Kultuur ja Elu 3/2008


Kultuur ja Elu 2/2008

 

 

 

 


Urmas Reinsalu: “Minevik peab muutuma läbipaistvaks!”

usutles: velly roots


Urmas Reinsalu kodu keskel.

Kultuuri ja Elu 1993. aasta augustinumbris on toodud jutuajamine kolme 18–19. aastase noormehega, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli esimeste kursuste üliõpilastega. Kõik nad olid 1989. aastal asutatud ja 1992. aastal parempoolsete noortejõudude katusorganisatsiooniks ühinenud Res Publica liidrid. Ken-Marti Vaher, Heikki Källu ja Urmas Reinsalu on välja toonud noorte intellektuaalide põhiteesid, kelle jaoks „isegi praegustes varakapitalismi tingimustes on säilinud ideaalid ja väärtused“. „Eesti ühiskonna suurim probleem on vastutustunde puudumine,“ ütleb seal Urmas Reinsalu. Praeguseks on nendest noortest kasvanud poliitikud, kellel on Eesti riigi tuleviku kujundamisel oluline sõna öelda. Velly Roots usutleb Urmas Reinsalut 15 aastat hiljem.

Mida arvab Eesti Riigikogu liige, põhiseaduskomisjoni esimees ja Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Urmas Reinsalu nüüd, 15 aastat hiljem?
U. R.: Niisugused tõsised mõisted nagu au ja väärikus on devalveerunud, neid sõnu nagu häbenetakse. Kõlbeliste arusaamade puhul tahetakse näidata, et kõik on suhteline, pole olemas tõde, pole olemas valet. See, mis ühel päeval on lubatud, võib järgmisel olla juba keelatud, või ka vastupidi. Mina arvan, et ei ole olemas üdini häid või üdini halbu inimesi. Muidugi võib mõne inimese elutee kasvada nii viltu, et tema tagasipöördumine normaalsetesse inimsuhetesse või normaalsesse ühisellu paistab olevat päris võimatu. Aga ma arvan, et ei ole olemas ka üdini puhtaid inimesi. Meis kõigis võitleb iga päev hea ja kuri. Sageli tunnistatakse endale sisimas, et see ei ole kõige õigem või ausam tee, mille oled valinud, aga mugavusest ei hakata ka muud teed otsima. Tegelikult oleme praegu olukorras, kus sõna ei maksa enam midagi. Inimesel otsivad orienteerumiseks kompassi ja otsitakse seda ka religioonist. Moraali põhialused on religioonis ju olemas. Õnneks ei ole minu meelest toimunud tunnete devalveerumist. Viimased aastad on näidanud, et inimesed julgevad olla emotsionaalsemad ega häbene enam oma tundeid ja tõekspidamisi väljendada, eriti noored.

1980. aastate lõpupoole hakkasid toimuma rahvarohked isamaalised üritused – kogunemised Tammsaare kuju juures, Hirvepargis, Raekoja platsil, lauluväljakul. Kuivõrd mõjutasid need sündmused tolle aja koolinoortel huvi tekkimist poliitika vastu?
U. R.: Tegelikult ei elanud me teismelistena nii teadlikult läbi neid sündmusi kui juba küpses eas inimesed. Teisipidi jälle teismelisena neil üritustel seda kirge ja ühtekuuluvust emotsionaalselt tunda – see jääb kogu eluks sind saatma. Selle põlvkonna kohta, kes 90. aastate algul 30–40-aastastena said hakata ennast teostama, on olnud ka rohkesti kriitilisi arvamusi. Nn pintsaklipslaste seas oli palju karjerismi, kalkust ja hoolimatust. Eks ole vist asi ka selles, et segastel aegadel paljastub inimestes see, mida seisev vesi pinnale ei too. Seetõttu ma arvan, et pragmaatilisust on meie põlvkonnas nüüd tunduvalt rohkem. Aga käies praegu koolides esinemas näen, et ka tänastel teismelistel on idealismi ja ideelisust palju. Ühendus Res Publica tekkis 1987. aasta augustis ärkamisaja algul ja selle asutajateks olid Andres Herkel, Mart Nutt jt meist vanemad. Mõneks aastaks aktiivsus soikus. Siis mõned 7. keskkooli poisid hakkasid selle tegevust taastama poliitikast huvitatud parempoolsete noorte huviseltsina. Sel ajal sattusin ka mina sinna, juhuslikult, nagu see vahel juhtub. Laial tänaval tolleaegses Noorsooteatri kohvikus käidi koos kuulamas temaatilisi ettekandeid, vaieldi maailmavaateliste probleemide üle ja püüti koostada oma manifesti. Seal oli nii keskkoolipoisse kui ka üliõpilasi. Maailmavaateliselt olid esindatud kõik parempoolsed aspektid: konservatiivne, kristlik-demokraatlik, liberaalne suund. Välja arvatud äärmusparempoolsed.

Olete Tallinna poiss ja siin koolis käinud?
U. R.: Olen sündinud Tallinnas, elasime Mustamäel. Ema on hariduselt keemik ja töötanud mitmes erinevas asutustes, isa töötab haldusametnikuna haiglas. Mul on ka minust kuus aastat vanem õde, erialalt keemik. Arvan, et inimese kujunemisel on kõige tähtsamad perekonnas valitsevad omavahelised suhted. Väikesele lapsele sõnades eriti palju selgeks teha on raske, palju tähtsam on eeskuju ja soojus üksteisesse suhtumisel. Kui lapsele tehakse selgeks, et haige vanaema eest tuleb hoolt kanda või kui midagi on valesti tehtud, siis sellest peab ka rääkima ja arutama, on see vast kõige olulisem. Koolipoisina olin suur raamatuhuviline. Arvan, et raamatute osakaal inimese elus on väga tähtis. Seetõttu tunnen ka kõhedust, kui mõtlen praegusele põlvkonnale, kelle elutempo läheb üha kiiremaks, nii et emotsioonide saamine raamatutest muutub järjest kitsamaks, järelemõtlemine üha pinnalisemaks.
Õppisin Tallinna 37. Keskkoolis ja sidemed kooliga on tänaseni säilinud. Kui tuli aeg mõelda edasiõppimisele, oleks olnud võimalus minna Tallinna Ülikooli majandust õppima. Aga minu huvid olid rohkem humanitaarsema kallakuga, tundsin numbrite ees kõhedust. Mõtlesin majanduse kujunevat liiga emotsioonivabaks. Praegu vaatad, et kogu elu keerlebki majanduse ümber – kui palju on diskussioonides melu ja kirge. Minu lähedaste seast tädi oli lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna. 1993. aastal, kui mina otsustasin minna Tartusse õppima, oli niisugune kummaline süsteem, et võisid teha sisseastumiseksamid nii paljudesse teaduskondadesse, kui tahtsid. Konkurss oli väga suur, ei teadnud ju, kuhu sisse saad. Seetõttu tegin sisseastumiseksamid usuteaduskonda, ajalukku ja õigusteaduskonda. Olles neisse sisse saanud, tegin viimasel hetkel otsuse siiski õigusteaduskonna kasuks. Eks otsuse langetamisel oli kaalukausiks ka arusaam, et see on universaalne eriala, mis võimaldab saadud haridusega paljudel kutsealadel tegutseda.
Õigusteaduskonnas olid varem olnud väikesearvulised kursused, kus sai tekkida ühine „meie“ tunne, kambavaim. Kui mina astusin ülikooli, oli esimest aastat kursusel juba üle saja üliõpilase, kes siis erinevatel kiirustel liikusid lõpetamise poole. Mõnede kursusekaaslastega on praegugi suhtlemist. Tüdrukutest paljud läksid tööle prokuröridena, valides emotsionaalselt ränga eriala naise jaoks. Kuid mulle tundub, et julgust ja idealismi on noortes prokurörides palju. Poisid läksid enamjaolt erasektorisse, notariteks või advokaatideks.

2001. aastal formeeriti noorteühendus Res Publica erakonnaks, 2005. aastal ühineti Isamaaliiduga. Res Publica liikmena kandideerisite nii 2003. kui ka 2007. aasta valimistel edukalt Riigikokku. Praegu olete Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees ja juhtisite ka andmekaitseseaduse väljatöötamist. Selle seaduse rakendamine on esile kutsunud tõsiseid probleeme paljudes valdkondades, kõige enam meditsiinis (statistika, pärilike haiguste uurimine jne) ja arhiivitöös. Kui seda seadust nüüd täht-tähelt rakendada, viib see eriti meie lähiajalugu puudutavate arhiividokumentide väljaandmise piiramiseni.
Kui me selle seaduse väljatöötamisega tegelesime, kutsusime appi Meelis Maripuu Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Sihtasutusest. Sain Justiitsministeeriumist selge kinnituse selle kohta, et seda seadust ei ole võimalik tõlgendada nii, et piirata ajaloo uurimist. Ükski Euroopa Liidu ega ka delikaatsete isikuandmete seadus ei saa peita ühe rahva eest tema ajalugu väites, nagu see olevat vajalik rahva enda või mõne tema kodaniku kaitseks. Taastasime ju oma vabaduse selle tõttu, et meil oli minevik, millest olime veel teadlikud. Minevikuta rahvaga võib teha mida tahes. Nüüd on meie lähiminevikust teadasaamine muudetud nagu kriminaalseadustiku alusel karistatavaks. Niisugusele tõlgendamisele tuleb ühiselt vastu astuda. Minu sõnum on, et tõlgendame seadust nõnda, nagu see on vajalik Eesti Vabariigi püsimise huvides, mitte niiviisi, et see on vajalik nende huvides, kes tahaksid sulgeda ja maha matta need leheküljed, mis varjavad kollaboratsiooni.

Uuriv ajakirjandus just tegelebki niisuguste andmete väljatoomisega, mida mõnedki tahaksid avalikkuse eest varjata. Praegu on väga raske saada arhiividest vajalikke dokumente, sest neid sisaldavates nimistutes võib esineda näiteks delikaatseid isikuandmeid vms, mille avalikustamine on andmekaitseseaduse järgi keelatud. Ei ole mõeldav arhiividele peale panna kohustus kõiki nimistutes olevaid säilikuid läbi uurida.
Tegelikult käib jutt lähiajaloo uurimisest, eriti mis puudutab inimsusevastaseid kuritegusid või ka okupatsiooniajal tegutsenud inimeste seotust nende kuritegudega. Minevik peab muutuma läbipaistvaks ja avalikustamine on üks selle nurgakivi, siis pole võimalik hakata minevikuga manipuleerima. Mõnedki tegelased arvavad, et nüüd, kui meil on juba pea 20 aastat iseseisvat Eesti Vabariiki, võime mineviku raamatukaaned sulgeda. Ma saan aru nende tegelaste motiividest, kuid ma ei arva, et eesti avalikkus peaks minema nende punutud lõksu. Ma hakkan seda probleemi uurima, vajadusel tuleb ehk seadusele lisada selgitus. Mineviku lahtisõlmimine on ka meie rahvusliku julgeoleku huvides. Kui meenutame pronksiöö sündmusi, siis on selle taga suures osas meie mineviku selgeksrääkimise probleem. Olen ka arvamusel, et arutelu mineviku üle algab tõsiselt alles siis, kui need poisid ja tüdrukud, kes praegu õpivad koolis või ülikoolis, on saanud täisealisteks. Kui julgeid küsimusi hakkab esitama ja järeldusi tegema juba pojapoegade põlvkond. Ka Saksamaal hakkas rahvas mõistma fašismiaegseid kuritegusid alles 1960. aastail, kui kirjandus ja filmikunst hakkasid seda ajastut käsitlema.


Kohtumisel represseeritutega.

Oleme olnud liiga järeleandlikud meie venekeelsete koolide õppetöö korraldamisel. Jättes välja vahetamata venemeelsed õpetajad, on nüüd peale kasvanud juba uus põlvkond, kes Eesti Vabariiki omaks ei pea, riigikeelt ei räägi ja meie probleemidesse vaenulikult suhtub. Kas olete ka vene koolides esinemas käinud?
Oma tegemata jätmise vilju me praegu näemegi. Kui ma pärast pronksiöö sündmusi saatsin kõikidele Mustamäe ja Nõmme linnaosade koolidele, kust olen Riigikokku valitud, teate: kutsuge mind külla, siis ükski vene kool ei reageerinud. Küll aga kõik eesti koolid ja nendega sai see teema läbi arutatud. Eesti koolide abituuriumis on juba palju ka vene rahvusest õpilasi ja neil oli nende sündmuste kohta eestlastest erinev arusaam. Mis mulle meeldis, oli see, et nad ei kartnud ega häbenenud oma suhtumist väljendada. Nende meelest ei käitunud Eesti valitsus õigesti. On väga oluline niisuguseid küsimusi avalikult koos arutada. Kõige ohtlikum ühiskonnas on hirm, kus ei eestlased ega ka venelased julge oma arvamust avaldada. On olemas programm „Minu riik“, kus vene koolide õpilased suhtlevad riigikogu liikmetega. Hariduse küsimustes olen ikka olnud seisukohal, et on hea, mida rohkem on erineva kallakuga koole, ka erakoole. Aga me ei saa poolikult suhtuda Eesti riigile vaenulike meeleolude kultiveerimisse koolides. Riigil peab olema võimalus niisuguse üldhariduskooli juht välja vahetada, kui kohalik omavalitsus ei ole selleks suuteline. Tõsine teema on ka see, kuidas asutusi või ka ärksamaid tegijaid viia Ida-Virumaale. Narva Kolledži asutamine oli väga õige samm. Me võiksime mõelda sellelelegi, kuidas mõningaid riigiasutusi viia Narva suunale. Võttes arvesse rahvastiku sealset struktuuri ja seda, missuguses meediasfääris need inimesed asuvad, peaksime küll astuma erakorralise iseloomuga samme, et olukorda tasakaalustada. Ega meil iseeneste eest kuhugi plehku panna pole, nende teemadega tuleb tegelda. Peame suutma oma kaasmaalased siduda kokku üheks põhiseadust järgivaks rahvaks, ei ole teist võimalust. Elades nii väikeses riigis, ei saa elada n-ö kõrval. Noortel inimestel, kes tulevad koolipingist ja astuvad ellu, on juba kujunenud seisukohad millegi poolt või millegi vastu. Sellega seostub ka meie julgeoleku küsimus.

Oleks siin abi venekeelsest telekanalist?
Ma arvan, et isiklikud kontaktid, Riigikogu ja valitsuse liikmete või ka avaliku elu tegelaste kohtumised ja esinemised kohtadel oleksid väga vajalikud. Tähtis on see, mis viisil eestimeelset infot pakkuda, et see jõuaks neile kohale. Isegi kui pooled inimesed suhtuvad sellesse algul vaenulikult, jääb teine pool ehk mõtlema ja kui 10% muudab oma meelsust, on see oluline arv. Peame meeles pidama, et Venemaa huvides on vaenu õhutamine meie riigi sees. Tuletame meelde, et taasiseseisvumise algul liiguti tihedalt ringi Ida-Virumaal ja Kohtla-Järvel ning selgitati inimestele olukorda. Väga oluline on praegugi nii toimida.

Johan Bäckman, Leena Hietanen, Martti Turttola levitavad mitte ainult Soomes, vaid ka siin seisukohti, mis pehmelt öeldes kritiseerivad ja halvustavad Eesti riigi poliitilist suunda ning meie ajalookäsitlust. Kuivõrd aktiivselt peaksime niisugustele väljaütlemistele reageerima?
Selle taga võib tunda ka vene luure käekirja, kes tegeleb niisuguse avalikkuse eksitamise, segaduse külvamise ja manipuleerimisega. Muidugi on nende huvides külvata vaenu kahe rahva vahele. Tahetakse saavutada, et me tunneksime ebakindlust oma mineviku suhtes. Kahtlemata tuleb minevikust rääkida ausalt ja avameelselt, aga mõningatel juhtudel peame endale aru andma, et meid püütakse meelitada teatud hinnangute andmisele. Eks me ole ise ka väga tundlikud. Vaadake, kui palju haiget tegid meile Tarja Haloneni öeldud sõnad. Aga see peegeldab meie tohutut usaldust ja siirast heasoovlikkust Soome suhtes. Kui nii mõtleb või ütleb sakslane, rootslane või ka pool Euroopat, ei puuduta see meid sugugi nii sügavalt. Soome on meile olnud peaaegu nagu armastav ja andestav ema, kes vaatab oma lapsele kõrgemalt.

Ajakirjandus on juba pikemat aega pööranud peatähelepanu meie riigi majanduslikule olukorrale ja 2009. aasta riigieelarve väljatöötamisele. Kuigi Reformierakond peaks oma nime silmas pidades olema valmis vajalikke reforme läbi viima, pole viimastel aastatel ühtki ellu viidud. Ka haldusreform on selleks korraks kalevi alla pandud.
Raskuste ajal vajaksime söakamat, julgemat otsustamist. Inimesed saavad aru ka ebapopulaarsetest otsustest, kui need on vajalikud. Kindlasti ei tohi minna seda teed, et praeguses olukorras kärpida soodustusi, mis on mõeldud eelkõige väiksema ostujõuga inimeste toetamiseks. Praegu, kus me keegi ei tea, missuguseks kujunevad tagajärjed sooja hinnatõusule, on täiendava koorma asetamine elnikkonna kõige hinnatundlikumale osale riskantne mäng. Pigem otsiksin küll teid avaliku sektori kokkuhoiust. Mulle teeb ka suurt muret see, kuidas pannakse kokku 2010. aasta eelarve. Kui meil on otsustamistel heitlikkus praegu, siis ei julgetagi mõtelda, missugune perspektiiv saab olema paari järgneva aasta loogikas. Arvestame sedagi, et ees seisavad kahed valimised, mis muudab paratamatult poliitikud närvilisemaks. Siin on vaja pigem teadlase kainust ja rahu. Olukord on praegu nii tormine, et majanduslikke või ka poliitilisi suundumusi maailmas paari aasta peale ette ennustada on väga keeruline. Mõneti on üks ajalooratta ring täis saanud. Kui me praegu mõtleme, et üheksakümnendad või ka 2000. algus oli segane üleminekuaeg, siis võib-olla paari aasta pärast vaatame neile heldimusega tagasi kui helgetele ja muretutele rahuaastatele, nii nagu muutus suhtumine kunagi ka Eesti Vabariigi 20–30. aastatesse.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv