Kultuur ja Elu 2/2005


Kultuur ja Elu 1/2005

 

 

 

 Pitka ausamba võimalik asukoht Kaitseliidu maja esisel haljasalal Wismari ja Toompea tänava nurgal. Kavand: Mart Kadarik/ Arhitektuuri domeen.

Eksabilinnapea Ülle Rajasalu: “Me oleme rahva ja
ajakirjanduse naerualused!”

tekst: k&e

Millega ametnikud töö ajal tegelevad ning miks asjaajamised sageli nii hirmkaua aega võtavad? Järgnevalt pakume valitud kohti Tallinna Linnavalitsuse Linnakujunduskomisjoni koosolekust Tallinna Linnaplaneerimise Ametis 2. märtsil 2005, kus arutati J. Pitka monumendi asukohta.

Poolteist tundi lahutasid maksumaksja arvel meelt Tallinna abilinnapea ja linnakujunduskomisjoni esimees Ülle Rajasalu, sekretär Enel Kotli, linnadisainer ja komisjoni aseesimees Aavo Ermel, sisearhitekt Maile Grünberg, Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonna juhataja Tõnu Tuppits, maastikuarhitekt Tiina Tallinn, Eesti Disainerite Liidu liige Tarmo Tuisk, Avalike suhete teenistuse direktor Ain Saarna, Tallinna Ettevõtlusameti juhataja Kairi Teniste. Lisaks olid kutsutud Üldplaneeringute teenistuse direktor Endrik Mänd, Tallinna Kesklinna Valitsuse vanema asetäitja Kaia Sarnet, Silva Loigo Tallinna Kesklinna Valitsusest ja Maarika Plooman Teaduste Akadeemiast.

Ülle Rajasalu: Meie lugupeetud Pitka monument, mis on nüüd rännanud siis ühe koha pealt teise kohta ja väärikat asukohta leitud ei ole, et sellest on natukene kahju. Kellegi laos ta vedeleb, meil oli juttu Falgi pargi kordategemisest ja tuli ettepanek ning mõtlesime, et paneksime ta sinna. Mis teie arvate sellest?

Tiina Tallinn: /…/ Falgi parki on ettepoole otsa põhimõtteliselt võimalik paigaldada skulptuuri, aga me tulime ka nende kohtade juurde, mida me arutasime eelmises komisjonis. /…/ Eelmisel korral me arutasime siin, et kui me paneksime ta Kaitseliidu kõrvale teisele poole Wismari tänavat sellesse Hirvepargi nurka ja käisime ja vaatasime ja see nurk on tõepoolest tühi, funktsioonita koht linnas. Mardiga (kesklinna haljastaja Mart Mets. - Toim.) olime mõlemad sama meelt, et seal on väga ilus hekk. Oleks siis Kaitseliit, siis kuju ja siis Pikk Hermann. Siis oleks see Toompea tänava poole vaatega, kust valitsus ja tähtsad inimesed sõidavad mööda. See on täiesti koht linnas, mis kannatab organiseerimist, et seda skulptuuri sinna panna.

Ülle Rajasalu: Kas sinna on võimalik juurde minna, pärga asetada? Vaadata?

Tiina Tallinn: Jah, see tuleb teha. See tuleb nii kavandada ja kujundada. See park ise on looduskaitse all, see tuleb kooskõlastada kõikidega ja sellel pargil on eskiisprojekt ehk siis autoriõigus, et selle pargi kujundamine on kaitstud. Eskiisprojekt on firmas Järve jaTuulik tehtud, et nende käest siis tuleb küsida selle tegemise õigusi või siis tellida nende käest. Ma saan aru, et ka skulptuuril endal on arhitekt (Mart Kadarik. - Toim.) olemas. Seal mitme arhitekti omavaheliste kokkulepete saavutamise küsimus, sinna läheb küll kujundamiseks raha. Sinna tuleb istutada ja kujundada seda alust. Praegu on lihtsalt murupind.

Ülle Rajasalu: Linn on raha kulutanud juba küll. Üle 260 000 ainult Kaitseliidule selle skulptuuri paigaldamiseks. Päris suur summa. Täna me jälle ei otsusta seda asukohta. Miks me ei kutsunud välja juba seekord pargi autoreid, Pitka kuju autoreid?
Äkki nad ei näe oma kuju asukohta seal? (Tõele au andes tuleb esitatud summale lisada ka 100 000 krooni rahvakorjanduse raha ning tõik, et enamik sellest summast on läinud nendesamade linnaametnike ja teiste asjapulkade taskusse vajalike teenuste ja lubade eest. Tehtud on juba 4 (!) projekti. - Toim.)

Maile Grünberg: Eelmine kord oli Kaitseliidu esindaja siin.
Ülle Rajasalu: Ma ei räägi Kaitseliidust. Väga raske on seisukohta küsida nende käest, kes ei ole kolm aastat näinud ühtegi seisukohta. Kui meie ise näeme, et sinna võiks sobida, siis me oleksime pidanud kutsuma need inimesed siia, kelle tahtest sõltub selle kuju paigaldamine. Me käime nii harva koos, et me ei jõua mitte kuskile. Minul on antud lubadus, et kevadel on Pitka väljas ja tegelikult ta peaks olema väljas. Paneme eesmärgid välja ja ühtsete eesmärkide nimel tuleb töötada. Ma ei tea, kas te peate ise läbirääkimisi nendega ja siis saame kokku ja arutame. Me töötame liiga aeglaselt. /../

Tiina Tallinn: Aga looduskaitse seisukohta on vaja.

Ülle Rajasalu: Mis see looduskaitse siia puutub?

Tiina Tallinn: See park on looduskaitse all.

Ülle Rajasalu: Ma saan aru küll. Aga kas me võtame seal mingid puud maha või?

Tiina Tallinn: Ei. Harju Keskkonnateenistus on selle pargi valitseja.

Ülle Rajasalu: Ma saan aru küll, et on valitseja. See on lihtne, võta telefonitoru ja küsi, kas on selle vastu midagi või ei ole. /../

Maile Grünberg: Oleks tore, kui me otsustaksime ära, sest eelmisel korral nad hirmsasti pressisid seda Okupatsioonimuuseumi nurka.

Ülle Rajasalu: Ei, seal ei ole sellele kohta. Me oleme rahva ja ajakirjanduse naerualused. Meile on mitu korda ette heidetud, et sinna planeeringusse sisse on pandud see asukoht. /../

Ülle Rajasalu: Kas Falgi pargist ei tule enam juttu?

Maile Grünberg: Ta jääb ikka hirmus kaugele. Ta peaks ikka Kaitseliiduga rohkem seonduma.

Ülle Rajasalu: Me mõtlesime nii, et ta on ka inglastega seotud. Kuna inglased on selle pargi finantseerijad.

Aavo Ermel: Kaitseliidu põhjendus oli, et aastas korra tuleb hr President nende juurde teed jooma ja ta peab autoga pääsema ukse juurde. /../

Ülle Rajasalu: Paneme otsuse kirja. Mis see paigaldamine meile siis jälle maksma läheb?

Endrik Mänd: Me oleme Kaitseliidule juba 260 000 andnud. Mis selle rahaga tehtud on?

Ülle Rajasalu: Kõigepealt ta paigaldati, siis võeti maha ja ehitati muuseum.

Enel Kotli: Me peaksime neile koha andma ja nõudma, et nad ise Pitka püstitaks.

Endrik Mänd: Ma arvan ka samuti.

Ülle Rajasalu: Me peaksime nõudma nende käest. Nendele on raha eraldatud 2004. aastal, et näitame ära asukoha ja ülejäänu on kõik nende teha.

* * *

Otsustati: Tallinna Linnavalitsuse Linnakujunduskomisjon arvestab Kaitseliidu seisukohaga monumendi paigaldamise osas Kaitseliidu maja ette ja pakub J. Pitka monumendi püstitamiseks välja koha Wismari ja Toompea tänava nurgal olevale haljasalale (Hirvepargi nurk). Linnakujunduskomisjon teeb Tallinna Linnavalitsusele ettepaneku anda Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile korraldus pidada Harju Keskkonnateenistusega läbirääkimised monumendi paigaldamiseks valitud asukoha suhtes ja korraldada monumendi arhitektuurne lahendus.
Tallinna linnavalitsuse istungil 23. märtsil 2005 võeti linnakujunduskomisjoni otsus teatavaks ja nõustuti korralduslike küsimuste lahendamisega.
Hetkel on ausamba asukohale oma heakskiidu andnud nii Muinsuskaitse, Kaitseliit, Harju Keskkonnateenistus ning firma Järve&Tuulik. Asi on praegu jäänud stoppama arhitektuurse asendiplaani tellimise tegemise taha. Kui see valmis, järgneb uus kooskõlastusring, seejärel tuleb saada hinnapakkumised kolmelt ehitajalt ning esitada vastav rahataotlus linnavalitsusele. Soovimatusest “mingi Pitkaga” tegelda, lükkas Kultuuriväärtuste Amet selle töö Kaitseliidu kaela.
Pitka ausamba seiklused jätkuvad…


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv