Kultuur ja Elu 2/2005


Kultuur ja Elu 1/2005

 

 

 

 Haapsalus, Troi Välja ühishauast leiti 11 inimese surnuks piinatud laibad, nende hulgas ka vaike isa Aleksander Aava. Fotod: V. Pinni raamatust “punane terror ja läänemaa”

Troi metsa verised mälestused

tekst: Margit-Mariann Koppel

9. juulil 1941 mõrvasid punased elajalikult Troi metsas 11 meest. Üks neist, kes kommunistide halastamatu viha alla langes, oli toona 10-aastase Vaike Kupperi isa Aleksander Aava.

Toimunu oli haapsallastele esimene tõeline kohtumine stalinliku kommunismiga ja esimest korda nähti homo soveticust tegutsemas. Seoses selle julmuse ja vägivallaga sai Vaikest metsavendade parem käsi. Selle eest piinati ta Pagari tänava “lämbumiskambris” invaliidiks ja saadeti 10 aastaks Siberisse. Ellu aitasid teda jääda head inimesed ja optimism, et homne päev on tänasest parem.
Vaike Kupper soovib, et tänased ja tulevased põlvkonnad ei unustaks kommunismikuritegusid. Hakatuseks avaldame katke tema emotsionaalsest kirjast:
“Olen üks vähestest tunnistajatest, kes on vahetult kaasa tõmmatud meie rahvast tabanud õudustesse, tunnen end kohustatuna kirja panema oma mälestusi läbielatust. Olgu see ühtlasi ka minu isa Aleksander Aava mälestuseks, kes langes kõige julmema punase terrori ohvriks.
See juhtus Läänemaal Vigala vallas 1941. a. juuniküüditamise aegu. Olin siis 10-aastane ega suuda siiani unustada seda massimõrva, mis toimus Haapsalus Troi väljal. Avastatud ühishauast leiti 11 inimese surnuks piinatud laibad, nende hulgas minu isa Aleksander Aava, kes töötas sel ajal Vigala täitevkomitee esimehena ja tema kaastöötajad Vigala vallavalitsusest.
Kes avastas ja kuidas see ühishaud avastati, seda ma ei tea. See oli septembris 1941. Mäletan, et venelased olid lahkunud ja Eestis olid sakslased. Minu ema käis ühe tuttava mehega Haapsalus minu isa ära toomas. Milline pilt meile, lastele, avanes, oli nagu õudusunenägu.
See roiskumislõhn on veel siiani mu mälus. Ma ainult raputasin end ja minu lapsemõistus ei suutnud uskuda, et seda olid teinud inimesed.
Isal olid käed koos pintsakuvarrukatega otsast ära väänatud. Säärelihased olid lahtirebitud ja ripakil. Kõht oli lahti lõigatud ja okastraadiga kokku tõmmatud. Tal ei olnud kõrvu ega nina. Rinda oli kõrvetatud auk, kust oli valge rasv voolanud pintsaku põuetaskus olevatele dokumentidele. Ainult dokumentide järgi tundsime ära oma isa.
Ja see kõik juhtus sellepärast, et minu isa töötas koos oma kaastöötajatega suurküüditamise vastu. Nad saatsid taluinimesed metsa varjule küüditamise eest ja jagasid ka relvad neile kaasa.
Kuna sündmus oli aktuaalne üle poole sajandi tagasi ja oleks nagu Eesti rahva poolt unustuse hõlma vajunud ja ohvrite isikud on nagu tundmatuks ja teadmatuks jäänud, pole see päris nii. Kõik 11 mõrvaohvrit identifitseeriti. Mõni aasta tagasi avati Haapsalus Lihula mnt. ääres nende ohvrite mälestussammas, kus käisin ka ise. Kahjuks olid mõnede mõrvatute nimed ausambalt välja jäetud, sealhulgas ka minu isa. Lisan siia kõikide mõrvatute nimed: August Vaarma, Aleksander Männa, Paul Raigna, Aleksander Aava, Eduard Rooste, Johannes Rõõmus, Jaan Lobja, Konstantin Põld, Endel Särm, Jaan Sheller ja Jakob Spuul.”

Mis oli ohvrite “süü”?

Ühishaud avastati 13. septembril, kirjutab ajaleht Lääne Sõna 9. juulil 1942. Voldemar Pinn oma raamatus “Punane terror ja Läänemaa” kirjutab, et mees nimega Mang oli juhuslikult lähedal viibinud. Tahtmatult sai temast poolsurnuks piinatud inimeste tragöödia viimase vaatuse tunnistaja. Kuuldes laske ja karjeid Mang põgenes, kuid läks järgmisel hommikul vaatama ning leidis õhukese mullakorra alt paistva riidesiilu…
Sakslaste ajal kaevati hukatud välja, tuvastati, pandi kirstudesse ning 7 ohvrit sängitati 16. septembril suure rahvahulga saatel mulda ja kalmule püstitati rist. Hiljem viidi kaks Märjamaa meest ära Märjamaale.
Ajakirjanik Venda Sõelsepp käis samuti laipu vaatamas. Avanenud pilt oli nii verdtarretavalt jube, et ta ei mäleta, kuidas koju tagasi sai. Ema öelnud talle, et tol päeval koju jõudes ei olnud ta enam oma nägu.
Esimesena avastati tapetuist Jaan Sheller, kes militsionääride poolt vahistati Haapsalus juulikuu algul. Vahistamise juures võeti temalt ära 2 kulduuri, hõbeportsigar ja 1500 rubla raha. Sheller oli reservohvitser ja Vabadusristi kavaler.
Umbes 50 m eemal asetsevast kraavist kaevati välja 10 tapetu laibad. Nende seas olid noored haapsalulased Konstantin Põld ja Endel Särm, kes end üheskoos varjasid enamlaste mobilisatsiooni eest Haapsalu lähedal metsas. Meie ajakirja lugejatele peaks olema nende nimed tuttavad haapsalulase Heino Noore mälestustest mulluses sügisnumbris. Tegu oli tema parimate sõpradega, võitlus- ja aatekaaslaste ning koolivendadega. Vähe puudus, et see kole saatus oleks tabanud ka Heinot ennast.
Konstantini venna Lembitu naine Vilma Põld meenutab fotodele kaasapandud kirjas, et Kostja sõna otseses mõttes piinati surnuks. Tema kehal ei olnud ühtki kuulihaava, küll oli tal jalg leeklambiga põletatud, keel välja lõigatud, rääkimata ränkadest peksmisjälgedest.
Selle perekonna saatus oli üldse traagiline. Vilma sõnul peab imetlema ema kannatusi. Ta esimene poeg uppus meremehena. Teine poeg piinati surnuks ja kolmas poeg Lembit arreteeriti seoses vennaga, sest leidus pealekaebaja, kes teadis, et ta oli ähvardanud verist kättemaksu venna eest. Peale selle ei allunud ta julgeoleku nõudele astuda komsomoli ja asuda nende tennistusse. Tagajärjeks 11 aastat Siberit. Oma kirja lõpetab Vilma sõnadega, et on kahju, et see kõik ei kerkinud päevakorda siis, kui elas veel Lembit, s.o kaks aastat tagasi.
Armastava naisena ei hüljanud Vilma oma meest, vaid käitus “dekabristi naisena”, minnes talle vabatahtlikult Siberisse järele.
Voldemar Pinn kirjutab oma raamatus “Täiendusi ja täpsustusi seniavaldatule”, et Kostja isa oli juures, kui poja laip välja kaevati. Väljakaevajate hulgas oli ka miilitsaülem Sarapuu. Kostja isa haaranud haua kõrvalt labida ja tahtnud sellega Sarapuule virutada, kuid üks kõrvalseisja takistas teda ja omakohus jäi ära.
Jaan Lobjat olid punased võimumehed kuuldavasti süüdistanud selles, et ta oli teadnud, kus varjab end Eesti uus valitsus.
Ridala vallas elutsenud Johannes Rõõmus arreteeriti kodutalus 4. juulil, samas lasti maha tema isa Villem Rõõmus, kes Voldemar Pinni andmetel läinud karjamaale lambaid vaatama. Samuti 4. juulil arreteeriti Jakob Spuul Ridala vallas.

Tänu vabadusvõitleja August Hattole saame pikemalt peatuda Vigala valla talupidaja Eduard Rooste saatusel, kes arreteeriti kodutalus 7. juulil. August Hatto, kes tõi ära Rooste surnukeha, meenutab: “Minu koolivend Hans Rooste kutsus mind abiks Haapsallu oma isa otsima. Isa oli vahistatud kommunistide poolt sellepärast, et poeg oli kutsealune ja varjas end.
Haapsalus nägime kohutavat pilti. Osa surnuid oli juba haudadest välja kaevatud. Omaksed otsisid nende hulgast lähedasi. Oli palju nuttu ja karjeid. Tuvastatud laipu viidi ära hobuvankritega.
Haudade lahtikaevajateks olid sakslaste poolt vangivõetud tšekistid. Nemad püüdsid selgeks teha, et nemad ei tapnud, vaid teised, kes põgenesid Hiiumaale. Alguses kaevasid labidatega. Kui surnu hakkas paistma, tõstsid mulda kätega. Pesid ka mõrvatute nägusid, et näidata oma kaastunnet. Kohal oli mees, kes koostas mõrvatute kohta akti, märkides ära vigastused. Haua põhjast viimaseid laipu oli raske leida, olid vere ja mullaga koos. Väljakaevamist juhtisid Omakaitse mehed.
Mõrvatud olid haudadesse visatud, kuidas juhtus. Käed olid okastraadiga selja taha kokku seotud. Täiesti haljas traat, vist uuest kerast võetud. Üks meetrine tükk traati oli maas sidumata.
Minu koolivend Rooste leidis isa üles käsitsi kootud mustrilise kampsuni ning pikkade valgete juuste järgi. Kui surnukeha oli puhtaks pestud, siis selgus, et pea oli puruks pekstud ja jalgadesse oli torgatud täägiauke.
Teine mees, keda tundsin, oli Aleksander Männa. Tema oli Martna mees, kes tuli Vigalasse miilitsaks ( ja Lääne Elu andmetel varjas end koos ümbruskonna talumeestega metsas. – Toim.). Temal oli kõige rohkem piinamise jälgi. Keel oli suust lõigatud, jäsemed välja väänatud. Männa oli Roosi saunas korteris. Seal oli tütar Hilda Roosi, komnoor, kes oligi ta äraandja. Kui Männa koju tuli, oli julgeolek ees ja arreteeris ta.
Kolmas mees, Aleksander Aava, oli Täitevkomitee esimees. Nende süü seisis selles, et nad ei täitnud kõiki käske. Äravõetud jahipüssid andsid inimestele tagasi. Hobuste võtmisel sõjaväele lasksid kergemini läbi, ei saanud arvu kätte, mis tuli võtta.
Haapsalus käik jättis mulle sünge mälestuse. Kodused ütlesid, et olen muutunud. Aastate jooksul pole need pildid ununenud.“


Ohvritest on veel nimetada Vigala valla kantseleiametnik Paul Raigna, kellele pandi sama süü, mis Aavalegi. Samuti Velise valla täitevkomitee esimees August Vaarma, kes juulikuu algul hävituspataljoni poolt teostatud haarangul tabati metsast. Mees oli astunud metsavendade leeri, kuna ei tahtnud enam olla täitevkomitee esimeheks.
Vaike Kupper meenutab, et ka tema isa Aleksander Aava, kes oli varem vallavanem, sunniti täitevkomitee esimeheks hakkama relva ähvardusel. Samuti mäletab ta hästi seda päeva, kui isa viimast korda kodus käis. Isa käis vannis ja toonitas emale, et peab tööle minema. Hiljem juhtus ema juhuslikult nägema, kui auto mööda sõitis ja mehed seotud kätega sees istusid. Pärast kuulis ema, et kui isa poleks sel päeval tööle läinud, oleks terve nende pere ära tapetud.
Ei tea, kui suur oli Vigala valla juuniküüditamise nimekiri, kuid vaadates nimesid, keda kätte saadi, tundub, et saak jäi õnneks nadiks. Nimekirjas on 18 inimest, neist 8 jäid Siberi mulda.

Kes olid Troi metsa veretöö toimepanijad?

Selle selgitamisel on suure töö ära teinud Voldemar Pinn ja tänu talle on meil nende sadistide nimed teada.
22. oktoobril 1940 luuakse Läänemaal NKVD. Selle ülemaks saab Kasahstanis sündinud ja Tartust siia saadetud Adolf Vaaks. 5. märtsil 1941 eraldus NKVD-st Eesti Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaat eesotsas Boriss Kummiga. Selle Läänemaa osakonna ülemaks määratakse Vassili Vits, kes oli sündinud Tõstamaal ja elukutselt kingsepp. Parteisse astus 1924. Kuus aastat hiljem vahistati riigivastase tegevuse pärast ja sai kümme aastat vanglat. Oli B. Kummi kongikaaslane ja ühekandimees. Vabanes vanglast amnestia korras 1938. Riigipöörde järel 4. juulil sai temast Pärnus poliitilise politsei assistent. Peatselt aga viis tee NKVD-sse. Nagu Pinn kirjutab, oli Vits kruvike suuremate kurjategijate käes. Läänemaa kõikvõimas “hall kardinal” oli Matvei Veinberg, sündinud Ukrainas, rahvuselt juut, emakeel vene, parteilane aastast 1931. 1938 asus õppima NKVD kooli. 1. septembril 1940 suunati ta Eestisse “praktikale”. Veinbergist sai Vitsi asetäitja.
26. märtsil komplekteeriti julgeolekuorganisatsioon täielikult. Vanemoperatiivvolinikuks sai Makarov, operatiivvolinikeks August Tõkke, A. Murre ja Ringo, sekretäriks Laido, asjaajajaks Ganz, ametnikuks Kaljak, autojuhiks Arkadi Koris (kes juuniküüditamise ajal deserteerus).
4. juunil saadi Kummilt käsk “troika” moodustamiseks ja tegevusplaan pidi olema valmis 7. juuniks.
See, mis Troi väljal toimus, oli Pinni hinnagul kahe organisatsiooni koostöö. Vanglas möllas “Smersh” oma julmuritega, üle tee aga Vassili Vits oma meestega. Räägitakse tema pahandamisest, et “Smersh” ei laskvat tapatalgutele ligigi, nagu oleks piinamine üksnes nende monopol.
Kokku mõrvati Läänemaal 1941. aastal 242 inimest, kellest 15 isikut jäi tuvastamata.
Milliseks kujunes aga mõrtsukate saatus, kui sakslased 31. augustil 1941 Haapsallu tulid? Vägivald sünnitas omakorda vägivalda. 7 kommunisti lasi sakslased sealsamas Troi väljal maha. Paljud punased plagasid Hiiumaale, mis oli veel punaste võimu all. Ööl vastu 1. septembrit suundus Hiiumaa poole kaks okupantide laeva. Üks, mida juhtis punane linnapea Evald Kaar, mees kes juhtis Läänemaa Vabadussamba hävitamist, läks plagajate hooletuse tõttu merel põlema. Tulesurma surnute seas olid ka Vits ja Veinberg, kelle surnukehad meri Rohuküla taha loksutas. Tõkke jõudis Leningradi, Ringo Sverdlovskisse.
Kui nõukogude väed Eestisse tagasi tulid, hävitasid punased mõrvatute hauatähised ning asemele ehitati majad. Ohvrid maeti ümber Metsakalmistule ühishauda. Maetuid ei lubatud mäletadagi.

“Muuta Te mind ei suutnud, ainult sandiks teha!”

Koos sõbranna ja võitluskaaslase Laine Kasega sai Vaikest metsavendade käepikendus. Vaike peale kaebas külanõukogu esinaine Alla Vinger ning Vaike arreteeriti 10. okt. 1948. Pagari vanglas sai temast selle maja vägivalla ja julmuse ohver ja ta invaliidistus “lämbumiskapis” olemise tagajärjel. Süda ei pidanud vastu. Kohus määras talle 10 aastat vanglat ja et ta oli alaealine, saadeti ta Harku laagrisse, millele järgnesid Arhangelski oblasti vangilaagrid. Ta vabanes 29. juulil 1954 nn “alaealiste määruse” põhjal I grupi invaliidina ning suunati Abakani eluaegsele asumisele. Konvoid ei peetud vajalikuks kaasa anda, arvates, et küll kärvab tee peal ära. Vaike olek ja riietus äratas Jertsevo jaamas kodumaale sõitvate eestlaste tähelepanu, kes teda kaasa kutsusid. Vaike sõitiski salaja Eestisse ja täna võib öelda, et see julgustükk päästis ta elu. Asumisel ei oleks ta ellu jäänud. Tänu mõnede arstide julgusele õnnestus tal end algul varjata nakkushaiglas. Alalise elamisloa sai ta alles sama aasta lõpus. Kuni aastani 1967 oli ta miilitsa järelvalve all. Ta abiellus, sündis poeg Toomas, kes on emalt pärinud kunstiande. Ka Vaike tegeleb jõudumööda kunstkäsitööga. Pojal on viis last, kellest Vaike loodab sirguvat Eesti riigi väärilisi kodanikke. Vaike rehabiliteeriti 13. juulil 1991.
Poola rahvusest ema Ekaterina, õde Laine, noorem vend Mihkel ja võõrasisa küüditati Siberisse märtsis 1949. Nad küll põgenesid Rägaverre ja ainsast mehest, kes teadis, sai nende reetur. Praegu elab ta oma naisega perekond Aava kunagises kodus Veimaris. Vaike vanem vend Kalju pages Kukruse põlevkivikaevandusse.
Vaike sõnul ei ole piinajatel ja vangistajatel õnnestunud teda muuta, ainult sandiks teha. Kuigi ka taasiseseisvunud, kuid sisult sovjetlik Eesti Vabariik “laagriinvaliidide” olemasolu tunnistada ei taha, ei kahetse ta ühtegi hetke sellest ajast, mil ta metsavendade eest vangis istus ja kannatas. Erinevalt praegustest poliitikutest olid need mehed seda väärt. Oma isale mõeldes leiab Vaike, et isa vääriks postuumselt Kotkaristi. Mõni posti ümberlükkaja on selle saanud, kuid tema arvates on inimeste päästmine eluga riskides midagi muud kui postide ümberlükkamine.
Vaike Kupperi südamesoov on, et meie rahvas hoiaks ühte ja üksteisest hooliks. Et enam kunagi ei juhtuks nii koletuid kuritegusid.
Reetjat Alla Vingerit tabas reeturi palk. Ta vajus oma kuritegude all küüru nii, et nina oli vastu maad. Tema saatuseks oli surra janusse ja nälga. Õiglus on ikkagi olemas. Ka selles ilmas.

* * *

Vaike Kupper on mälestusi möödunust ja noorusest luulevormis talletanud:

1954.a

Üle 6 pika sunnitöö aasta
sain kõndida taas koduõues.
Mõte vaikselt noorusaegu taastas
ja süda lõi ärevalt põues.
Ma käisin läbi majade read
Kus elasid nüüd vaid võõrad.
Kõik sugulased ja sõbradki head
olid selja kodule pöörand.

Mu kodu Veimari nii lähedane ja tuttav
Oli nüüd tühjust täis.
Et inimenegi möödaruttav
Mingi uustulnukana näis.
Lossi taha oli kerkinud uusigi maju
silm uut märkas mitmelgi teel
ning äkki sääl mu süda tajus
on jäänud midagi alles veel!

Meist isa jäi Eestimaa mulda siia,
Ema, vennad ja õde ellu jäid
Ja ise ma elavana ringi käin
et isa kalmule saaks lilli viia.

Äkki tänutunne mul täitis rinda,
et oleksin end mullale visand
ja suudelnud Eestimaa püha pinda
ja tänanud Taeva Isa. 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv