161 595. Sotsialistide hääled polnud enam olulised.
Rahvaerakonna ja selle järglase Rahvusliku Keskerakonnaga sidus vabadussõjalasi rahvusterviku idee, mis ei pidanud õigeks kihihuvide eest seismist. Mäe ei olnud ainus kattuv liige. Rakvere Vabadussõjalaste Liidu esimees Oskar Luiga kandideeris 5. Riigikogusse Rahvusliku Keskerakonna nimekirjas, kuid arvati septembris 1933 vabadussõjalaste toetamise eest erakonnast välja. Seevastu teine vabadussõjalasest keskerakondlane Hans Leesment eelistas taanduda EVK keskjuhatusest. Tõnisson olevat pakkunud vabadussõjalastele pärast põhiseaduse muutmise rahvahääletust koalitsioonivalitsust, aga vabadussõjalased soovisid oodata Riigikogu valimiste tulemusi. Pärast 1934. a kohalikke valimisi pidasid vabadussõjalased Pärnus läbirääkimisi keskerakondliku valimisliiduga linnavalitsuse moodustamise üle.
Asunike parteiga kattus paratamatult osa vabadussõjalaste liikmeskonnast, sest asunikukohti jagati Vabadussõjas osalemise eest. Asunike ajaleht “Maaleht” kirjutas vabadussõjalastest lugupidamisega ja mõistis hukka vabadussõjalaste rongkäikude keelamise. 1934. aasta valimiskampaania ajal vastasteks saades suhted halvenesid, kuid oleks võinud uuesti paraneda valimistejärgsetel koalitsiooniläbirääkimistel. Asunikud vabadussõjalaste põhiseaduseelnõu suhtes kindlat seisukohta ei võtnud.
Pärast põhiseaduse muutmist toimuma pidanud Riigikogu valimistega seoses kaaluti EVL-i ja liikmeskonna huvidelt suhteliselt lähedaste asunike koalitsiooni moodustamist. Asunikud esitasid vabadussõjalaste mõjutusel oma riigivanemakandidaadiks kindral J. Laidoneri, kuigi vabadussõjalased teda toetamast loobusid. Läbirääkimisi riigivanema kandidaadi leidmiseks pidas Sirguga asunike poolelt Sirgu klassivend ja rindekaaslane Ilmar Raamot. Enne Laidoneri pakkus Sirk välja Jüri Uluotsa nime, kelle asunikud tagasi lükkasid. Vastutasuks Laidoneri toetamise eest lootis Sirk saada peaministrikohta. Sirk jäi aga vähemusse EVL-i juhatuses, kus eelistati Laidonerile Larka kandidatuuri. Laidoneri toetas ka Rahvuslik Keskerakond, seejuures Sirguga peetud läbirääkimistest teadmata. Rahva hulgas riigivanemakandidaatidele toetusallkirjade kogumisel leidis kõige rohkem toetajaid Larka, teiseks tuli Laidoner, kolmandaks Päts ja neljandaks Rei, kuid allkirjade kogumine jäi pooleli.
Teise maaerakonna Põllumeestekogude puhul ei ole liikmeskonna kokkulangemine vabadussõjalastega nii silmatorkav kui asunike puhul. Teiselt poolt avaldasid Riigikogu erakondadest vabadussõjalaste põhiseadusele kõige suuremat toetust just Põllumeestekogud. Pärast rahvahääletusel Riigikogu eelnõu tagasilükkamist kutsus Päts vabadussõjalasi üles esitama oma eelnõud. Juunis 1933 toimunud Põllumeestekogude kongress asus vabadussõjalaste eelnõud toetama. Põllumeestekogude toetus oli siin tähtis eriti selle tõttu, et Riigikogu tõstis enne rahvahääletuse toimumist eelnõu läbiminekuks nõutavat kvoorumit. Kuluaarides oli ka Päts kõne all kui võimalik vabadussõjalaste riigivanema kandidaat, kuigi tema toetamisega ei jõutud niigi kaugele kui Laidoneri puhul. Pärast riigipööret asus Põllumeestekogude liikmetest opositsiooni toetama Jaan Teemant, kes osales kaitsjana vabadussõjalaste protsessidel.
Riigipööre toimus 12. märtsil 1934 Pätsi ja Laidoneri juhtimisel. Suleti EVL, suur osa selle juhtidest vangistati. Valimised, millelt oodati vabadussõjalaste võitu, jäid ära. Riigipöörde eesmärk oligi vabadussõjalaste võimuletuleku vältimine. Vabadussõjalaste juhtkonnal endal ei olnud vägivaldse riigipöörde plaani. Kuid ei saa välistada, et nad selleni tulevikus oleks jõudnud, arvestades tolleaegseid üldiseid suundumusi Euroopas ja vabadussõjalaste lugupidamist kõva käe vastu.
Pärast riigipööret läksid paljud vabadussõjalased valitsuse teenistusse, organiseeritult tegevust jätkanud aga asusid taotlema põhiseadusliku korra taastamist, tehes koostööd Riigikogus opositsioonis olnud asunikega, vähemal määral ka Rahvusliku Keskerakonnaga. Sirk põgenes vanglast asunike ettepanekul. Vabadussõjalased pidasid läbirääkimisi ka Keskerakonnaga. Kõne all oli Tõnissoni võimalik osalemine kaitsjana vabadussõjalaste protsessil, millest ta siiski tervislikel põhjustel loobus.
Esimese protsessi järel vabadusse pääsenud vabadussõjalaste juhtkond hakkas tegema plaane relvastatud riigipöördeks, mis pidi toimuma 8. detsembril 1935. Vandenõu paljastati päev varem, kuigi mõningatel andmetel jõuti plaanist juba loobuda. Verevalamise plaan hävitas vabadussõjalaste populaarsuse täielikult. Pätsi populaarsus oli hakanud tõusma juba varem tänu majanduskriisi lõpule.
Eenpalu kutsus vabadussõjalasi üles ühinema valimistel valitsusmeelse Rahvarindega, kuid sellest ei saanud asja. Valitud Riigivolikogus moodustasid opositsiooni vähesed esindajad ühise rühma. Mais 1938 vastuvõetud amnestiaseaduse alusel pääsesid vabadussõjalaste juhid teistkordselt vanglast välja.
Eesti poliitikute hilinenud lähenemine toimus seoses Nõukogude Liidu survega. Mäe väitel kutsuti teda sügisel 1939 Uluotsa valitsusse, kuid ta loobus. 1940. a Riigivolikogu järelvalimistel kutsus Tõnisson hääletama vabadussõjalase Oskar Luiga kui demokraatliku kandidaadi poolt, kuid valiti kommunist Jaanus. Mäe väitel kohtus ta Pätsiga korduvalt 1940. aasta suvel. Juulivalimistel 1940 osales vastasrinna kandidaatide ühisel ülesseadmisel vabadussõjalaste seast Oskar Lõvi, kuid lõpuks jäid kandideerima peaaegu ainult nõukogudemeelsed kandidaadid.


Eesti Vabadussõjalaste Liidu kongress Estonias 1933 a. detsembris. Kõneleb kindral Andres Larka. Istub Artur Sirk.

Parlamendivälised jõud

Paremini kui Riigikogu erakondadega said vabadussõjalased oma tegevuse legaalsel perioodil läbi mõnede parlamendiväliste organisatsioonide ja liikumistega. Kuid need olid kas väiksed või polnud nende tegevuse põhisisu poliitika. Vabadussõjalastega suuruselt võrreldavat parlamendivälist poliitilist jõudu Eestis ei olnud.
Tegutses organisatsioone, mida võib pidada vabadussõjalaste allorganisatsioonideks, need olid Eesti Noorsooliit ja Eesti Rahvuslik Õpetajate Koondis. Tõnissoni valitsuse aegse kaitseseisukorra ajal suletud EVK-d asendasid Tallinna Akadeemiline Rahvuslik Kultuurklubi ja vabadussõjalaste Põhiseaduse muutmise kava toetanud isamaalaste ühingud.
Isamaalaste ühinguid hakati looma nendest, kes ei saanud esialgu vabadussõjalaste liitu astuda. Nende häälekandjaks oli “Isamaa”. Isamaalaste soovid põhiseaduse muutmiseks olid veelgi radikaalsemad kui vabadussõjalastel. Vabadussõjalased tahtsid Riigikogu liikmete arvu vähendada 50-le, isamaalased 25-le või Riigikogu üldse kaotada. Sirk arvas, et kui Riigikogu eelnõu rahvahääletusel läbi läheb, ei saa enam 10 aastat põhiseadust muuta. Isamaalased kavatsesid aga esitada oma eelnõu, kui vabadussõjalased seda ei tee.
Maal täiendasid vabadussõjalasi rahulolematuse avaldustes Eesti lapua liikumisse koondunud talupojad, kes toetasid vabadussõjalaste põhiseaduse eelnõud, soovisid krooni kursi langetamist ja mõistsid hukka põllumeeste ühendatud erakonna lõhestamise, kuhu olid mõneks ajaks liitunud asunikud ja Põllumeestekogud.
Võitluses korruptsiooni ja erakondliku korra vastu avaldas vabadussõjalastele toetust Rahvuslik Töökoondus. Selle aktivist Juhan Vilms ei olnud aga rahul, et vabadussõjalased ei taha erakondi täielikult kaotada ega soovi kehtestada korporatiivset korda.
Sarnaselt vabadussõjalastega seisid rahvusterviku kujundamise ja põhiseaduse muutmise eest Eesti Rahvuslaste Klubid, kelle tegevus jäi aga vabadussõjalastega kooskõlastamata, kuigi ERK-d kooskõlastamist taotlesid. ERK esitas Riigikogule oma põhiseaduse muutmise kava, mis nägi ette tugevat presidenti. Vabadussõjalaste põhiseaduse kava keeleline redigeerija olla olnud ERK tegelane Johannes Aavik.
EVL-i loodud Vabadussõjalaste Rahvaliikumise nimekirjades kandideerisid rahvuslike huvide eest seisva Eesti Edumeelse Rahvusliku Ühingu ja majanduskriisile jalgu jäänuid esindavate töötute komiteede liikmed. Eesti Edumeelne Rahvuslik Ühing kutsus boikoteerima kõiki mitte-eestlaste majanduslikke ettevõtteid, olles selles osas vabadussõjalastest radikaalsem. Töötute komiteed olid varem kommunistide mõju all. Headena kujutasid vabadussõjalased oma suhteid luteri kirikuga.
Osa vabadussõjalasi näis mõttekaaslasi leidvat Eesti Rahvusfašistide Kogust. Vaikival ajastul suutsid vabadussõjalasi mõningal määral esindada Tartu üliõpilaskonna korporatsioonid, eriti palju vabadussõjalasi kuulus korporatsiooni “Sakala”. Vabadussõjalasi toetavaid mõtteid avaldas vaikival ajastul korporantide ajaleht “Vaba Sõna”, mis aga peagi siseministri korraldusel suleti, nagu oli varem tehtud vabadussõjalaste lehtedega.
Üksikisisikute puhul on raske eristada vabadussõjalasi ja nende toetajaid. Viimaste hulka võib lugeda vaikival ajastul opositsiooni tegevuses olulisemat osa etendanud W. Tomingat ja pärast riigipööret asunike ning vabadussõjalaste ühiseks juhiks valitud J. Uluotsa. Tomingas formaalselt vabadussõjalaste organisatsiooni ei kuulunud ja alustas aktiivset tegevust vabadussõjalaste heaks alles aprillis 1934. Uluotsa osa opositsiooni juhina jäi aga passiivseks ja koostöö temaga lõpetati, kui aprillis 1935 sai teatavaks tema osa “Postimehe” ülevõtmises valitsusmeelsete jõudude kätte.

Võõrad rahvad

Kinnitust ei ole leidnud palju esitatud süüdistused vabadussõjalaste tihedate sidemete kohta Saksa rahvussotsialistidega ega Itaalia fašistidega, kuigi olid olemas mõningad sarnasused nendega. Võib öelda, et vabadussõjalaste kombes kanda musti barette ja käetõstmisega tervitada väljendus fašistlik stiil. Kuid riietus üksi ei tee veel fašistiks ideoloogilises mõttes. Tol ajal fašismi kuritegelik olemus veel nii selge ei olnud kui tänapäeval ja neile avaldasid osalist sümpaatiat paljud kaasaegsed.
H. Mäe olemine Teise maailmasõja ajal Saksamaa teenistuses ei olnud seotud varasema vabadussõjalaste liikumise suunaga ja oli tingitud soovist rasket olukorda kuidagi kergendada või isiklikust auahnusest. Tänu H. Mäele oli tema juhitud omavalitsuses teisigi varem vabadussõjalastega seotud olnud isikuid. Mäe taotles sakslastelt vabadussõjalaste organisatsioonile tunnustust veel aastal 1942, kuid see jäi saamata. Pärast natside teenimist jõudis Mäe nõustada ka demokraatlikku Saksa poliitikut Adenauerit.
Otsest koostööd ei teinud vabadussõjalased iseseisvuse ajal ka baltisakslastega, kuigi vabadussõjalaste vastased vastupidist väitsid ja väikse valijaskonnaga baltisakslased seda arvatavasti hea meelega teostumas oleksid näinud, pooldades vabadussõjalaste algatatud muudatusi riigikorras. Lähemaid sidemeid võib märgata vabadussõjalaste ja kohalike venelaste vahel. Valimiskampaania ajal pidas Larka venekeelseid kõnesid.
Vabadussõjalastel oli sidemeid Läti sõjaveteranidega, kuid need ei viinud poliitilise koostööni. Seevastu olid olemas tihedad sidemed mitme Soome poliitilise organisatsiooniga, sealhulgas IKL, mis omasid praktilist tähtsust eriti põrandaaluse tegevuse perioodil pärast riigipööret.

Lõpetuseks

Võib öelda, et kuigi vabadussõjalased mingil määral teiste jõududega koostööd tegid, sai neile saatuslikuks siiski vähene koostöövalmidus, terav stiil ja madal poliitiline kultuur. Vabadussõjalaste võitlus vanemate erakondadega oli paljuski põlvkondadevaheline, sest vabadussõjas osalenud esindasid rohkem nooremat põlvkonda.
Paguluses taastati mitme erakonna tegevus, kuid mitte vabadussõjalaste oma. Üks põhjus selleks on, et paljud vabadussõjalaste juhtide hulka kuulunud ohvitserid hukati Nõukogude võimu poolt. Artur Sirk hukkus salapärastel asjaoludel juba Eesti ajal välismaale põgenenuna.
Aastal 2009 on jälle majanduskriis ja hiljuti tuli teade, et on taastatud Vabadussõjalaste Keskliit, eelistades organisatsiooni esialgset nime hilisemale. Võib aga ennustada, et vabadussõjalased ei saavuta enam endiste aegadega võrreldavat mõju. Nende hulgas pole ilmselt enam Vabadussõja veterane, ka on kunagiste vabadussõjalaste maine nii põhjendatud etteheidete kui ka põhjendamata müütide tagajärjel tugevasti kahjustada saanud.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv