Kultuur ja Elu 2/2009


Kultuur ja Elu 1/2009

 

 

 

 Kurras oma kaitsjaga kohtus.

Mineviku kummitused:
Stasi arhiivist leiti Karl-Heinz Kurrase aktid

tekst: Aino Siebert, Saksamaa
fotod: arhiiv, internet

Juba mitmeid nädalaid räägitakse Saksamaal pea ainult ühest inimesest: endisest Berliini politseinikust Karl-Heinz Kurrasist, kes 42 aastat tagasi tappis Pärsia šahhi riigivisiidi ajal Benno Ohnesorgi.

Üllatusleid STASi arhiividest

Põhjuseks on Stasi arhiivist juhuslikult ühe kaastöötaja poolt leitud Kurras-toimikud, mis tõestavad, et Lääne-Berliinis 2. juunil 1967 tudengi maha lasknud kriminaalametnik on olnud Saksa DV Julgeolekuministeeriumi agent ja sealse kommunistliku partei liige. Juttu on isegi sellest, et nüüdseks 81-aastane “agent provocateur” on teeninud NKWD-d. Kurras istus vangina Sachsenhauseni erilaagris (1946–1950). Venelased võtsid Hitleri kontsentratsioonilaagri augustis 1945 uuesti kasutusele, seal hoiti mitte ainult pruuni diktaatori käsilasi, vaid ka neid sakslasi, kes ei soovinud teha kommunistidega koostööd. Kokku istus kuni 1950 Stalini erilaagris 60 000 vangi. Ajaleht “Die Welt” toob esile, et Nõukogude salateenistus on koostanud 1949 sügisel nimekirja “kompromiteerivast materjalist” sakslaste kohta. Neljandal leheküljel leiduvad nende nimed, kes on mõistetud Nõukogude sõjatribunalide poolt süüdi, kuid keda soovitakse lasta lahti. Karl-Heinz Kurrase nimi on toodud ära numbri 976 all. Märkuste kohale on kirjutatud, et vang on alates 1945 SED liige. Kuna Saksa DV KP asutati alles 1946. aastal, peale SPD ja KP sundühendamist, võib oletada, et tegelikult oli Kurras NLKP liige. Kindel fakt on aga, et 9. jaanuaril 1947 seisis hilisem salaagent Berliini sõjaväekohtu ees ning kuna tema vahistamise ja süüdimõistmise vahel on ainult mõned nädalad, võib arvata, et ta kirjutas venekeelsele ülestunnistusele kiiresti alla. Arreteerimise põhjuseks on toodud antikommunistlik propaganda, tegelikult aga nabisid venelased ta kinni illegaalse relva omamise tõttu.
Aktidest ei selgu, kas Stalini käsilased on sakslast ülestunnistuse saamiseks piinanud. Samuti ei kaevanud Kurras ise kunagi Stasile venelaste halba kohtlemist. Miks just tema enne tähtaega (tribunal määras 10-aastase, mõne meediainformatsiooni kohaselt 25-aastase karistuse) erilaagrist vabadusse lasti, Waldheimi 3400 ülejäänud saatusekaaslast aga mitte, võib momendil ainult oletada. Üks põhjustest võib olla, et SED-juht Wilhelm Pieck palus Kremli diktaatoril lasta tulevikku silmas pidades lahti poliitiliselt lootusrikkad inimesed, või oli siis Kurrasele juba okastraadi taga antud täitmiseks eriülesandeid. Vastuvõtuavalduses Stasile on ülejooksik kirjutanud: “Töötasin Sachenhauseni laagri komandandi isikliku abina.”

Cornelia Jabs uuris tegelikult Berliini müüri ääres tapetute saatusi, kui tema kätte sattus nimekiri märkega “GH2/70”. Lühend “GH” tähendab “Geheime Ablage” (arhiivi salatoimik). See hakkas teda huvitama, sest neid toimikuid hävitati Berliini müüri langedes esmajärjekorras, ja ta lasi aktid riiulitelt üles otsida. Arhiivi töötaja üllatuseks toodi talle 17 köidikut ühe lääne mitteametliku kaastöötaja (IM) kohta.
Uus materjal tuli päevavalgele veidi enne Liitvabariigi 60. sünnipäeva tähistamist ja šokeeris mitte ainult 1968-ndate aastate tudengiliikumisest osavõtjaid, vaid kogu üldsust.
Ennekõike küsitakse, kui mitu endist Stasi-töötajat on tänaseni ühendatud Saksamaa korravalvurite ridades? Või kui mitu Markus Wolfi agenti, keda pole veel avastatud, töötas lääne valitsusaparaadis?
Kas Saksamaa peab hakkama oma sõjajärgset ajalugu nüüd ümber kirjutama või seda vähemalt korrigeerima? Ja muidugi võtmeküsimus: kas Erich Mielke andis, soovides diskrimineerida naaberriiki, käsu Benno Ohnesorgi tapmiseks? Või oli see auahne nuhi enesealgatus plusspunktide teenimiseks?

Ulbricht/Honeckeri salateenistus,

mida Erich Mielke suure entusiasmiga juhtis, oli võimuinstrument, millega KP poliitbüroo oma rahvast hirmutas, piinas ja kuuletuma sundis. Stasi käis oma poliitiliste eesmärkide saavutamiseks üle laipade, samuti kasutas SED režiim oma salapolitseid sihipäraselt selleks, et mõjutada Lääne-Saksamaa arengut ja destabiliseerida klassivaenlase “kapitalistlikku süsteemi”. Nüüdseks on leitud dokumendid, et tõestamaks neonatside olemasolu Liitvabariigis, maalisid Mielke mehed, aga mitte Lääne-Saksa kodanikud Kölni sünagoogi seintele haakriste.
Mitmetele küsimustele pole veel vastuseid pakkuda. Uurimine jätkub ja tõenäoliselt on oodata veel mitmeid üllatusi. Nüüd juba leiti Birthler-arhiivist uusigi dokumente, mis seekord kohe liidupeaprokuröri poolt konfiskeeriti. Monika Harms soovib kontrollida, kas Karl-Heinz Kurrasile võib nüüd esitada süüdistuse mõrva sooritamise eest. Nimelt mõisteti politseiametnik omal ajal süütõendite puudumise tõttu õigeks – kõik Kurrase (lääne) kolleegid ja ülemused seisid ühise rivina tema taga, tõenäoliselt aitasid töökaaslased hävitada ka tõendusmaterjali.

Noorte õiglusetunne saab löögi – tudengid kuulutavad riigile sõja

Kui 1948. aastal läbi viidud rahareformiga, 1949. aastal vastuvõetud põhiseadusega ja Saksamaa Liitvabariigi asutamisega loodi soodus pinnas majandusime ja heaoluriigi tekkimisele, siis kopitanud lõhn jäi riigiaparaadis püsima. Truualamlik mõtteviis, jäänus juba keiser Wilhelmi ajast, oli sööbinud tugevasti sakslaste mõtteviisi. Kuigi demokraatia tagas nii liikumis- kui mõttevabaduse, siis nõudis jäik riigiaparaat sõnakuulelikkust ja alistumist käskudele ülevalt poolt.
1960-ndate aastate Saksamaa oli konservatiivne heaoluriik, kus natsiminevikku ei oldud veel läbi töötatud. Kuigi peatselt peale kapitulatsioonilepingu allakirjutamist alustati Nürnbergis kohtuprotsessidega sõjakurjategijate vastu (1945–1949) ja algas elanike denatsifitseerimine, siis ei soovinud suurem osa sakslastest midagi teada ei Hitleri või tema käsilaste kuritegudest inimlikkuse vastu, holokaustist ega kontsentratsioonlaagritest. Nn “Persilscheini” said lääneliitlaste tugevast kontrollist hoolimata ka mitmed endised natsipoliitikud ja bürokraadid. Oli avalik saladus, et ka Lääne-Berliini politseis töötasid endised SS, Gestapo ja Wehrmachti mehed. Politsei tegevuskava eest vastutas Benno Ohnesorgi tapmispäeval Saksa ooperimaja ees Hans-Ulrich Werner. Mees, kes oli Teise maailmasõja ajal andnud Ukrainas oma panuse juutide tapmise läbiviimisel.

Peale Hitleri kukutamist istusid ka valitsuses ja justiitsis edasi mitmed pruuni türanni käsilased. Näiteks olid Konrad Adenaueri kabinetis pruunid sokid jalas koguni kahel mehel: eriministril Waldemar Kraftil ning Pagendatute, põgenike ja sõjainvaliidide ministeeriumi juhil Theodor Oberländeril. Viimane võttis 1923. a osa Hitleri putšist Münchenis ning oli hiljem diktaatori löömatrupi SA-Hauptsturmführer ja NSDAP piirkonnajuht.
Uues põhiseaduses kirjas olnud sõnavabadusest hoolimata ei olnud oma peaga mõtlemine teretulnud, riigi alamaid karistati, kui nad julgesid “üleval seisvaid eksimatuid ametnikke” kritiseerida. Ülikoolides valitsesid noorte üle mustades talaarides professorid, käitudes nagu keskaja vürstid. Kui keegi tudengitest julges rivist välja hüpata, sai ta tihtipeale kuulda: “Teid peaks viima (sõnakuulelikkuse õppimiseks) kontsentratsioonilaagrisse!”
Selleks, et tõrjuda elu, mis ei olnud nende, vaid nende vanemate oma, hakkas üha rohkem läänesaksa noori protestima isade-emade konservatiivse väikekodanliku elustiili vastu: nad soovisid rohkem vabadust, võrdõiguslikkust ja seksi. Vastuhaku märgiks kolisid paljud suurtesse mahajäetud korteritesse (moodustasid kommuune), elasid koos, nautides vabadust ja arutades maailma asju. Meelsasti loeti Sartre’i ja Camus’d, Marxi ja Freudi. Muusikutest oli favoriit Bob Dylan. Ameeriklase meloodiate saatel joodi punast veini või rummiga segatud kokakoolat, kritiseeriti ülikoolisöökla halba toitu ja Hanoi taevast vietnamlaste pähe sadavaid pomme.

Kokkuvõtlikult võib öelda, et sõjajärgne heaolupõlvkond lihtsalt proovis nagu ärahellitatud lapsed, kui kaugele nad võivad minna: nad tõukasid troonilt Asta-esimehe (hilisema Lääne-Berliini linnapea) Eberhard Diepgeni (CDU), kes tegutses “politsei vabatahtlike ridades”, või lasid loengute ajal õhku politseiunivorme. See kõik pakkus noortele lõbu isegi siis, kui nad pidid pättuste eest minema mõneks ajaks trellide taha. Neile oli tähtis ainult see, et said viia vihatud autoriteedid endast välja ja olla ise tähelepanu keskpunktis.
Kuid peale Benno Ohnesorgi tapmist ja teda tulistanud politseiniku õigeksmõistmist teravnes olukord ja seni süütu tudengiliikumine sai üha vägivaldsemad jooned.
Kui siis veel hiljem üritati mõrvata tudengite juhti Rudi Dutschket, lahingud Vietnamis võtsid üha agressiivse ilme, Bundestagis võeti vastu nn hädaseadused, tugevdasid kõik need sündmused noorte inimeste veendumust, et nad elavad ebaõiglases maailmas.
Mässaja ja väikekriminaal Andreas Baader asutas koos mõttekaaslastega terroriorganisatsiooni RAF (Rote Armee Fraktion/Punase armee fraktsioon), millega liitus hiljem ka tuntud intellektuaal ja ajakirjanik Ulrike Meinhof. Vasakpoolsed terroristid ei põrkunud tagasi isegi ekstreemselt vägivallalt, teine generatsioon revolutsionääre tappis mh liidupeaprokuröri Siegfried Bubacki, tööandjate presidendi Hans Martin Schleyeri ja Dresden Banki juhi Jürgen Pronto. Noored olid kuulutanud Liitvabariigile halastamatu sõja.
Kuigi juba piiride langedes sai teatavaks, et Stasi toetas aktiivselt ka RAF toimingut, siis nüüd küsitakse peale Kurrase toimiku leidmist, kas tudengid, kes nägid oma kodumaad fašistliku vabariigina, oleksid tollal reageerinud teisiti, kui oleksid teadnud, et Ohnesorgi tappis sotsialistliku idanaabri agent?
Üks kuul kriminaalametnik Kurrase revolvrist, millega ta kustutas noore inimese eluküünla, muutis äkki kogu Liitvabariigi.

Aastaid Berliini Spandau linnaosas elav vanur ei eitagi seda, et ei saanud palka mitte ainult Lääne-Berliini sisesenatilt, vaid ka Ida-Saksa julgeolekuministeeriumilt. Ta ei tunne ei häbi ega südametunnistuse piinasid, veel vähem kahetsust noore inimese tapmise pärast, kelle on, nagu teatas ühele reporterile, tapnud laskmiserõõmust. Pealegi on ta surmkindel, et prokurör ei või teda enam vedada kohtu ette.
Juubeldamiseks pole eks-salaagendil aga kuidagi põhjust: viis endist kolleegi tegid mõni aeg tagasi külaskäigu pensionäri juurde ja konfiskeerisid relvasõbralt 22-kaliibrilise püstoli Walther koos padrunitega. Ka relvakandmisloa pidi Ohnesorgi tapja tagastama. Pealegi uurib nüüd Berliini sisesenaator seaduslikke võimalusi Kurrase pensioni vähendamiseks.

Karl-Heinz Kurrasi peidushoitud elu

Lääne-Berliini politseiametniku salaelu sai alguse 19. aprillil 1955. Tollal 27-aastane politseinik võttis sammud metropoli idatsooni poole ja astus sisse SED hoonesse Wilhelm-Piecki tänaval. Nagu ühest päevaprotokollist selgub, palus ta kokkusaamist salateenistuse esindajaga. Mõni päev tagasi leitud dokumentidest selgus ka põhjus Kurrase visiidile: läänepolitseinik soovis pühkida vana kodumaa tolmu taldadelt, kuna keegi kolleeg oli kirjutanud ülemustele, et talle sümpatiseerib kommunistlik partei – külma sõja ajal muidugi tõsine süüdistus.
Salapolitsei IV osakonna ohvitser võttis “Selbststelleri” (nii nimetas iseenda pakkujaid Stasi) vastu ja sai kuulda, et tema ootamatu külaline ei ole rahul Lääne-Berliini poliitilise arenguga ning sooviks seetõttu kolida ida poolele.
Julgeolekuohvitseril hakkas peas kohe tiksuma, sest ta taipas, et Charlottenburgi politseinikust saab vormida tippluuraja. Stasi esindaja lubas Kurrasele hiilgavat karjääri ja palju raha ning andis uuele salaagendile raportite edastamiseks uue nime: Otto Bohl. Ainult kolm päeva hiljem toimetas “härra Bohl” oma esimese kirjaliku kokkuvõtte, kus paljastas oma läänekolleegide nimed ja omavaheliste kõneluste sisu. Nagu iga uue värvatud nuhi puhul kontrollis Stasi andmete õigsuse üle ja kvalifitseeris uue kaastöötaja “usaldusväärseks”.

Markus Wolfi osakond ei pidanud Kurrasis ka edaspidi pettuma. Peale seda, kui Stasi oli toetanud noore lubava justiitsametniku edasiarengut hädaabituuriumiga, viidi nende salaagent 1965. aasta alguses üle Lääne-Berliini politseiameti osakonda – see oli täielik unistuste positsioon, Stasi jaoks muidugi, sest nende luuraja uuel tööpostil tegeleti spionaaži, ülejooksikute ja agentide paljastamisega ehk Ida-Saksa salateenistuse vaenlase tagalasse sokutatud tšekist oli nüüd spetsiaalse uurimisgrupi liige, kus otsiti politseis töötavaid reetureid! Kurras oli seotud mh Robert Bialeki röövimisega: ainult kuus päeva peale seda kui Ulbrichti vastane ja ärataganenud kommunist oli Stasi-kommando poolt uimastatud ja Berliini lääneosast itta röövitud, teavitas nende tippspioon oma juhtohvitseri kaudu kriminaalpolitsei aktuaalsetest uurimistulemustest. On selge, et selline pilk vastase dokumentidesse oli Saksa DV-le kasulik nii operatiivselt kui päevakajaliselt. Siin oleks küllaldaselt ainest põnevusromaani kirjutamiseks! Kuid see oli külma sõja aastatel Berliini reaalsus, Spree metropoli peeti spionaaži pealinnaks.
Salanime “Bohl” all toimetas Kurras kaheteistkümne aasta jooksul oma ida tööandjale absoluutset tippmaterjali. Detailselt dokumenteeris ta mh vestlused, mida osakonna töötajad pidasid mitte ainult büroos, vaid ka sünnipäevadel või teistel kokkutulekutel. Läänepolitseinik hankis ülisalajast informatsiooni, nagu seda oli näiteks teave piiripõgenike kohta või plaanitud kuupäevad oletatavate agentide või teiste kurjategijate korterite läbiotsimiseks.

Nüüd, kui avalikkusele sai teatavaks Karl-Heinz Kurrasi teine identiteet, pidi tema endine kolleeg Wilfried Kunoth (79) oma sõnade järgi toolilt maha kukkuma: “Me teadsime, et meie rühmas on reetur, ja me otsisime teda isegi, käivitades salaoperatsiooni “Päikseloojang”. Kuulasime pealt meie osakonna inimeste telefonikõnesid, kontrollisime nende privaatsõidukite tahhomeetreid, samuti jälitasime oma kaastöötajaid,” rääkis Kunoth ajakirjale “Der Spiegel”. Kui 3. novembril 1965. aastal võeti Lääne-Berliini aiamajade rajoonis kinni kriminaalpolitseinik Hans Weiß koos abikaasaga, oldi lahendusele vägagi lähedal. Samal ajal, kui mees raudselt vaikis, andis tema naine ülekuulamisel teada kontaktisiku varjunime. Proua Weißi ülestunnistus tabas Kurrasit raskelt, sest “Pummel” oli ka tema ühendusnaine. Hiljem ütles nuhk ühele Stasi-kaastöötajale: “Milline reetur, tema ma tapaksin!”
Hea töö eest maksis Markus Wolfi osakond oma agendile suurejoonelist palka – Kurras sai 20 000 Lääne-Saksa marka, tollal suur summa. Usin spioon õppis ära salakirjutusmeetodid “Helin” ja “Achim”, tal oli kasutada raadiosaatja ja pealtkuulamistehnika. Väsimatu politseinik muutis oma erakorteri raadioteadete vastuvõtukeskuseks, koridoris oli ühe lillekasti taha peidetud Minox-minikaamera kaasatoodud materjali pildistamiseks. Oma lääne kolleegides ei äratanud reetur mingeid kahtlusi, sest vastasel korral poleks tal olnud võimalik dokumente politseihoonest välja tuua.
Iga agendi juurde kuulub perfektne maskeering ja nii astus Kurras 1964 Stasi nõuandel Saksamaa Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liikmeks. Mõni aeg hiljem võeti ta vastu ka SED-sse. Sellestki tõendatud faktist võib järeldada, et venelased on teinud Sachsenhausenis vea, Kurrasil võis tõepoolest olla ka NLKP liikmepilet. Pealegi on teada, et KGB nuhkis oma noorema venna Stasi järele, seega poleks üllatav, kui leiaks kinnitamist, et sakslane edastas informatsiooni ka Moskvasse. SED-sse astumisel oli tema soovitajaks Stasi-agendijuht “Lotti”, 1901. a sündinud vana kommunist, kes oli 1930-ndatel töötanud Berliini KP salateenistuses ja kandnud selle eest karistust Ravensbrücki kontsentratsioonlaagris. Resoluutne stalinist, õige nimega Charlotte Müller, kohtus Lääne-Saksa politseinikuga oma õe Käthe korteris Spandau linnaosas.
Karl-Heinz Kurras ei saanud oma topeltagendirolliga mitte sugugi alati hakkama, eriti kannatas mees hingeliselt selle all, et pidi “oma” inimesi vahistama ja üle kuulama. Leitud dokumentidest selgub, et “Lotti” pidi oma hoolealust tihti psüühiliselt üles ehitama. Tekkinud tööstressi maandas karjerist kas lasketiirus või joomisega, tema alkoholiekstsessid olid mõlemal pool piiri sama kuulsad kui tema armastus relvade vastu. Mielke-ministeerium finantseeris oma energilisele salatöötajale mitmeid relvi, mida muidu oli raske hankkida, näiteks P38. Kurras oli hea laskur, kriminaalpolitsei mitmekordne Berliini meister. Selleks, et oma hobi finantseerida, pidigi mees mitmel rindel töötama – ainuüksi padrunitele kuus iga kuu kuni 400 marka. Huvitav, et keegi lääne kolleegidest ei esitanud endale küsimust, kust võttis nende töökaaslane selleks raha.

Lask tuhandetesse peadesse

1967. aastal kuulus Sotsialistliku Saksa Üliõpilasteühendusse (SDS) 200 liiget. Noored korraldasid demonstratsioone ennekõike selleks, et demokratiseeritaks konservatiivseid ordinaariuseid täis olevad alma materid. Kui tekkisid debattid selle üle, kas minna šahh Mohammed Resa Pahlewi riigivisiidi ajal tänavale, ei olnud keegi alguses huvitatud. Kuid päev enne külaskäiku pidas eksiilis elav iraanlane Bahmann Nurumand tudengitele ettekande oma kodumaa poliitilisest olukorrast ning siis otsustati Ulrike Meinhofi ja Kommuun 1 liikmete ettepanekul minna marssima Pärsia kroonitud diktaatori piinamisrežiimi vastu.
Liitvabariigi Siseministeerium (asukohaga Bonnis) võttis Iraani monarhi külaskäigu ajaks kasutusele kõrgeimad turvameetmed. Sellest hoolimata toimus juba 2. juuni 1967 hommikupoolikul Schönenbergi raekoja juures vägivaldne kokkupõrge, kui šahh tuli ennast linna kuldsesse raamatusse sisse kandma. Ootamatult ründasid rahumeelseid tudengeid ja teisi kohaletulnud uudishimulikke Teheranist Berliini lennutatud monarhi pooldajad SAVAK agendid (kes nende piletid kinni maksis, on tänaseni teadmata), nn juubelduspärslased, kaasatoodud katuselattide, puunuiade ja terastorudega; politsei ei pidanud vajalikuks vahele segada, kuigi mitmed said vigastada.

Õhtuks oli plaanitud Iraani siniverelisele diktaatorile ja tema abikaasale Farah Dibale ooperiõhtu, esitusele tuli Mozarti “Võluflööt”.
Iraani valitsejapaar saabus uhkes Mercedes 600 limusiinis veidi enne kella 8 muusikahoone ette. Koos monarhiga sõitis kohale ka kaks bussitäit monarhi pooldajaid. Kohe hakkasid kostma hüüded: “Mõrvarid, mõrvarid!” Mõned kohaletulnud noortest viskasid tomateid ja värvitud mune, mis aga tõkete tagant märki ei tabanud. Sellest hoolimata vahistati üks munade loopijatest, Rainer Langhans. Noormees viidi politseimasinasse, kus teda hakati peksma. Samaaegselt alustasid korravalvurid ilma igasuguse ettehoiatuseta rünnakut, millest võtsid osa ka šahhi agendid, kes said hiljem kaduda takistuseta metroojaama. Tekkis täielik paanika. Publitsist Sebastian Haffner kirjeldab: “Tudengid olid nüüd ootamatult ümber piiratud ja kokku surutud. Abituid, üksteisele komistavaid ja mahakukkuvaid noori hakkasid politseitöötajad ohjeldamatu julmusega peksma ja trampima.”
Lääne-Berliini politseiprefekt Erich Duensing selgitas järgmisel päeval oma taktikat: “Nähkem demonstrante nagu maksavorsti. Kui soovime vorsti soolest leivale määrimiseks kätte saada, peame torkama keskele, siis tuleb vorst soole mõlemalt poolelt välja.”

Kui noored olid lõpuks maksavorstist välja aetud, hakkasid nad põgenema, kuid polnud juttugi sellest, et korravalvurid oleksid nad nüüd rahule jätnud. Juba varem tsiviilriietuses ennast demonstrantide keskele seganud rünnakutrupid võtsid nüüd kasutusele “rebasejahi” meetodi, sest soovisid tabada protestijate juhti. Tee viis neid Krummen Straße taga olevale parkimiskohale.
Seda “rebasejahti” nägi ristmikul seisma jäänud värske abielupaar, Benno ja Christa Ohnesorg. Noored olid kuus nädalat varem abiellunud ja ootasid oma esiklast. Politsei vägivald šokeeris noorpaari. 26-aastane tudeng saatis oma naise koju ning läks vaatama, kas ta saab oma kaaslasi kuidagi aidata.
Sellesse rebasejahitruppi kuulus ka Karl-Heinz Kurras, tal oli seljas elegantne sinihalli värvi ülikond, kaasas 7,65 mm kaliibriga püstol Walther PKK.
Kui Benno Ohnesorg saabus parkimisplatsile, valitses seal täielik segadus, inimesed jooksid karjudes autode ümber, politseinikud peksid neid kumminuiadega, ka neid, kes olid juba maas. Abistama tõtanud noormees ei pääsenud samuti löökidest. Ja äkki, ilma igasuguse ettehoiatuseta tulistas Karl-Heinz Kurras abitut ja relvitut üliõpilast, haavates teda raskelt täpse kuklalasuga. Sellest hoolimata ei lasknud korravalvurid kohalejooksnud Alexander Mentschelit noormehe juurde esmaabi andma. Norra arstile selgitati, et ta ei ole Lääne-Berliinis aprobeeritud. Kui meedik püüdis selgitada, et on Teise maailmasõja ajal saanud Prantsuse vastupanuliikumise Rèsistance auhinna, kahtlustati norralast, et too on kommunist.
Kurikuulsaks sai Jürgen Henscheli foto, kus tudeng Friederike Dollinger põlvitab Benno Ohnesorgi kõrval. Hiljem ütles tütarlaps: “Ma mõtlesin, et vaatan nüüd fašismile näkku.” Hiljem lisas sellele üks teine üliõpilane: “See on Auschwitzi generatsioon, nendega ei või rääkida!” See naine oli kirikuõpetaja tütar Gudrun Ensslin. Sellest ütlusest möödus ainult kolm aastat ja siis sai temast, nagu tema sõbrast Andreas Baaderist ja advokaadist Horst Mahlerist, kes esindadas perekond Ohnesorgi kohtus protsessi Kurrase vastu, RAF üks asutajatest. Relvastatud terror Lääne-Saksa vabariigi vastu kulmineerus nn Saksa sügisega (Deutsche Herbst) 1977. aastal ja selles sõjas kaotas 50 inimest oma elu.


Raskelt haavatud Benno Ohnesorgi juures on tudeng Friederike Dollinger, kes ütles hiljem: “Ma môtlesin, et vaatan nüüd  fašismile näkku.”  See Jürgen Henscheli foto sai kogu maailmas kurikuulsaks.

Kiirabi saabus sündmuskohale alles 15 minutit hiljem, vabade kohtadega haigla leidmine võttis omakorda 45 minutit. Benno Ohnesorg suri veel enne sinna saabumist. Surma põhjuseks märgiti koljumurd.
Surnukeha lahkamisel leidis dr Krauland noormehe kehal põrutusi ja hematoome, mis tõestasid, et tudengit oli pekstud. Patoloog pidas üllatavaks, et Ohnesorgi peast oli saetud välja kuus korda nelja sentimeetri suurune koljukatte luutükk ja hiljem oli selle peal olev peanahk uuesti kinni õmmeldud. Kohtumeditsiini arst kinnitas nüüd hoopis, et tudengi surma oli põhjustanud kuklalask. Hiljem, kui kohtunikud mõistsid Kurrase õigeks, öeldi, et patoloog polevat näinud ei kuuliauki ega ka mitte ajus olevat kuuli.
Tapja ise sai veel 3. juuni öösel kriminaalmäärustiku kohaselt võimaluse surnukeha üle vaadata. Temaga kaasas olnud kolleeg väitis, et surnu olevat olnud demonstratsiooni ajal kõige suurim skandalitseja.
8. juunil toimetati Benno Ohnesorgi kirst Lääne-Berliinist Saksa DV transiitmaanteed mööda Hannoveri, enne seda oli leinatalitus Berliini Vabas Ülikoolis. Kuigi metropoli senat oli kuulutanud demonstratsioonikeelu, kogunes 15 000 inimest tudengiga hüvasti jätma. Huvitav fakt on, et kommunistid loobusid tapetud tudengi ärasaatmisel nii piirikontrollidest kui transiitmaksudest.
Noorte rahutused ei lõppenud ka peale matmistalitust Hannoveri Bothfeldi kalmistul. Nädal aega protesteeris 40 protsenti kogu Liitvabariigi tudengitest Lääne-Berliini politsei vastu. Christa Ohnesorg, kes oli oma mehe tapmishetkel rase, sünnitas viis kuud hiljem poja Lukase. Ta töötas kodulinna gümnaasiumis saksa keele ja ajaloo õpetajana ning suri üheksa aastat tagasi. Benno Ohnesorgi lesk maeti oma mehe kõrvale.

Kurras ei pea pettuma kolleegide ringkaitses

Koguni kaks korda mõisteti Karl-Heinz Kurras kohtus õigeks. Sest (lääne) kolleegid toetasid teda. Tragöödia õhtul kuulsid mitmed tunnistajad, kui üks töökaaslasest hüüdis: “Siin tulistada, kas oled hull!” Rühma juht omakorda andis käsu: “Kurras, kohe tagarivisse!” Nüüd käitus kaitsepolitseinik nagu proff, ta lasi padrunisalvel “ära kaduda” ja viis kohe järgmisel hommikul oma ülikonna keemilisse puhastusse.
Lääne-Berliini meer Heinrich Albertz (SPD) teatas veel öösel: “Linna kannatus on lõppenud.” Ka Axel-Springer-kirjastuse ajalehed kirjutasid samas toonis, kollane “Bild-Zeitung” süüdistas tudengeid Hitleri rünnakutruppide SA meetodite kasutamises, väljaanne B.Z. Kirjutas: “Kes terrorit provotseerib, peab vägivallaga arvestama.”
Pärsia šahh andis lahkudes linnapea Albertzile isegi sõbralikku nõu: “Te peate rohkem inimesi maha laskma, siis valitseb siin ka rahu!”
Rahulikult protesteerinud üliõpilased ei kaotanud 2. juunil 1967. aastal mitte ainult usu oma maa politseisse, vaid kogu õiguskorda: kohtunikud ei karistanud tapjat, kuid tirisid justiitshoonesse Fritz Teufeli, kelle korravalvurid olid brutaalselt läbi peksnud. Kommuun 1 liiget süüdistati “avaliku korra rikkumises” ning ta lasti vabaks alles kahe kuu pärast ja sedagi ainult seetõttu, et noored alustasid solidaarsuse märgiks näljastreiki.
Surmava lasu tulistanud Kurras ei istunud seevastu päevagi trellide taga, vaid kolleegid annetasid talle isegi töökaaslaste keskel kogutud 60 000 marka. Kohtunikele tunnistusi andes väitis politseinik, et noored on teda rünnanud, ta pidi laskma enda kaitseks. Neli aastat peale tulistamist võeti Karl-Heinz Kurras tagasi kriminaalpolitsei teenistusse.
Stasi jälgis toimunut lääne poolel väga täpselt – arhiivist leiti koopia peaprokurär Dieher Dehnicke poolt 10. juulil 1967. aastal koostatud süüdistuskokkuvõttest, mille oli fotografeerinud keegi teine Wolfi-agent. Mielke ministeeriumi osakonna XV dokumentidest selgub, et veel enne Saksa DV kokkuvarisemist õnnestus salapolitseil sokutada 22 “oma meest” Liitvabariigi erakondadesse, üritustesse ja meediasse.

Spiooni elukäik peale lasku

Peale Benno Ohnesorgi surma polnud endine väärtuslik informant Stasile enam vajalik. Salateenistus andis oma nuhile käsu hävitada kõik kompromiteerivad dokumendid ja hoida madalat profiili. Samal ajal kui Lääne meediad kiitsid Kurrase tegu, siis kommunisliku ideoloogia hinges mõistsid Ida-Saksamaa ajalehed oma staarspiooni teo hukka, nimetades Kurrasit nii mõrvariks kui kodanlaste käsilaseks.
Uurimist vajab veel asjaolu, miks võttis Julgeolekuministeerium peale pikka vaheaega uuesti oma agendiga ühendust veidi enne kommunistliku süsteemi kokkuvarisemist.
Karl-Heinz Kurras töötas küll kuni pensionile jäämiseni politseis, kuid tagasi tipp-positsioonile ta enam ei pääsenud. Iga kuu kantakse tema pangakontole üle 5000 euro – reeturi arvates on seda liiga vähe. Tema naine, kes kunagi põgenes Ida-Saksamaalt Lääne-Berliini, on praegu 78-aastane, ta põeb Parkinsoni. Lapsi abielupaaril ei olnud.
Mitmed endised tuttavad, nagu Julia Vastag, on toonud esile, et nende tunnistusi omal ajal Kurrase vastu on ignoreeritud. Seega – Ohnesorg & Kurrase loo lõppu pole veel kirjutatud.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv