Kultuur ja Elu 2/2009


Kultuur ja Elu 1/2009

 

 

 

 Tauno Aints

Tauno Aints: “Muusika loomine on vabanemine, nagu mitteverbaalne tõehetk!”

Küsis: Heili Vaus-Tamm
Foto: Triin Maasik/Harriet stuudio

Birgitta Festivalil tuleb esiettekandele teie oratooriumi “Aeg armastada” lavastus. Mis haaras enim Leelo Tungla armastuse-tekstide juures?
Inspireeris võimaluste paljusus – kõrvuti regivärss ja Petrarca. Sütitav impulss oli selles tekstis minu jaoks kohe olemas. Samal ajal jälle sügavus ja siirus. Ilus ja köitev.

Kas endal ka teoses lemmikkoht on?
Eks baritoni aaria – sisuline kulminatsioon ”Aeg armastada. Aeg oodata ja olla. Aeg ennast sinus ära tunda”. Just see kontrast, et siira ja õrna kõrval on sõnajõud Koguja raamatust. Siin tundsin ma Leelo Tungla suur kogemus libretistina – eks ta tabas ära, kuidas noorele heliloojale materjali ette anda.

Kas palusite ise ka midagi sõnalises tekstis täiendada, juurde kirjutada, arendada?
Veidi küsisin luba ümberpaigutamiseks, et muusikalist vormi ühte viia. Ja üks vanasõnadel põhinev osa tuli juurde. Leelo tahtis seal pilgata seda I loveYou-tamist. Et seda on nii palju, et selle tagant on vägi ära kadunud. Mina vajasin selle mõtte läbiviimiseks rohkem materjali. Ja siis pakkus Leelo välja, et selleks materjaliks võiksid olla vanasõnad. Nendest vanasõnadest sain mina ehitada sõnapilved, kust vahepeal tulevad “I Love You” laused välja. Seal on murdes vanasõnu, ladina, saksa, inglise keelt – kõik läbisegi. Üks prominent ütles peale esiettekannet, et see on nagu meie ülikooli fuajee, selle oleks me ise ka võinud ära teha. Ja see osa juhatab sisse mõtte, kuidas aega ei ole, kuidas aeg meid tagant ajab, et nüüd on selline aeg – et aega ei ole.

Mis koostööst lavastaja Mare Tommingaga on sündinud?
Kõigepealt mõte poistekoor ja kannelde ansambel juurde liita. Ja enne oli fookus 90 protsenti kooril, nüüd on see nihkunud, loo jutustaja on ikka lavategevus suuresti. Mulle meeldib mu muusika koos lavategevusega päris hästi – uue dimensiooni juurde pannud. Päris ilus on kokku. Ja muusikal on nüüd justkui teine funktsioon. Sest pilt on väljendusvahendina ikka väga jõuline.

Miks on Teie muusikas palju erinevaid meeleolusid, kiiresti vahelduvat? Mis selle tingib? Kas mingi järkjärguline avanemine, teelolek, elu paljusus, fantaasiapiltide vaimusilma ette kerkimine?
Eks rahutu loomus. Kuigi mul on ka teoseid, kus valitseb meelega üks seisund. Ei mingeid kõrvalekaldeid – vahendid väga piiratud ja iga kõla peale pikalt mõeldud. Aga stiilide ja kujundite paljusus on tingitud vormist, täiesti teadlik.

Valdate ja kasutate integreeritult oma loomingus mitmeid konkreetselt erinevaid stiile. Mis on see, mis igaühes neist köidab?
Mängurõõm köidab erinevate stiilide juures. Saab lahti võtta, ühte ja teist segada. Samuti erinevad kompositsioonivõtted, näiteks lapsena avaldas mulle tohutut mõju puhkpilliorkestri kontsert, ja just see koht, kui kontrameloodia tekkis – oli kohe ühe kõrva jaoks kuulata ja teise jaoks ka. Ja ega ma oma stiile ei piira ka. Ka popmuusikas on palju, mis huvi äratab – kordustel põhinev näiteks. Eks iga stiil ole seotud oma komponentidega. Näiteks bluusil on oma helirida, klassialine vorm. Ja kui võtta stiilist 1–2 osist ning vahetada midagi ümber, saab fantaasial lasta mängida. Näiteks võtta funkyst basskitarri osa ja asendada see tšelloga, siis oleks nagu funky ja ei ole ka. Stiili elemendid on siin nagu töövahendid, nendega saab luua, muuta, ehitada.

Mis loominguliselt toidab – kunst, kirjandus, religioon, vaimsed distsipliinid või muu?
Ajalugu on lapsest saadik huvitanud. Kuidas isaga käisime Tartus Toomemäel jalutamas. Mis ajas muutub, mis jääb, energiate liikumine. Salvestustehnika on huvitav. Kas kivisse või muusikasse.

Birgitta Festivalil esineva Taiwani trupi ideoloogia on, et artist representeerib laval oma elu parimaid kogemusi. Mis arvate sellest? Kas see on väga võõras?
Muusikaline maailm elab oma elu ja looming sünnib mingist kuhjumisest. Mingi sündmus lülitab looma, aga see impulss ei pruugi ise teoses peegelduda. Muusika on nagu vabanemine, mitteverbaalne tõehetk. Meeldib jälgida seoseid inimeste, ajaloo ja sündmuste vahel, biograafiaid lugeda. Kivirähk on lemmik Eesti kirjandusest – “Ussisõnad” on hinge peal, tahaks sellele lavalise väljundi leida.

Kas on verbaliseeritavad sihid, kuhu tahaks oma loominguga jõuda, mida kirjutada… Ooper äkki?
Ega ma piire sea, et mida teha ei tahaks, aga lavamuusika on hingelähedane. Muusika ajaloost olen mõelnud, et esimeste ooperilavastuste juurde kaasati oma aja parimad tehnikajõud. Vahepeal tuli film ja võttis nagu juhtrolli enda kätte. Ooper justkui ei saagi seda enam pakkuda. Või kui just leida sobiv ühendus filmi, arvutimängu ja ooperi vahel. Mulle tundub, et hea lavamuusika peaks sündima pigem meeskonnatööna, ma ei mõtle grupikomponeerimist, vaid pigem erinevate loojate omavahelist haakumist, mille eesmärgiks oleks paljude elementide omavaheline sidusus ja koostoimimine. Ooper videomängu, filmi elemntidega.

Mis mingis lavastuses teile kõige rohkem meeldib ja mida see teile kui loojale annab?
Mulle tundub, et kogemusi üleüldse. Oluline on, et oleks huvitav vestelda. Ja vähem tähtis, mis vahenditega – sõna või muusikalised helid. Kui lavaline intensiivsus on olemas ja isiksus huvitav, kõnetab sõltumata keelest, stiilist, ajastust.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv