Kultuur ja Elu 2/2009


Kultuur ja Elu 1/2009

 

 

 

 ELSK juhatuse liikmed Andri Ollema ja Tauno Rahnu.

Eesti Leegioni Sõprade Klubi ootab aktiivseid kaasvõitlejaid

Meestega vestles : Aavo Savitsch

Päikesepaistelisel ja palaval kevadpäeval kohtusin Tauno Rahnu ning Andri Ollemaga Eesti teede sõlmpunktis Mäo ristis. Istusime sealses välikohvikus päikesevarju all ja puhusime pisut juttu Eesti Leegioni Sõprade Klubist ning ajaloolisest mälust ja selle tähtsusest.

Minu vestluskaaslasteks olid mehed, kes jätkuvalt valutavad südant selle pärast, et meie riik ei taha tunnustada oma vabadusvõitlejaid – mehi, kes tegid nii palju ära eestluse säilimise nimel ja maksid oma aadete eest tagakiusamise ning pikkade sunnitööaastatega. Samuti ei saanud need vabadusvõitlejad pikki aastakümneid mälestada oma langenud relvavendi, sest see oli kuritegu, ja isegi praegu, iseseisvas Eesti riigis, on see paljude meelest taunimisväärne.

Need nüüdseks juba vanad mehed valasid oma verd vabaduseaate eest. Miks nad seda tegid?

Sest magus sõna “vabadus” oli see, mis tõi Eesti sõdurid võitlema Relva SS-20. Eesti Vabatahtlike diviisi koosseisu. Need mehed läksid lahingusse meie rahvuslipu lehvides ja kandsid oma mundrikrael vabadusvõitluse sümbolit soomustatud kätt mõõga ja E-tähega.

Mis oli Eesti Leegioni Sõprade Klubi moodustamise põhjus?
A.O: Meie riik ei ole tunnustanud vabadusvõitlejaid, kes sõdisid Eesti eest Teises Vabadussõjas. Need vaprad mehed on jäetud n-ö ajaloo prügikasti. Selle põlvkonna võitlused on otsene eeskuju noortele.

Klubi moodustati sõpruskonna baasil?
T.R: Eks ta tõesti moodustati sõpruskonna baasil, kuna olid ühised huvid ja ühine maailmavaade. See huvi otsustati suunata õigesse rööpasse ja nii tekkiski ELSK.

Mille saavutamise nimel tegutsete?
A.O: Teises Vabadussõjas osalenutele vaja välja võidelda riiklik statuut – vabadusvõitleja. Soovime jäädvustada saksa mundris sõdinud vanade sõjameeste pärandit. Üheks prioriteediks on Sinimägedesse väärika memoriaali loomine. Lisaks ajalookonverentsid ja raamatud, et tuua see pärand noorteni. Tööpõld on lai.

Kas on ka endil lähisugulasi, kes sõdisid Eesti Leegionis ja seetõttu kujundasid teie maailmavaadet?
T.R: Niipalju kui ma tean, polnud minu lähisugulastest keegi leegionis, küll teenisid mõned lennuväe abiteenistuses. Hakkasin mingil ajal aru saama, et kui me tahame rahvusena edasi kesta, peavad meil prioriteedid paigas olema ja nende esimene komponent on ajalooline mälu. Meil on moraalne kohustus säilitada ja edasi anda seda mälu. Eestis enam ei valetata ajaloo suhtes, kuid lõigatakse sealt välja suured lõigud. Aktsepteeritakse küll, et nad sõdisid Eesti eest, aga miks võõras vormis? Selline arusaamine on võimalik pareerida vastutorkega, et Afganistanis ja Iraagis sõditakse USA vormis. Samamoodi kantakse sellel mundril Eesti tunnuseid nagu tegid seda Relva-SS võitlejad saksa vormis.
Pidamata on ülemaailmne kommunismi kuritegude tribunal. Oleks see toimunud, siis ei peaks meie vabadusvõitluse sangarid pidevalt tõestama, et nende võitlus oli ainult oma isamaa eest kuritegeliku reþiimi vastu.

A.O: Minul oli päris mitu lähisugulast Eesti Leegionis, kaks neist teenisid 45. rügemendis. Üks vanaonu oli Toompeal Litzmanni ihukaitsemeeskonnas.
Nad olid inimestena mulle suureks eeskujuks, kelle sirgeselgsus ja isamaalisus jätsid minusse jälje. Nende käest ma kuulsingi Eesti Leegionist, millest nad alati suure uhkusega rääkisid. Tahan Eesti eest sõdinud meeste mälestust jäädvustada. Hetkel kirjutan koos pataljon „Narva“ veteranidega põhjalikku raamatut selle lahinguüksuse viimasest komandörist Hando Ruusist ehk Toust.

Tauno, sind tuntakse Eestis kui natsi. Miks see nii on?
T.R: Selle nimetuse olen ma külge saanud seetõttu, et minust on saanud Tartu äärmusrahvuslaste eestkõneleja. Neid oli vaja ajakirjanduses kaitsta, seetõttu olen ma mitu korda sõna võtnud. Sealt edasi on lühike samm selleni, et sind ise hakatakse sildistama. Natsionaalsotsialist ma ei ole, kuid olen natsionalist ehk rahvuslane 110%. Need, kes mind tunnevad, teavad, kes ma olen, ja nende pärast, kes mind ei tunne, pole mul vaja ka eriliselt muretseda.

Andri, ka sinule poogitakse natsinimetust külge, kuidas kommenteerid?
A.O: Mina olen terve oma elu olnud rahvuslane ja kui vaadata tänapäevast valedest mandunud ühiskonda, on natsinimetus mulle pigem tunnustus. Eks see nimede külgekleepimine rohkem meedia pärusmaa ole.

Te kannate Relva-SS sümboolikat, kuidas avalikkus sellesse suhtub?
T.R: Eesti Vabariigi põhiseadus ei keelusta nende sümbolite kandmist. Kantakse põhiliselt mõõgaga käe ornamenti, kuid see ei ole Relva-SS sümboolika, vaid pärit juba Vabadussõja aegadest. Relva-SS sümboolika kandmine annab viite väeliigile, kuhu need mehed kuulusid, keda me toetame. Naljakas oleks, kui me neid sümboleid häbeneksime. Millega tegelesid need mehed Relva-SS-is? Nad võitlesid kommunismi vastu ja kui seda peaks häbenema, siis on küll midagi päris viltu.

Saab našilast ja Relva-SS sümboolikat kandvat rahvuslast omavahel võrrelda?
A.O: Absoluutselt mitte! Relva-SS sümboolikat hoiame suure au sees, sest see on otseselt seotud Eesti vabadusvõitlusega. Kui olin väike poiss, siis sain oma vanaonu käest tema Relva-SS pandla. Kandsin seda pannalt uhkusega juba nõukogude ajal ja samuti teen seda tänapäeval. Kui meedia tituleerib mind seetõttu kõrilõikajaks, siis selline suhtumine jätab mind külmaks.
Meie organisatsiooni liikmeid tunneb ära mustade teenistussärkide, kraeornamendi ja liikmesõrmuse järgi. Neid särke kannavad ainult ELSK liikmed ja auliikmed, kelleks on vanad sõjamehed ja need, kes on kandnud endas nende aadet. Liikmesõrmuste sisse on graveeritud nimi ja liikmenumber.

On juba jõutud teie musti vormipluuse natsivormiks tembeldada?
A.O: Meie vanadele vabadusvõitlejatele on tõesti survet avaldatud, et me neid Sinimägede üritustel ei kannaks. Need pluusid pidavat meenutama Allgemeine-SS komponente ja seetõttu pidi see Eesti riigi mainele väga halvasti mõjuma. Sellega seoses on mitmel korral ähvardatud vanadelt rindemeestelt nende toetused ära võtta. Seda just nüüd, kui mehed on kõrges eas. Austame neid mehi ja teeme Sinimägede jaoks erandi ning lähme sinna valgetes triiksärkides. Meenutan siinkohal, et tegu on meie riigis nii tavalise rahvuslaste tagakiusamisega. Eelmisel aastal kandsid Sinimägedes musti särke ka Kindral Laidoneri Seltsi esindajad, pole küll kuulnud, et neid oleks ähvardatud. Tundub endiselt, et elame nõukogude ühiskonnas, kus kuskil kontoris istuvad mehed, kes otsustavad, keda maha lasta, keda üles puua ja keda vangilaagrisse saata. Ja mingi orjahirm justkui istub tänaseni paljude südameis.

Teie organisatsioon sai alguse 20. aprillil, mis on ühe eelmise sajandi suurmehe Adolf Hitleri sünnipäev?
T.R: See oli asjade kokkulangevus. Seoseid sellest otsida ei maksa. Sel päeval ELSK lihtsalt sündis. Meie sellele kuupäevale tähelepanu ei pööranud. Kui daatumites täpne olla, siis Eesti Leegioni Sõprade Klubi vennaskond sai alguse 20. aprillil 2007. aastal ja MTÜ Eesti Leegioni Sõprade Klubi on asutatud 21.12.2008.

Organiseerite sellel aastal Sinimägede lahingute 65. aastapäevale pühendatud kokkutulekut. Kas olete ka enne nende tähtpäevade ettevalmistamises osalenud?
T.R: Enne ei ole organiseerimisest osa võtnud. Meie klubi sai 2009. aastal ametlikult registreeritud ja peale seda pöördusid sõjameeste organisatsioonid meie poole ettepanekuga selle aasta juubeliüritusteks oma õlg alla panna. Enamus ettevalmistustöid on praeguseks ajaks juba tehtud.

Räägime pisut lähemalt sellel aastal toimuvast Sinimägede lahingute 65. aastapäevast?
T.R: Algselt oli kavas Sinimägede kokkutulek teha kahepäevane. Kuid veteranid on juba väga kõrges vanuses ja juuli lõpp on Eestimaal tuntud oma palavuse poolest, siis jäime ikka ühe päeva juurde. Aja formaat on umbes sama, kestvusega 2–3 tundi. Ootame välisriikidest külla seekord pisut suuremal hulgal veterane, kes on Sinimägedes sõdinud.
Kutsume rahvast üles aktiivselt seal osalema ja kaasa võtma hulgaliselt sinimustvalgeid lippe.

A.O: Tagame koostöös politseiga veteranide ja külaliste turvalisuse. Provokaatoreid me sinna ei oota ja nende ilmumisest teavitame kohe politseid. Ise ei hakka me musklimehi mängima, kuigi saaksime sellega hakkama. ELSK paneb välja turvameeskonna, mis tegeleb kõige vajalikuga, nagu autode parkimine, teave ning muud vajalikud tegevused.
See on kogu rahva tähtpäev, tulge sinna koos peredega, loodetavasti on sel päeval ilm ka ilus. Näete üle Euroopa kuulsaid lahingpaiku ja hangite suurel hulgal ajaloolisi teadmisi. Kohtute meie vabadusvõitlejatega, kes võivad teile täpselt rääkida, milline põrgu Sinimägedes 65 aastat tagasi oli. See päev on enda harimiseks, tundmaks, et te olete osa oma rahvast. Kõik on oodatud!

Osalesite Vaba-Sõltumatu Kolonni Nr 1 algatatud Eesti Rahva Tänumedali andmises Harald Nugiseksile?
T.R: Jah, Ain Saar Vaba-Sõltumatust Kolonnist Nr 1 pöördus meie poole vastavasisulise ettepanekuga, millest me kohe kinni haarasime, sest idee oli väga hea. Meie liikmed kogusid terve suve toetusallkirju ja rahalisi annetusi. Kolonn lasi medali valmistada ja tegi statuudi

A.O: See ühistöö näitas, et erinevad rahvuslikud organisatsioonid suudavad koos tegutseda küll, kui tahavad. Samuti oli see üritus väga heaks eeskujuks kõigile, sest Tori kirikus olid ka need rahvuslased, kes muidu kuidagi ühte ruumi ära ei mahu.
Kuna Harald Nugiseks on minu hea sõber, kellega oleme tihedais sidemeis juba 1993. aastast, siis olin mina see, kes teda sellest üritusest informeeris. Meie organisatsioon pani samuti oma õla alla turvalisuse tagamisel, ürituse registreerimisel ja informatsiooni levitamisel. Kolonniga oli meil hea koostöö ja loodame, et see ka jätkub, sest niiviisi saab Eesti heaks midagi tähtsat ära teha.

Mida ütlete lõpetuseks?
T.R: Kõik vähegi rahvuslikult mõtlevad eestlased võiksid võtta aega ja vaadata oma sisemusse, et millist Eestit nad tulevikus näha tahavad. Kas nad tahavad näha sellist Eestit, kus kõik on kallutatud mingitele ebamäärastele parteipoliitikatele ja aated surutakse maha, kui mängu tulevad partei huvid? Või peaks rahvusluse idee ikka püsima jääma? Meie klubi kutsub kõiki rahvuslasi koostööle selle nimel, et meie ajalugu saaks lõpuks lahti räägitud, sest siis kaoks vaenlasel ära võimalus meie riigi vastaseks propagandaks.
Kutsume rahvuslikult mõtlevaid inimesi meie klubiga liituma, kui olemasolevad parteid teile ei sobi. Kui seda ei taheta, siis oleks kena, kui käiksite meie üritustel ja sellega avaldaksite toetust meie sõjasangaritele.

A.O: Mina omalt poolt teeksin ettepaneku eesti rahval „küür“ oma seljast välja lükata ja seista sirgelt ning vaadata selgete silmadega meie ajalugu. Meie ajaloos on väga palju seda, mille nimel uhkust tunda. Just oma ajaloo tundmine aitab meil minna edasi. Inimene, kes ei tunne oma rahva ajalugu, on nõrk inimene, tal oleks nagu juured ära lõigatud ja ta on kerge saak igasugustele võõrastele ideedele. Selline teadmatus võib lõpuks meie rahva välja suretada. Et seda ei juhtuks, siis kutsume inimesi üles tundma elavamat huvi meie kuulsusrikka mineviku vastu.
Täitke oma kodanikukohust ja aidake kaasa Teises Vabadussõjas võidelnute pärandi hoidmisele. ELSK ootab oma ridadesse aktiivseid kaasvõitlejaid!


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv