Kultuur ja Elu 2/2005


Kultuur ja Elu 1/2005

 

 

 

 Major Kurg Ratsarügemendi mundris. Foto Laidoneri Muuseumi kogust.

Major Fr. Kure
teenistuskäik

Fr. Kurg sündis 10.01.1898 Sangaste vallas Tartumaal (praegune Valgamaa). Õppis Peterburi reaalkoolis. Lõpetas 29.10.1917 kiirendatud korras Vladimiri kooli lipnike kursuse. Vabatahtlikult astus 30. novembril 1918 1. Ratsapolgu 2. eskadroni. Vabadussõjas Munamäe lahingus paistis silma isikliku vahvusega, mille eest annetati talle Vabadusrist II/3 ja 25 ha talumaad Hummuli lähedale, samuti Vabadussõja mälestusmärk. 1919. a novembris suunati Kurg Sõjakooli. Aasta hiljem suunati ta teenistust jätkama 7., kuu hiljem 2. jalaväepolku. Pool aastat hiljem suunati tagasi 7. jalaväepolku ja siit määrati Maalennuväe rühma nooremaks ohvitseriks. Temast sai lendur-õpilane. Kuid tõsisele ratsanikule lennumasin ei sobinud ja ta suunati tagasi Ratsarügementi.
21. mail 1923 abiellus ta Marta Inniga. 30.08.1923 jätkas uuesti õpinguid sõjakooli juures alalisväe ohvitseride täienduskursustel. Ta ülendati nooremleitnandiks. Pärast kursuste lõppu suunati tagasi ratsarügementi. Ta ülendati leitnandiks ning 1933 kapteniks. Ta osales Ohvitseride Keskkogu tegevuses, oli Ratsarügemendi Ohvitseride Kasiino vanemaks ning aktiivne Vabadussõja mälestusmärkide rajamisel. 24.02.1940 ülendati ta majoriks. Kaitseliit hindas tema teeneid Valgeristi III kl-ga. 14.07.1941 määrati ta vabastatud Eesti alade partisanide üldjuhiks. Novembris sai temast Eesti vabatahtlikest koosneva tagalapataljoni ülem. Juhtides 37. politseipataljoni, autasustati teda Saksa väejuhatuse poolt kuldse, hõbedase ja pronksist vahvusmedaliga ja I ja II kl Raudristi ja jalaväe rünnakmärgiga. Juulis 1944 määrati ta 20. Eesti SS-Diviisi 46. Rügemendi II pataljoni ülemaks. 22. septembril 1944 sai major Fr. Kurest metsavend.
Ta langes NKVD-lase Uno Lahe juhitud haarangul 31. juulil 1945. Eesti patrioodi major Fr. Kure haud on teadmata.


Major Friedrich Kurg pidas sõna

tekst: M-M. Koppel

Nii Vabadussõjas kui II Maailmasõjas Eesti eest võidelnud Vabadusristi kavaler major Friedrich Kurg tegi aegsasti kaks otsust. Esimene neist oli, et kui Jumal on surma määranud, sureb ta Eestimaal. Teine: venelastele ta end elusalt kätte ei anna. Major pidas sõna. Tema perest sai 31. juulil 60 aastat tagasi okupantide ja nende käsilase, punafašisti Uno Lahe ohver.

Oma isapoolset suguvõsa teab majori tütar Juta Sepper (1929) küllaltki hästi ja on isa täditütre abiga ühtteist järeltulijate jaoks ka üles tähendanud.

Tammiku talu lugu

Kurgede suguvõsa on pärit Valgamaalt. Vanavanematel oli Sangastes suurem Laose talu, mida pidas rentnikuna juba vanavanaisa ja mille nad päriseks ostsid. Aga et lastest tallu tulijat ei olnud, sest tütar Erna (1902) oli abielus ja elas Tallinnas ning poeg Friedrich (1898) oli sõjaväelane, otsustati talu maha müüa ning oma tütre nimele osteti Sangaste lossipargi taga asuv Tammiku asunikutalu. See oli varem kuulunud kirjanik Richard Rohtile, kes oli saanud selle Vabadussõja teenete eest, kuid jäänud võlgadesse. Maja ei olnud veel päris valmis ja päris valmis üldse ei saanudki.
Vanaisa oli väga range ja tööde suhtes nõudlik. Vanaema oli kuldne hing, haruldaselt töökas ja hea taluperenaine. Mõni aasta tagasi Laatre surnuaial haudu korrastamas käies tuli Juta juurde üks väga vana inimene ja tundis huvi, et kes Juta neile on? Kuuldes, et pojatütar, rääkis ta, et oli väga ammu olnud vanaema juures teenija ning et teist nii head perenaist, kes nii hästi teenijatesse suhtus ja talu, kus nii hästi anti süüa, ei olnud ümbruskonnas. Juta ütleb, et on mõelnud seda, miks vanaema märtsis 1949 ei küüditatud, sest viidi ju ka päris rauku. Ja on jõudnud järeldusele, et küllap polnud kaebajat.
Talu oli ajaks, kui vanaema peale aastast Pagari tänaval olekut sinna tagasi sai, juba rüüstatud ja punaväelase poolt okupeeritud. Kui vanaema talust välja aeti ja ta alevist läbi sõitis, juhtus üks sugulane seda nägema ja päris, et kuhu ta sedasi rändab? Vanaema vastuse peale, et vist viiakse vaestemajja (?!), ajas sugulane silmad suureks ja viis vanaema elama metsade tagusesse Kakulaane külla.
Kui tädi Erna vangilaagrist tagasi tuli, oli punaväelase pere Tammiku talust lahkunud. Tädi hakkas asja ajama ja saigi niikaugele, et oma viimased eluaastad oli vanaemal õnn jälle oma talus elada. Kuigi talu ei olnud ametlikult natsionaliseeritud, müüs kolhoosi esimees selle vargsi maha ning tädi sunniti teist korda Tammikult lahkuma. Tema linnakodu oli hävinud juba märtsipommitamise ajal. Ehkki tädi püüdis hiljem oma seaduslikku omanikuseisust maksma panna, jäeti talu tagastamata.

Eesti aeg seostub vabadusega

“Eriti, kui ma nüüd vanas eas tagasi mõtlen nooruspõlve peale,” meenutab majori tütar Juta oma hubases Tartu Annelinna korteris, “siis kõik need probleemid mis tänapäeval lastega on, see kõik on oma lapsepõlvest väga võõras. Ema oli kodune ja lapsed lasteaias ei käinud. Kodune elu käis olevikus, minevikust palju ei räägitud. Isa ja ema olid mõlemad väga rahulikud inimesed. Olen mõelnud sellele, et üks asi on see, kui noor inimene kukub kinni. Kuid mu ema Marta kaotas ju mehe, kaotas tütre Viia, kes sai haarangul surma ja mina sain näkku haavata ning kõik läksime koos tädi Ernaga veel kinni! Vanaisa suri õnneks enne ära. Vanaema sai natuke aega talus elada, enne kui välja visati. Ema oli 8 aastat vanglas ja laagris! Kui ta tagasi tuli, siis ta tööle enam ei läinud, vaid läks sünnipaika Maarja-Magdaleenasse oma noorema õe juurde. Emal tekkisid viimasel eluaastal hallutsinatsioonid. Esimene kord oli väga õudne ja ehmatasin väga ära, kui minu töölt koju jõudes tundus emale, et talle tuldi järele ja ta karjus, et laske mind kohe maha, ma ei lähe enam kuskile poole!”
Juta isal oli kaks suurt kirge: jahilkäimine ja ratsutamine. Ta oli võistlusratsutaja. Juta arvates oli isal ainsana ratsarügemendis alati oma isiklik ratsahobune. Eesti aja lõpul ostis isa noore hobuse, kelle venelased endaga 1941. aastal kaasa viisid. Siis sai ta endale Vorbuse hobusekasvatusest uue hobuse, kes oli tal ka sõjas kaasas. Kui isa juulis 1944 politseipataljonist Eesti Diviisi üle viidi, tõi ta hobuse Sangastesse. See oli väga ilus must hobune. Isa tegeles muidugi lastega vähem kui ema, aga nagu öeldud, oli ta väga suur jahimees ja võttis lapsed (peres oli veel 4 ja pool aastat vanem tütar Viia) tihti pardijahile kaasa. Talvel uisutati, maal vanaema-vanaisa juures ka suusatati. Värskas oli ratsarügemendi suvelaager, ohvitseride suvemajad olid järve ääres. Igal majal oli oma paadisild, paat, süsta, supelmajakene. Lastel lubati omapäi järves ujuda ja paadiga sõuda. Kapten Raamat, kes oli kunagi olnud tuntud ujuja, tegi suvel lastele ujumiskursusi.
“Lapsepõlvest ongi eelkõige meelde jäänud need kaunid suved,” võtab Juta jutulõnga kokku, mainides, et viimati oli ta Värskas suve nautimas 11-aastasena. Saatuslik aasta 1940 tähendas talle ja õele lapsepõlve lõppu ning kannatuste algust.
Kui rääkida isamaalisest kasvatusest, siis Juta ei mäleta, et neid oleks niiväga kasvatatud. See kasvas sisse nagu iseenesest. Kuid ta mäletab üht seika vanas Mauruse majas asuvas 6. algkoolis 4. klassis, kui koolis käis juba mingi punane värbamine. Avalduse andmiseni asi siiski ei läinud, kuid kui Juta kodus sellest loost lapseliku õhinaga rääkis, siis sellest on talle mällu sööbinud, millise irooniaga vanem õde Viia sellesse suhtus. Jutal oli väga piinlik. See kool põles maha juba 1941. aasta sõjasuvel. Juta jätkas õppimist 5. algkoolis, kus käis kaks aastat. Õde Viia õppis tütarlaste gümnaasiumis ja lõpetas selle 1944.

Esimene karikas läks napilt mööda

Eesti sõjavägi oli laiali saadetud ja Punaarmeesse ümber formeeritud. Ratsarügement, mille eskadroni ülem major Kurg oli, viidi Ülenurmele ja arvati Balti erisõjaväeringkonna 22. Territoriaalkorpuse 182. Diviisi koosseisu. Isal tuli jätkata teenistust 162. üksikus luurepataljonis. Major Kurele ei istunud uus võim ega kord algusest peale. Meeltes mõlkus vastuhakk. Oodati sõda, arvati, et ega see enam palju aega ei võta. Sel ajal, kui Värska põhjalaagrist ja Petseri Lõunalaagrist ohvitserid vangistati ja Venemaale viidi, oli major Kurg väheseid ohvitsere, kes oli puhkusel.
Traagilisel 14. juunil 1941 õnnestus majoril peituda. Kurge otsiti kõikjalt. Ka Hummulis asunud Vabadussõja teenete eest saadud 25 ha suurusest Lütteni talust, mille ta ise välja ehitas ning mida pidas rentnik. Püüdjate kurvastuseks oli Kurg rentniku käest küüditamisest kuuldes samal ööl jalgsi läbi metsade Sangastesse vanematekoju läinud. Õnneks oli pere alles. Kurg võttis kaasa ema ja õe ning nad tulid Tartusse. Varahommikul olid arreteerijad ukse taga. Uks jäi suletuks. Õde hiilis pärast lähedal asuvasse poodi, mille kaupmees teatas, et teate, teid otsitakse juba teist nädalat! Seda kuuldes pani isa erariided selga ja läks läbi õue minema. Ema ja õde läksid järele. Aga kuidas sa jätad absoluutselt kõik!? Õde võttis sõbrannad ja auto ning hakkasid asju ära tooma – pildid, hõbeasjad ja riided.
Tädile, kes oma venna eest oleks nõus olnud tulest ja veest läbi minema, anti korraldus minna lastega Tallinnasse ja esimese okupatsiooni lõpp ning sakslaste tulek elati seal üle. Isa saatis auto järele ja tagasi Tartusse sõideti sini-must-valge lipu all. Kodumaja põles 1941. aastal maha.

Ka Saksa armees jäi major Kurg eestlaseks

16. juuni öösel Tartu külje alla Ropka metsa põgenedes teadis Kurg, et tema väeosa peab Eestist lahkuma 27. juunil. Temaga üheaegselt pagesid veel kaptenid R. Tammemägi, R. Piirsalu, V. Rikand, K. Nortmaa, K. Edor jt. Metsa tulnute seas oli veel Tartu 3. algkooli juht reservlipnik V. Jürissaar, raamatu “Kahe rinde vahel” autor. Major Kure juhtimisel moodustus Kurelaane metsades suur vägi, mis osales aktiivselt Tartu suvesõjas ning Kurg ise oli esimesi Tartu vabastajaid. Metsavendi abistas ja varustas toiduga üks julge medõde, kes praegu elab Austrias ja kellega Juta kohtus perestroika ajal.
14. juulil määrasid Saksa sõjaväevõimud Kure vabastatud Eesti alade partisanide üldjuhiks. Esimese Tartu komandandina organiseeris Kurg Omakaitse ning linna haldusorganite tegevust. Sügisel, Omakaitse ümberformeerimise käigus sai majorist tagalapataljoni ülem. Eestis alustati vabatahtlike pataljonide formeerimist ja Kurg sai iseseisva viiekompaniilise pataljoni ülemaks rügemendiülema õigustes. Tegemist oli 37. Politseipataljoniga, mida Kurg juhtis 1942. aasta aprillist 1944. aasta juulini. Kuid vaatamata sellele, et sakslased hindasid Kurge kõrgelt, eriti taktika, osavuse ja isikliku julguse poolest ning lisaks muudele autasudele sai ta esimese eestlasena I klassi Raudristi, oli ta neile pinnuks silmas oma eestimeelsete vaadete ja hoiakute tõttu. Major Kurg hoidis vääramatult kinni Eesti sõjaväe tõekspidamistest ning lasi end majoriks kutsuda ka Saksa armees. Major Kurg ei kandnud vormil Saksa riigi tunnuseid ning nõudis endale eestlasest adjutanti, lubades vastasel korral lahkuda, teatades, et on vabatahtlikult sõdima tulnud. Tema saksavastasusega on seletatav, et teda sakslaste poolt aukraadis ei ülendatud.

Võitlus jätkub metsades. Major Kurest saab Jüri Raudkivi

Juulis 1944 palus major Kurg ennast üle viia rindele kodumaad ähvardava uue nõukogude okupatsiooni vastu kaitsma. Ta määrati 20. Eesti SS-Diviisi 46. rügemendi II pataljoni ülemaks Narva rindel. Narva alt peale Krivasoo, Putki ja Kontsu ägedaid lahinguid taanduti Nõo alla, kus, nagu mehed ütlesid: ”Kuulipilduja hõikas kuulipildujat ettevalmistamata alal.” Siit mindi Tartu alla, kust ägedate lahingutega taganeti üle Jõgeva, Põltsamaa,Viljandi Abja ja Riia suunas. Oli selge, et Saksa väejuhatus oli otsustanud Eesti maha jätta. Major Kurg andis oma meestele valida, kuhu minna. Sakslastega liitujaid ei olnud. Tema ise otsustas jätkata poolelijäänud võitlust metsavennana. Rimmu teeristil 22. septembril 1944 löödi sakslastest lahku. Lahkuti koju või sinna, kus sinetasid metsad, mille hõlmas sood ja rabad. Sõja lõpp ei saanud olla enam kaugel. Mehed olid kursis Atlandi Harta tekstiga ja lootsid, et Eesti saab jälle vabaks riigiks. Metsavendluse mõtte valas üks luuleanniga metsaveli riimi:

Koduks mul nüüd põllurada,
sois ja metsis varjan end;
et kord üles ehitada Eestit –
selleks olen metsavend!

Teel Valgamaale jäi majoriga lõpuks kolm meest. Üheks nendest oli naabrimees ja hea sõber, adjutant Olaf Tammark (1921), kes sellest kirjutab põhjalikult raamatu “Eesti saatuseaastad 1945-1960” II köites, mis on pealkirjastatud “Ahastuses Eesti”.
Metsades oli tol ajal palju inimesi ja eesti sõdureid. Rannad olid põgenikke täis, kuid paadid olid viimseni läinud. Mõned meestest jätkasid siiski rännakut läände. Teised aitasid Öördi külas inimesi kartulivõtmisel ja vahetasid asju erariiete vastu. Ühe metsatalu perenaine ütles, et võiks talle jäetud tagavaradest terve rühma sõdureid vormi panna. Naised õmblesid vorme erariiete sarnaseks. Sõjaväetekkidest said treeningülikonnad. Rohekashallid vormiriided muutusid värvikateldes kiiresti mustadeks “maavillasteks” ülikondadeks. Kuue nädala pärast oli enamik mehi Öördi metsadest läinud. Ööd olid külmad, mets muutus hõredaks. Päeval liikumine ei olnud soovitav. Kohalikke oli täitevkomitees süüdistatud bandiitide ja fašistide varjamises. Öö varjus teele asudes, juhiks sõjaväekaardid ja kompassid, oli üks meestest küsinud “On see nüüd meie võitluste lõpp?” O. Tammark vastas: “Ei, see on alles meie oma võitluste algus!”
Algas aeg, kus öösel valitses “Eesti vabariik”, päeval toimis nõukogude võim. Major asus varjuma Jüri Raudkivi nime all.

Must surmatooja Uno Laht

31. juuli 1945 kujunes major Kure perele traagiliseks. Major oli tulnud Tammikule haiget isa vaatama ja varahommikul ründas talu NKVD operatiivgrupp operatiivvoliniku Uno Lahe juhtimisel. Kui Juta majast välja tormas, seisis nurga juures must vihmamantlis mees, mõlemas käes revolver ja tulistas mõne sammu kaugusel seisvat majorit, kes vastu tulistas. Laskja taandus hetkeks nurga taha ja major, Viia ning Juta panid metsa poole jooksu. Ema jäi koos tädiga tallu. Laht ja 4-5 sõdurid jätsid talu valveta ning tormasid põgenejaid jälitama. Korraks peatusid jälitatavad heinarõugu taga ja Juta nägi, et isa oli käest haavatud. Edasi joostes kadus õde Viia silmist. Pärast selgus, et ta oli kukkunud kaitsekraavi ja püüdjad jooksid mööda. Teda ei tabatud. Ema ja tädi hiilisid talust minema ja pääsesid samuti. Selleks korraks.
Isa jooksis metsateele ja kukkus teadvuseta maha. Tütar langes hingetuna isa kõrvale istuma. Kohe oli Laht kohal, kamandas ühe mehe valvesse ja jooksis Viiat otsima. Püssimehel oli laskmisvalmis relv sihitud Jutale oimukohta. Ja äkki ta tulistas 15-aastast tüdrukut, kuul tabas nägu. Juta karjatas: ”Isa, isa vaata, nad lasid mind näkku!” Juta märkas väikest haava isa paremal meelekohal ja mõistis, et isa oli end ise maha lasknud. Pidades antud tõotust, et kommunistide kätte elusalt ta end iialgi ei anna.
Arsti juurde jõudes röökis Laht, et selle mehe elu tuleb igal juhul päästa, meil on teda vaja! Arst vastas talle, et see pole enam võimalik. Kui Juta sidumistuppa viidi, tuli doktor juurde ja ütles, et isa on surnud ja lisas, et nii on kõige parem, major Kurge ei saa enam keegi piinata. Sel päeval kaotas Juta isa, perekonna, kodu, ilu, vabaduse ja varsti ka kodumaa. Major Kure tütreks olemise eest mõisteti Jutale 5 aastat vabadusekaotust.
Uno Laht jätkas oma räpast inimjahti Kure perele ning abilistele ega põlanud ka ohvrite füüsilist mõjutamist. Peagi arreteeris ta Podrala vallas Kure abikaasa Marta ning Võru vallast Kure õe Erna ning veel mitmeid Sangaste inimesi, keda piinati Sangaste lossis ligi kuu aega. Rooni talu vana peremees Peeter Tamm ütles kohtuistungil, et Sangaste lossis peksti inimesi, nagu mõisa ajal reht. Näiteks Ernat, väikest ja kõhetut naist, tagus Laht teda õlgadest kinni hoides peaga vastu seina, naise nägu oli peksust sinine ja paistes.
Major Fr. Kure adjutandi Olaf Tammarki tabas Laht Tõlliste vallas sama aasta 8. detsembril. Ka tema sai tunda Lahe rasket kätt ning piinelda Pagari keldri “lämbumiskapis”. Marta Kurele ja Erna Leistele mõisteti 8, Olaf Tammarkile 10 laagriaastat.
Kuid juba 25. septembril oli Soontaga ümbruses asuvas Saviaugu talus arvatavasti seda rüüstama tulnud punaväelaste eest joostes langenud Juta õde Viia, kes haavatuna oli oma isa eeskuju järgides endale ise meelekohta tulistanud. Ema hoiatusele, et ära jookse, hõiganud Viia vastuseks, et elusalt ta end mingil juhul kätte ei anna! Viia Kurg maeti talu peremehe poolt Saviaugu õunaaeda ning ta puhkab ristita hauas.
Juta poolt emale vangilaagrist saadetud kirjas oli esimene lause: “Terror Eesti noorust ei murra!” Ei murdnud. Kurb vaid, et ka tänases Eestis on sellised mõrtsukad nagu punafašist Uno Laht riiklikult au sees ja neil jääb vaata et õigust veel ülegi. Kuid vaba Eesti eest võidelnud ohvitseri tütrena peab Juta millegipärast häbenema ja end milleski süüdi tundma. Milles?
19. juunil avatakse Jõhvis ausammas Vabadussõja Viru rinde juhile kindralmajor Aleksander Tõnissonile. Ajaloolane, Viljandi Muuseumi direktor Jaak Pihlak arvab, et ka major Fr. Kure mälestus väärib jäädvustamist monumendiga. Tähenduslik oleks see rajada Tartusse Riia mäel asuva Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuse esisele väljakule, kus kunagi asus Lenin.

Autor tänab lahke abi eest: Juta Sepper, Olaf Tammark, Laidoneri Muuseum, kpt. Meelis Kivi, Jaak Pihlak.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv