Kultuur ja Elu 2/2009


Kultuur ja Elu 1/2009

 

 

 

 Harri Henn

Ettekanne Jüri Kuke mälestuskonverentsil:
Noored ja unustatud sangarid

Ettekande autor: Harri Henn

… Aeg sangarid kord unustab ja tandrid tasandab.
Ja surnupealuu sõdurist vaid tuul meil jutustab...

Mehiselt ja ühtlasi mõtlikult laulsid neid lauluridu eestlastest sõjasangarid, kuid just see, et me ka täna veel niimoodi koos innustunult laulame, näitab, et tegemist on tõsise, meeltülendava ja igikestva sõdurilauluga. Need read kehtivad ka tänaste sangarite – rahvusriigi eest okupatsiooniaastatel oma teod teinud aatekaaslastele. Laul on ühtlasi teadliku hoiatusega ühiskonnale, et nii ei juhtuks Eesti Vabariigi vabaduse eest välja astunud aatevendadest sangarite haudadega. Laulus on teadlik väljendus ja laulja mõtetes peitub sisemine soov sõnumit põlvest põlve ikka edasi anda, et sangarid jääksid mällu igaveseks.
Eestis oli Nõukogude okupatsiooniaeg, mil tõelistest – Eesti vabaduse eest võidelnud sangaritest jutustas meile, tollastele noortele, tõesti vaid tuul! Vabas Eestis on aatelised noored endile teadvustanud ja ise üles otsinud oma kadunud sangarid, tõstnud unustusehõlmast välja. Nende hulgas ka surnupealuu-sõdurid ja annavad au neile mälestusmärkidele, kes Eesti vabaduse eest on võidelnud ja seda nii sõnas, mõttes kui teos.

Noored ise on hakanud sügavat huvi tundma Eesti vabaduse ja Nõukogude okupatsiooni vastu võidelnute sõjasangarite ajaloo vastu, just nimelt esiisade ja vanaisade võitlustest surmavaenlasega. Muidugi mitte kõik noored, kuid selliseid noori on siiski piisavalt, võib öelda isegi tooniandvalt, arvestades tekkinud või tekitatud olukorda, kui noorte isamaalisel kasvatusel puudub riiklik toetus, seega ka noorsootöö strateegiates ja seadustes pole sellest kirjalõikugi.
Tavatsetakse öelda – NOORED ON HUKAS. Lihtne öelda, sarnasel juhul – meie, vanem põlvkond, oleme need, kes annavad suunised neile edaspidiseks eluks. Süüdistagem siis iseendid!
Väidan täie vastutustundega: noored pole kunagi hukas, mis sest, kui nad käituvad vahel teisiti, kui me soovime, noored on nagu kasvulavas istikud, sirgumaks tulevikuaegadeks ja jäävad alati rahvuse tulevikulootuseks.
Vabadussõjas võitlesid õppursõdurid noored, nendele on kirjutatud raamat: „Nimed marmortahvlil”, tänaseks on nende kangelaselule vaatamiseks tehtud ka film.

Ka Harald Nugiseks oli noor, kui ta läks sõtta meie surmavaenlase vastu. Nugiseks polnud sõjaväelane, tema kutsumus polnud võidelda, ta tahtis oma isakodus rahus elada ja talu pidada, kuid tal ei lastud seda teha. Haraldi ja tema nimekaimu Riipalu, Alfonsi, Pauli nagu paljude teiste tublide ja vaprate Eesti noorte isiklikku ellu sekkus vägivallatseja „punane saatan”. Nimetatud poisid läksid selle monstrumi vastu võitlema – võitmaks relvaga tagasi Eesti rahvusriigi vabadus. Just seetõttu, et Harald Nugiseks oli tollal aastatelt nooremaid sangaritega ühinenuid, on tema üks vähestest täna veel elus olev sõjasangar, kelle autasustamiseks Eesti noored Võrumaalt alustasid korjandusega. Kindral Einseln, olin tema staabis tööl kasvatustöö peaspetsialistina, andis Harald Nugiseksile kapteni aukraadi.
Möödunud sügisel antigi Rüütliristi kavalerile kapten Harald Nugiseksile üle Eesti Rahva Tänumedal. Tänumedali mõtte ja idee algatajad olid noored, Võru Sõltumatu Noortekolonn Nr 1 ja Eesti Leegioni Sõprade Klubi.
Ka tänased, neljakümnesed-kuuekümnesed, on Nugiseksi põlvkonna suhtes noored. See on põlvkond, kel koolipõlves okupatsioonitotrust taluda tuli, kuid kes nüüd oma lastest (ja mõned isegi koos lastega) head eestlased kasvatama peavad.

Rahvusriigi kahjuks ei soosi Eesti riik ja isegi teatud ametkonnad riigis isamaalist kasvatust, patriotismi justkui kardetakse.
Poliitiliselt korrektseks peetakse rääkimist vaid Esimesest Vabadussõjast, ülistatud suurkujud on Päts, Laidoner, Vilms, Konik ja mitmed Vabadussõjas võidelnud.
Teise Vabadussõja sangaritest saab kuulda vaid teatud rahvuslaste ringkondades. Need, rahvuskaaslased kes peavad lugu Teise Vabadussõja-Sinimägede sangaritest, satuvad musta nimekirja.
Kes peaks meie eest meie vabaduse lugu jutustama? Kes peaks mäletama, kes selgitama? Oleme olnud vabad juba küllalt kaua, aga me pole tegelenud kodanikukasvatusega. Meie, eestlased, ei ole suutnud Eesti poolele võita siinseid mitte-eestlastest noori, puudulik on kasvatustöö ja riigikeelt mittevaldavatele noortele ajaloo selgitamine. Kes neist on meie poole tulnud, on teinud seda omast vabast tahtest, kuid süsteemse noorsookasvatuse kaudu oleksime võinud neid palju enam kaasata ja olen kindel, et poleks juhtunud ka aprillimarodöörlust! Poleks riigis viiendat kolonni.
Kaitseliit ja noorsooorganistasioonid õpetavad riigikaitset harjutuste kaudu, paraku ei tegele eriti noorte vaimsusega. Vaimsuses annavad skaudid ja gaidid isegi pisikese edumaa ette, seda olen kogenud olles nendega laagrites, või on selle topeltmõjutajaks kirik.

Tavanoorte vaimset arengut on jäetud mõjutama kusagilt kallutatud meedia, mida ei juhita üldse Eestist, vaid KAPO teab, kustkohast. Tundub, justkui kusagilt väljastpoolt Eesti Vabariiki.
Teadjad räägivad – noorsoo kasvatamisega ei tegelevat enam isegi kirik. Need vähesed noored, kes veel leerikooli ära eksivad, ei saa ka sealt õpetusi eluteele kaasa, leer ei oma enam sellist kasvatuslikku tähendust kui varem.
Tulemus on üldine moraalitus ja totaalne aatelisuse ning patriotismi pealiskaudsus. Enamus noortest elab lihtsalt tühja, selle asemel, et teadlikult ja rahvusriiklikult areneda, kasutades võimalust elada vabal maal. Riigipiirid on avatud, riigis pole keelatud kirjandust. Eraomandile tahan lisada ka rahvuslikult mõtlemise, mis oleks samuti püha ja puutumatu.
Aeg, mil riik häbeneb oma II MS sangareid, vajame tugevaid ja teotahtelisi noortejuhte, kes on võimelised suunama noori aatelisuse lahinguväljadele. Anname noorsoole võimaluse paljususte ja erakondade paljususe virvarris õigesti orienteeruda.

Võimalus vaimu väärastumiseks – põhja minna ja omariiklus kaotada on totaalse vabaduse tingimustes suur. Noorsugu, kes oskab võtta fookusesse aatelisuse, mõistab, mis on rahvusele oluline, just nemad saavadki õilsate tegudega hakkama. Nad ei lase endid heidutada politikaanide silmakirjalikkusest, nad kasvavad ja vahetavad välja libedike põlvkonnad.
Nii ei lasknud ka Jüri Kukk, Mart Niklus, Enn Tarto, Erik Udam, Kalju Mätlik ja paljud nendesarnased end heidutada, ja seda just nimelt sügava nõukogude okupatsiooni tingimustes.
Okupatsiooniaastatel 1990-ndal sai Tamme kompanii hakkama teoga, mis hiljem tehtult Tallinnas äratas viienda kolonni üles. Samuti ka surnupealuu sangarsõdurid Harald Nugiseks, Paul Maitla, Harald Riipalu ja Alfons Rebane tulevad noorte ja aatekaaslaste kaudu taas päevavalgele. Ka nemad pole enam tundmatu lehekülg ajalooraamatus.
Ärme unusta Jüri Kukke – jõudku ka lähiajaloo sangarid noorte vaimuvälja.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv