Kultuur ja Elu 2/2009


Kultuur ja Elu 1/2009

 

 

 

 Andres Herkel ENPA kõnetoolis juuni 2006.

Andres Herkel:
“Suhtumine, et poliitika on räpane mäng, mind poliitika ei huvita, on üks reaalsuse eest põgenemise viise”

Kolleegiga “Kultuuri ja Elu” toimetamise päevilt ajab juttu Velly Roots
fotod: www.herkel.net

Oled siis ikka maapoiss, nagu vahel rõhutad?
See koht on Rahula mõis, 5–6 kilomeetrit Tallinna piirist, kus ma kasvasin ja kooliteed alustasin. Ei ma siis tunnetanud, et elan pealinnale nii lähedal, olin selles mõttes täiesti maapoiss. Kuidas meie perekond sinna elama sattus? Isa elas Pakri poolsaarel oma talus, kui 1939. aastal Venemaaga sõlmitud baasidelepingu alusel pidid sealsed elanikud oma kodud maha jätma. Erinevalt linnaelanikest said talupidajad siiski teatud summa raha uue kodu ostmiseks. Tol ajal oli enamik baltisakslasi Eestist lahkunud ja minu isa ning tema õemees ostsid kahe peale Rahula mõisavalitseja maja ning selle juurde kuuluva talu. Suur osa meie sugulasi ja perekonnatuttavaid oli pärit samast külast ning sarnase saatusega. Meie kodus peeti tihti Paldiski rahva kokkutulekuid. Isa 50. sünnipäeval oli hästi palju rahvast koos. Mõisa ümbritseval ringteel korraldati rongkäik, mille ees kanti uhkelt Ohtre-Pakri tuletõrjeseltsi lippu. Et isa on sündinud 30. aprillil, kandus see rongkäik 1. maile ja naabrionu oli tulnud oma maja trepile “paraadi” vastu võtma.

Rahula mõis kuulus Hannibalile, kes oli Tallinna komandant ja Puškini vaarisa.
Vana mõis oli teise koha peal, praegune mõisasüda pärineb ajast, kui selle omanik oli Hannibal – Puškini vaarisa. Kui tavaliselt hävib puitehitis või siis hoone puidust osa, siis seal on vastupidi. Kivist uhkem osa on sõja-aastatel hävinud ja mina seda näinud ei ole. Puidust osa on alles, aga teda ei ole mainitud esinduslike mõisahoonete kataloogides. Küll aga on alles rajatised ja muud hooned, mis kuulusid mõisasüdame juurde, nagu park, väike tiik selle keskel asuva saarekesega, valitsejamaja, kuivati. Kahjuks hävis maaliline kelpkatusega ait. Valitsejamaja jäi minu õdedele ja minule kuivati, mille olen korda teinud ja seal ma siis praegu elangi.

Teie pere elas Tallinnale küll väga lähedal, sinu koolitee algas aga väikestes kohalikes koolides, mis sinu kodule oluliselt lähemal polnud.
Minu vanemad õed käisid Jõgisoo algkoolis, läksid siis edasi linna keskkooli ja olid linnas tädi hoole all. Mina olin pärast I klassi lõpetamist liiga väike, et ka mind linna kooli saata. Niisiis jäingi maapoisiks ja mind pandi Jälgimäe algkooli, aga see kool pandi varsti kinni. Mõlemad koolid olid kodust kusagil 5 kilomeetri kaugusel. Jõgisoole käisin bussiga, aga tihti tuli ka jalgsi minna. Mäletan, et olin päris väike, kas II või III klassis, kui tuli sügisene koolivaheaeg ja oli vaja veerandi lõpul sussikott koju tuua. Bussi ootasime Jälgimäe töökoja juures. Mina olin unustanud oma sussikoti ühe põllutöömasina konksu otsa. Järgmisel hommikul saatis ema mind jalgsi sellele järele, ega sussid polnud siis raisata. Edasi läksin õppima Saku Keskkooli, mille lõpetasin 1980. aastal, ja siis juba ülikooli.

Miks just Tartu Ülikool ja psühholoogia?
Ülikooli valikul kahtlust ei olnud, mu vanemad õed olid Tartus juba ees ja minul väike huvi humanitaarteaduste vastu olemas. Pigem on minu jaoks küsimus, miks ma ei läinud õppima ajalugu. Aga psühholoogia oli tol ajal populaarne, eks ta tundus noorele inimesele huvitav. Professor Ramul oli psühholoogide seas legend, aga mina temaga kahjuks kokku ei puutunud. Mäletan Uku Masingut, aga ka legendaarset Villem Ernitsat. Meil olid tugevad õppejõud nagu Peeter Tulviste, Jüri Allik jt. Meie kursus oli viimane, kellele antropoloogiaprofessor Juhan Aul veel luges.
Juba I kursusel sattusin orientalistika ringi. Võib-olla sain aru, et psühholoogia klassikalises mõttes ei ole päris minu ala ja tahaksin midagi kõrvalt. Eks orientalistikal oli tol ajal veidi keelatuse ja põnevuse aura, mis oli suurel määral seotud Linnart Mälli isikuga, aga muidugi ka sellega, et nõukogude võim püüdis sellesuunalist tegevust takistada. Iseenesest on see tohutult tähtis, et väikeses kultuuris leiduks inimesi, kes tegeleksid suurte maailmakultuuridega. Ajalooteaduskond oli tol ajal tuntud oma avatuse ja vabameelsuse poolest, räägiti asjadest, millest mujal nii avalikult ei kõneldud. See on suuresti Peeter Tulviste teene, et psühholoogidele luges ka Juri Lotman, Need üliõpilased võitsid kõige enam, kes ei leppinud kitsalt oma eriala raamidega, vaid vaatasid laiemalt ringi, mida ülikoolil on anda. TÜ baasil arenes rahvusvaheliselt tunnustatud semiootikakoolkond, mis tolleaegsetes suletud tingimustes oli tõeline ime.

Teadusevallast poliitikasse – miks nii?
Lõpetasin ülikooli 1985. aastal ja sel ajal polnud mul küll ühtki mõtet, et edasises elus võiks mingi osa olla poliitikal või ka ajakirjandusel. Neid alasid minu jaoks ei eksisteerinud. Mind suunati tööle Tallinna Pedagoogika Uurimise Instituuti, aga ka seda ei pidnud ma päriselt enda alaks. Muu töö kõrval tegelesin eeskätt India ajaloo ja budismi uurimisega. Mõni aasta pärast seda, kui tulin Tallinna, hakkasid Eestis tõesti toimuma protsessid, mis viisid meid taasiseseisvumiseni. Muidugi on noored inimesed muutustele väga vastuvõtlikud ja kusagil 1988. aastatel suhtlesime juba suure grupi mõttekaaslastega. Hakkasime välja andma ajakirja “Heinakuu”, tegelesime Sõltumatu Infokeskusega, olime ERSP ideedele küllaltki lähedal. Meie sõpruskonda kuulusid tol ajal Mart Nutt, Mait Raun, Toomas Kümmel, Jüri Leesment, Indrek Teder jt. Eks sellistest erinevatest sõpruskondadest hakkaski kujunema tegijaskond, kes tahtis ühiskonnas muutusi. Need inimesed, kes uute võimaluste avanedes hakkasid poliitika juurde tulema, üksteist varem ei tundnud, hiljem hakkasid need väikesed sõpruskonnad ühinema. Meie võtsime ühel hetkel eesmärgi, et tahame murda infomonopoli, tahame olla sõltumatu kanal, mis edastaks uudiseid, mida ametlik ajakirjandus ei kajasta. Otsustasime nimetada endid Sõltumatuks Infokeskuseks. 1988. aasta suvel oli meie peamiseks väljundiks pikett Draamateatri juures nõudmaks Enn Tarto ja Mart Nikluse vabastamist. Seal rippusid üleval meie teated, mida ka kogu aeg jagati ja paljundati. Üks neist oli kogemata avaldatud Noorte Hääles, mis tekitas ajalehe toimetuses suure pahanduse. Vahendasime ka infot ERSP tegemistest. Meie tegutsemine aktiviseeris omakorda teisi, näiteks Viljandis seati üles nn Sakala Sõltumatu Sein, aga Võrus tegutses Vaba Sõltumatu Noorte Kolonn Nr 1, kelle teadaandeid me ka edastasime. Sellest 1988. aasta suvest on Mait Raun kirjutanud raamatu “Wake up”.

Kas selline aktiivne tegutsemine tõigi sind meie “Kultuuri ja Elu” toimetusse, kus hakati organiseerima uut ajalehte “Eesti Elu/ Estonian Life”? Sel ajal alustas mitu uut ajalehte, nende hulgas ka “Ekspress”, mida hakkas organiseerima KE toimetaja Hans H. Luik.
Enne seda olin “Vikerkaare” toimetuses. Mul pole kunagi jätkunud püsivust seda, mida olin enesele lubanud – teadustööd –, lõpuni teha. Nõnda olen alatasa järele andnud ettepanekutele midagi kirjutada, kommenteerida või toimetada. See oli tol ajal huvitav ettepanek ja andis omakorda mingi uue väljundi hakata toimetama kakskeelset ajalehte “Eesti Elu/Estonian Life”. Ingliskeelset osa tuli tegema Jüri Estam. Sel ajal tulid Eestisse tagasi paljud pagulaseestlased, kellest oli palju abi. Tagantjärele vaadates oli selles ajas olulisema tähendusega ajalehe ingliskeelne osa “Estonian Life” kui võimalus vahendada Eestis toimuvat välismaale. Ega me seda tol ajal väga hästi ka osanud, tuleb tunnistada. Ei osatud keeltki nii hästi. Mäletan, et pärast 1991. aasta augustiputši helistas üks Jaapani ajakirjanik ja päris: kuidas te endid nüüd tunnete, kui putš Moskvas on lõppenud. Vastasin, et mul pole mingit erilist tunnet, sest tõesti nii see pidigi minema. Muidugi oleks pidanud pikemalt seletama, aga minu jaoks oli palju olulisem see, et Eesti Kongress ja Ülemnõukogu olid saavutanud kokkuleppe Eesti riikliku iseseisvuse taastamiseks õigusliku järjepidevuse alusel. See, mis Moskvas toimus, polnud minu jaoks enam nii tähtis. Aga Jaapani ajakirjaniku vaatenurk oli kindlasti see, et nüüd on Moskva teid lõpuks vabaks lasknud! Ajakirjanike küsimustele oli kogu aeg vaja vastata.

Elu KE toimetuses oli tol ajal väga elav. Ingliskeelse materjaliga töötasid Eestisse tulnud pagulaseestlased Jüri Estam, Tiia Raudma, Michael Tarm, Peeter Mehisto. Uusi väljakutseid järgisid omakorda KE tegijad teiste väljaannete juures, nagu juba nimetatud Hans H. Luik, Madis Jürgen, Sulev Valner, Kalle Muuli jt. Oli suur tahtmine midagi tõesti ruttu ära teha, sest vaikimise aeg oli olnud pikk ja masendav.
See oli huvitav aeg, töö tehti ära sageli vaid paari inimesega ega vaadatud, kas see päriselt kellegi otsene ülesanne oligi. Kui tänapäeval asetada kaalukausile see, kuidas riigiasutustes on suured PR osakonnad, mis siis paremini toimib? Arvan, et need on väga õnnelikud inimesed, kes on sellise entusiasmiga töötamise ajajärgu läbi teinud. Pragmaatilises ja paika loksunud ühiskonnas on ju nii, et igaüks, kes midagi teeb, tahab selle eest ka midagi kohe ja kiiresti saada. Vahepeal pühendusin tõepoolest poolteist aastat uuesti õpingutele ülikooli juures, aga teadustöö kaitsmine lükkus ka siis edasi. Järgmised takistused tulid juba siis, kui hakkas ilmuma “Hommikuleht”, kuhu oli vaja kirjutada kommentaare. Siis tulid kaks meest, Mart Nutt ja Vootele Hansen, mind kutsuma Toompeale Isamaa fraktsiooni juurde nõunikuks. Olin neile öelnud, et teie ei saa hakkama oma heade mõtete ega heade tegude inimestele mõistetavaks tegemisega. Nemad rääkisid mu siis Isamaa fraktsiooni juurde, kus ma olen 1993. aasta detsembrist peale. Pärast seda, kui oli tehtud palju õigeid, aga raskeid otsuseid, mis Eesti arengule küll oluliselt kaasa aitasid, hakkas Mart Laari juhitud valitsus oma populaarsust kaotama. Ma ei usu, et ma selle lühikese ajaga jõudsin valitsuse poliitikat inimestele oluliselt mõistetavamaks teha, see oli ilmselt ülejõu käiv ülesanne. Kuid selle ajutiselt kavandatud tööleminekuga Toompeale läks nii, et ma polegi sealt ära tulnud. Selle aja sisse jäi raske periood, kui olime opositsioonis. Vana-India filosoofiat puudutav magistritöö ja sellest kasvanud raamat „Müüt ja mõtlemine“ on mind tegelikult õpetanud orienteeruma ka poliitikas. On ju sealgi müüte ja mütoloogilist mõtlemist erakordselt rohkesti. Paljutki ei õnnestu ratsionaalsete argumentidega ümber lükata. Mõnes olukorras on võimalik asju demütologiseerida ja selgitada, aga alati ei saagi, kui ratsionaalsed ideed ei kogu piisaval hulgal demokraatlikult väljendatud toetust.

Toetuse otsimisel minnakse sageli kompromissidele, mis on kaasa toonud arvamuse, et poliitika on räpane mäng. Inimestel pole oma toimetamiste kõrval aega ega jõudu poliitikategemise keerdkäikudesse süveneda.
Kahtlemata tuleb poliitikas ette tegusid, otsuseid ja motiive, mida saab ka räpase mänguna kirjeldada, aga siin on suur osa sedasama müüti. Tegelikult poliitika ei pea olema räpane ja enamasti ei ole ka. Selline üldistamine tähendab ka kõige eitamist, oma riigi või mis tahes ideaalide eitamist ja sellega ma kategooriliselt ei saa nõustuda. Niisugune suhtumine, et mind poliitika ei huvita, ma ei tahagi sellest osa võtta, minust niikuinii midagi ei sõltu, on üks reaalsuse eest põgenemise viise. Sõltub ikka küll, igaühest sõltub.

Tegutsesid Toompeal Riigikogu kantseleis nõunikuna, millal astusid Isamaaliidu liikmeks?
Mind võeti Toompeale tööle ilma et ma oleksin olnud erakonna liige. Paar aastat hiljem vormistasin end Isamaa liikmeks ja siis peagi olin juba Tallinna piirkonna esimees. Eestis hakati sel ajal erakondade sisemist struktuuri välja ehitama. Sellest tööst on mul erakordselt head mälestused, õppisin tundma palju kenasid inimesi. 1995. aastal kandideerisin RK valimistel Isamaa nimekirjas, aga siis veel suurema eduta. See oli ERSP ja Isamaaliidu ühinemise aeg, kuid populaarsuselt olime madalseisus. Õiged otsused raskel ajal võivad tuua küll läbimurde ühiskonna jaoks, aga see ei too nende teostajatele kiiret edu. Eesti on väike, kui sarnase maailmavaatega erakonnad ühinevad, on sellest kindlasti rohkem võita kui kaotada. Eks need probleemid olid sarnased ka siis, kui Isamaaliit ja Res Publica ühinesid. Kõige paremini aitab ühine töö ja aeg-ajalt oma kivistunud veendumuste revideerimine, et koos uute lahendusteni jõuda. Kaks väga sarnase profiiliga parteid kõrvuti kahjustavad teineteist ja lõpuks kogu poliitikamaastiku loogikat. Selles mõttes tuleb hinnata neid inimesi, kes niisuguste valikute puhul on suuremad oma isiklikest ambitsioonidest.

Millal algas sinu töö Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) juures, mille asepresident sa praegu oled?
Eesti on Euroopa Nõukogu liige 1993. aastast alates, mina olen Parlamentaarses Assamblees 2003. aastast. Mõnikord aetakse Euroopa Liit ja Euroopa Nõukogu segi. Rõhutagem, et Euroopa Nõukogu 47 liikmesriigi hulka kuulub Venemaa, seal on ka Georgia, Armeenia, Aserbaidþaan, Ukraina ja Moldova. Paljude probleemidega tegelemine ENPAs on olnud ühelt poolt keeruline, teisalt ka väga huvitav. Läksin sinna just ajal, kui oli toimunud Georgias rooside revolutsioon ja Ukrainas oranþ revolutsioon ning need riigid hakkasid üha selgemalt Lääne suunas vaatama. Minu eesmärk ongi see, et vahendada Eesti stardijoone ületamise kogemust ja teiselt poolt võrrelda neid riike, millised on erinevused ja mis teoreetiliselt võivad olla vead. Tuleb tunnistada, et Venemaa üha suurenev kaugenemine demokraatiast on väga selge ja see mõjutab naaberriike. Mõne puhul, nagu Georgia, ei lasta vägivaldse sekkumisega Euroopa suunas liikuda, sisemised raskused nagunii. See pilt hetkel ei ole kõige rõõmustavam, aga pikemas perspektiivis on rahvad siiski teel suurema vabaduse ja demokraatia suunas. Venemaa on Euroopa Nõukogu liige 1996. aastast alates. Tema liikmeks saamisel seati mitmesuguseid tingimusi, näiteks tagastada Eestile kultuurivarad, mis on siiani täitmata. Kõige tõsisem tingimus oli Tðetðeenia sõja lõpetamine läbirääkimiste alusel rahumeelsel teel, mida ei täidetud. Samuti ei täideta Vene-Georgia sõda puudutavate resolutsioonide punkte. Viimane kord tõstsid selle teema esile ENPA Rootsi ja Soome naissaadikud küsides: kui kaua peame taluma, et Venemaa ei täida üheski punktis meie poolt vastuvõetud resolutsioone? Kui selle küsimuse oleksin esile tõstnud mina, Leedu või Poola saadik, poleks see kedagi üllatanud, aga nüüd äratas see erakordselt suurt tähelepanu. Euroopa riikide parlamendisaadikute seas on taas tugevnemas kriitilised meeleolud Venemaa suunas. Seda tajutakse muidugi ka Venemaal, mis on esile kutsunud nurina, et ENPA ei mõista neid. Muidugi on asi selles, et kui mõni riik on sellesse organisatsiooni juba vastu võetud, siis on teda väga raske välja heita. Meenutan aga siinkohal, et ENPA mõistis kommunismi kuriteod hukka juba kolm aastat varem, Euroopa Parlament tegi seda käesoleva aasta aprillis.

Küllap on mõnelgi meeles ETV vahendatud lõik Venemaa esindaja Þirinovski värvikast esinemisest sellel ENPA istungil.
Koosolek oli tookord väga äge. Euroopa vaskapoolsed ei mõistnud või ei tahtnud aru saada, et Ida-Euroopa maad elasid läbi sootuks teistsuguse aja kui nemad. Keegi ei tahtnud ju hukka mõista Kreeka kommuniste, aga ilmselt nad tunnetasid, et eriti niisuguse pealkirjaga dokumendi läbiminek võib mõjutada nende sisepoliitilist positsiooni. Ma arvan, et nende emotsionaalse käitumise asemel oleks olnud õigem tunnistada selle kommunismi hukkamõistva resolutsiooni põhipunktid õigeks ja tõmmata siis selge vahe enda ja totalitaarse kommunismi vahele, mis eksisteeris Nõukogude Liidus ja selle mõjualustes riikides. Aga kui sõna võttis Þirinovski eesmärgil seda resolutsiooni naeruvääristada ja hakkas nõudma, et tema lähedal istuval Zjuganovil tuleks kohe käed raudu panna ja ta minema viia, tekitas see muidugi elevust. Nende vahel istus Leedu parlamendisaadik Zingeris, kes oli tuntud oma põhimõtteliste vaadete ja sõnavõttude poolest. Zjuganovi ja Þirinovski vastastikune äge þestikuleerimine käis tema pea kohal, mida oli kõigil päris koomiline vaadata.

Nõudmine mõista kommunismi kuriteod hukka võrdselt natsismi kuritegudega tugevnes seoses Venemaa üha suureneva ihalusega heroiseerida oma naabermaade suhtes vägivaldset minevikku.
Pärast seda, kui Venemaal toimus suunamuutus Putini juhtimisel, on tulnud ilmsiks sootuks erinev arusaam ajaloost. Katsed vene propaganda poolt ajalugu võltsida, näiteks esitada Eesti okupeerimist vabastamisena, on tunduvalt mõistetavamaks teinud vajaduse anda kommunismi kuritegudele hinnang. Eesti Riigikogu võttis selle avalduse vastu 2002. aastal, ENPA 2006. ja Euroopa Parlament siis 2009. aasta aprillis. Kusjuures selle Euroopa Parlamendi resolutsiooni üheks algatajaks ja läbiviijaks oli Tunne Kelam, kes on seda teemat pidevalt tähelepanu all hoidnud. Kahtlemata on EP niisugune avaldus tooni andva tähendusega Euroopa Liidule tervikuna ja kuna EL on oluline partner Venemaa jaoks mitmes mõttes, ei olnud niisugune seisukohavõtt Venemaa poolt kindlasti oodatud. Totalitaarse kommunismi poolt kordasaadetu vajab Lääneriikide inimestele pidevat selgitamist, pidades silmas Venemaa üha ülbemaid katseid ajalugu võltsida.

Millal hakkas sind Venemaal toimuv niivõrd huvitama, et otsustasid sellel teemal raamatu kirjutada?
Arusaamine, et Venemaal hakkavad asjad arenema pahaendelises suunas, tekkis kusagil 1990. aastate keskel. Sattusin uurima teemat, mis on seotud vene euraasialaste liikumisega. See oli väga populaarne Venemaalt emigreerunud intelligentsi hulgas. Nad olid küll selges opositsioonis bolševikega, kui aga nende filosoofilisi vaateid lähemalt vaadata, siis need eriti ei erinenudki bolševike omadest. Suurriiklik taotlus ja mõjusfääri laiendamine Euroopa suunal, teiselt poolt aga eriti Aasia suunal (sellest ka nimetus euraasialaste liikumine), teiste rahvaste integreerimine slaavi kultuuri väljale, mitte just retooriliselt nende oma kultuuri maha surudes, aga muutes nad siiski Venemaa poliitilisteks satelliitideks. See on umbes säärane nõudmine, et sina pead mind armastama, sest ma tean, nii on sinule kõige parem. Umbes selliselt positsioonilt Venemaa oma naabritega ju suhtleb. Ja selline ideoloogia valitses ka nende hulgas, kes pidid olema just Nõukogude Venemaa kõige vihasemad vastased. See võim, mis pärast Jeltsinit hakkas ennast Venemaal teostama, liikus küllaltki sarnastes jälgedes. Äkki hakkas sellel teemal ilmuma materjali vene ajakirjanduses. Oli näha, et tekkimas on euraasialaste liikumise uus laine. Mina tahtsin esile tuua sellise imperiaalse mõtlemise juured ja sellest sündis raamat “Vene mõistatus”. Hoiakud nagu kogukondlikkus, kollektivism jne on Venemaal aegade jooksul välja kujunenud ja sellisele mõtteväljale demokraatlikku süsteemi üles ehitada on väga raske. Eestlastena peaksime siiski mõistma, kuidas meie naabrite mõtteviis toimib, sest see aitab ka nende järgmisi samme ette näha ning näidata võimalusi, kuidas mõju avaldada. Aga Venemaal on ju alati olnud ka läänelikule kultuurile orienteeritud intelligents. Neid on ajaloo jooksul hävitatud, tihti on nad kaotanud, aga nad tulevad uuesti. Seekord on Venemaa rohkem Läänele avatud, paljud noored saavad seal hariduse.


Aserbaidžaanis kaasraportöör Jevgenia živkovaga 2008. a.

ENPAs oled olnud Valgevene allkomitee esimees ja Aserbaidžaani raportöör. Kas nendes maades lastakse raportööridel rahulikult oma tööd teha, mitte nii nagu Venemaa toimib Osseetias?
Kahtlemata on mul kõige enam hinge peal Georgia ning sealne olukord. Selgelt on tegemist riigiga, keda Venemaa jätkuvalt survestab, lisaks veel sisemine ebakindlus. Olnud aga juba viis aastat Aserbaidþaani raportöör ENPAs, olen käinud seal erinevatel missioonidel ja koostanud kuus raportit. Mul on tekkinud suur huvi ja tahtmine käsitleda sügavamalt selle maa probleeme, väljendada mõtteid, mis on töö käigus tekkinud. Aserbaidþaan on kindlasti näide sellest, kuidas väiksem riik kopeerib samasuguseid demokraatiast eemaldumise võtteid, nagu me näeme Venemaa puhul. Aga võib-olla on asi ka vastupidi, et Putini süsteem kopeerib hoopis neid, sest Häidar Älijev oli ju omal ajal küllalt väljapaistev ja mõjukas. Kõige selle taustal on Aserbaidþaan praegu veel majanduslikult tugevalt orienteeritud Euroopale, kelles nähakse siiski kindlat partnerit. Selle aja jooksul on õnnestunud saavutada suure hulga poliitvangide vabastamine, aga näiteks ajakirjandusvabaduse puhul on olukord viimastel aastatel hullemaks läinud. Rahvusvaheline tähelepanu on olemas, seda olen püüdnud oma tegevusega saavutada. Siin jääb aga küsimus: kas väikeriigilt võib nõuda kõrgemate nõudmiste täitmist kui näiteks Venemaalt, kellelt ei juleta nõuda temale esitatud resolutsioonide täitmist. Kuidas mõjutab Venemaale mingi eristaatuse andmine demokraatlike kriteeriumide usaldusväärsust? Siit tekib inimlik küsimus – mis oleks siis parem, kas see, kui EN raportöörid siiski kohal käivad ja olukorda fikseerivad, või see, kui riik ei kuulu Euroopa Nõukokku. Ajalugu ei lõpe homse päeva ega ka järgmise aastasajaga, vaid töö, mis tehakse, on märksa pikemaajalise tähendusega.

Venemaa püüab praegu kasutada energiarelva, et Euroopa riike ükshaaval oma mõjusfääri kallutada.
Euroopa Parlament hakkas formuleerima energiapoliitika põhimõtteid, et mitte teha koostööd nende tarnijatega, kelle tegevus seab löögi alla ühe või teise liitlasriigi energiajulgeoleku. Mis on selle kriteerium ja millest alustades hakatakse tegutsema, on muidugi omaette küsimus. Kuid ainuüksi see, et me nendest põhimõtetest kõneleme, on juba edasiminek. On üks põhiline reegel, et majanduslike sidemete arendamist ei tohi siduda lubadustega maha võtta inimõiguste teema. Niisugust lubadust ei ole võimalik anda ei ettevõtjatele ega ka poliitikutele. Enne olümpiamänge võttis Euroopa Parlament ja ka ENPA näiteks vastu dokumendi olukorrast Hiinas. Osutati nii Tiibetiga seotud probleemidele kui ka inimõiguste olukorrale. Muidugi on Hiinal ja Venemaal üks erinevus: Hiina ei ole OSCE ega Euroopa Nõukogu liige. Ta ei ole endale võtnud ka võrreldavaid kohustusi inimõiguste vallas. Väikeriigina peaks Eesti kindlasti kaasa elama Tiibeti saatusele, mis on väga kriitilises seisus. Kui need arengud jätkuvad, mis enne olümpiamänge nähtavale toodi, siis Tiibeti kultuur on hävimisohus. Indias emigratsioonis mingi järjepidevus küll jääb, kuid omal maal on ta hävimas. Meenuvad Dalai-laama sõnad, et me ei karda seda, mis toimub OM ajal või nendega seoses, vaid seda, mis toimub pärast OMi. Maailm unustab taas Tiibeti. Hiina üritab oma majanduslikku mõju kasutades demokraatlikke riike inimõiguste küsimuses mõjutada teatud poolhäälsusele. Sellele ei tohi mingil juhul järele anda. Siin on tähtis, et Euroopa Liitu kuuluvad riigid oleksid oma nõudmistes ühtsed, ei tohi jätta mõnd riiki majandusliku surve ohvriks.


Kohtumine Dalai-laamaga Drepungii kloostris.

Käisid paar aastat tagasi Kuubal, kus on samuti probleemid inimõigustega ja sul oli isegi Kuuba luurega tegemist.
Kuuba-reisist sündis Mart Laariga kahasse kirjutatud raamat “Kuuba südames”. Olin seal turistiviisaga ja kohtumised Havannas Kuuba dissidentidega olid konspiratiivsed. Lõpuks sekkus siiski Kuuba luure. Euroopa riikide kolm parlamendiliiget – Ungari liberaal, Hollandi sotsialist ja mina viisime selle missiooni siiski lõpule. Andsime pressikonverentsi, mis toimus poliitvangide naiste igal pühapäeval toimuva meeleavalduse taustal. Peamine sõnum, mis me viisime: nende kannatavate inimestega ollakse solidaarne, Euroopa demokraatlikud riigid ja poliitikud ei nõustu niisuguse inimeste kohtlemise ja inimõiguste olukorraga nagu see on Kuubas.

Esitan lõpuks küsimuse, mida minult paljud on küsinud: Riigikogu IRL fraktsioon loobus oma selle aasta töötasu tõstmisest. Tehti see otsus kogu aasta kohta?
Olukorras, kus riigi kulutusi kõigil tasapindadel kärbitakse, ei ole meil õige vastu võtta eelmise aasta keskmise palga tõusust tulenevat töötasu juurdekasvu. Senikaua, kuni majanduskriisi tingimustes niisuguse skeemi alusel palk tõuseb, on IRL otsustanud, et kõige õigem on lahendada see küsimus tagasimaksena riigikassasse. Niisiis maksame selle juurdekasvu riigikassasse tagasi igaüks üksikult ja fraktsioon tervikuna. Kuidas Riigikogu palgasüsteem või ka riigi majanduslik olukord lõpuks kujuneb, on omaette teema. Kindlasti me ei vaata seda otsust ümber enne järgmist aastat. Asi paistaks palju soliidsem ja solidaarsem, kui Riigikogu oleks teinud selle otsuse tervikuna.

* * *

CV
Andres Herkel
s. 14. 08. 1962

1980 Saku Keskkool
1985 Tartu Ülikool, psühholoogia
1985–1989 Pedagoogika Teadusliku Uurimise Instituudi teadur
1990–1991 Ajakirja “Vikerkaar” toimetaja
1991 Ajalehe “Eesti Elu/Estonian Life” peatoimetaja
1992–1993 Eesti Humanitaarinstituudi õppejõud
1993–1999 Riigikogu Isamaa fraktsiooni nõunik
1998 Tartu Ülikool, MA
1999– IX, X ja XI Riigikogu liige

Abielus, poeg

Ühiskondlik-poliitiline tegevus
Sõltumatu Infokeskus (1988–1989), Res Publica esimees (1989–1991), Rahvuslik Koonderakond Isamaa (1994), Isamaaliit (1995), Isamaaliidu Tallinna piirkonna esimees (1997–2000; 2002–2004), RK IRL fraktsiooni aseesimees (2007), Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige (2003); Eesti delegatsiooni esimees (2007) ja Assamblee asepresident (2009), ENPA järelevalvekomitee Aserbaidþaani raportöör (2004–), ENPA Valgevene allkomitee esimees (2005–2007)

Muud ühendused
Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi asepresident (2001), Budismi Instituudi nõukogu liige (2003), Põhja Tallinna halduskogu liige (1996–2002 ja 2005–2007), Ringhäälingu nõukogu liige (1994–2000 ja alates 2007), TÜ kuratooriumi liige (2004–2008), Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kuratooriumi liige (2008)

Raamatud
“Ajalugu on rikas” (artiklite ja esseede kogumik 1997), “Müüt ja mõtlemine” (2002), “Vene mõistatus” (2007), “Kuuba südames” (koos Mart Laariga 2008).

Autasud
esseistikapreemiate laureaat “Looming” (1993), “Sirp” (1998);
Valgetähe IV klassi teenetemärk (2005), Belgia kuningriigi Leopold II ordeni suurrist (2008)


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv