Kultuur ja Elu 2/2005


Kultuur ja Elu 1/2005

 

 

 

 Uno Raudkivi (paremal) USA sõjaväe abiteenistuses liitlaste tsoonis Saksamaal 1947.

SS-sümbol stalinistide teenistuses

tekst: uno raudkivi
fotod: Uno Raudkivi erakogu

Esimese Eesti Vabariigi sõdur
Uno Raudkivi juhib tähelepanu, et inimväärikuse kaitse Eesti Vabariigis lonkab. Meie leegionäride süüdistamine fašismis ja natsismis on süütuse presumptsiooni rikkumine.


Uno Raudkivi Cleveland State Ülikooli magistratuuri lõpetamisel 1979.

Uno Raudkivi sõjaväeteenistuse lühikronoloogia:
• Sündinud: 26. novembril 1925, Käru vallas, Järvamaal.
• 1. novembril 1943, värvatud sõjaväkke, saadetud väljaõppele Heidelaagrisse, Poolas.
• Jaanuari lõpul 1944, toodi tagasi Heidelaagrist Kloogale Väljaõppe ja Varupataljoni 2. Kompaniisse relvagrenaderina.
• 7. märtsil 1944 määrati (20.) Eesti Diviisi teenistusse.
• Märtsi lõpul saateti rindele funkerina 46. (kol. Tuulingu) Rügemendi staabi sidegruppi Sininõmmel.
• 26. juulist kuni 8. augustini jalaväelasena eesliinil Sinimägede rindel Eesti ja Nordlandi diviiside osadest kiiruga kokku formeeritud üksuses.
• 8. augustist kuni septembri alguseni 1944, reservis, Kurtna laagris (Konsu järve ääres), ülendati Sturmmanni auastmesse.
• Septembri algusest kuni 22 septembrini 1944 teel Kurtna laagrist Pärnu.
• 22. septembrist kuni 25. septembrini 1944, teel laevaga Pärnust Neufahrwasseri, Ida Preisimaal.
• Septembri lõpust kuni novembri alguseni 1944 Ida Preisimaal ja teel Neuhammeri laagrisse.
• Novembrist, 1944, kuni jaanuari lõpuni, 1945, Neuhammeri laagris Eesti Diviisi taasformeerimisel.
• Jaanuari lõpust kuni märtsi keskpaigani 1945, rindeteenistuses funkerina Kahurväe Rügemendi Teise Patarei (ülem ltn. Angerjas) sidegrupis Oppelni lähistel.Veebruari lõpus, 1945, vääristati EK II -ga.
• 17. kuni 18. märtsini 1945, Oppelni kotist välja tulek, viimane ots sellest kol. Rebase selleks otstarbeks organiseeritud grupi koosseisus
• 18. märtsist kuni 8. maini1945 (sõja lõpp), reservis Hirschbergi lähistel.
• 8. maist kuni 11. juunini 1945, põgenemisteekonnal Läände (Zwickausse, Sachsenis) omal algatusel organiseeritud väikeses grupis (algul kuue, hiljem kolme liikmelises koosseisus).
• 11. juunist kuni juuli alguseni 1945, rännak Zwickaust Augsburgi, vahepeatusega Garmisch-Partenkirchenis.
• Juulist, 1945 kuni septembrini 1946, Augsburg-Hochfeldi sõjapõgenikelaagris.
• Septembrist kuni 4. novembrini, sõjavangilaagris Heilbronnis USA tsoonis Saksamaal.
• Novembrist 1946 kuni USA-sse emigreerumiseni oktoobris 1951, vormi kandvas USA. sõjaväe abiteenistuses.


Sündisin 26. novembril 1925 Järvamaal (nüüd Raplamaa) Käru alevikus, Posti tn 6, minu isa ehitatud majas. Isa Joosep oli postiametnik Kärus, Kilingi-Nõmmel, Kohtla-Järvel ja Türil. Pärast pensionile minekut tegi sepatööd Kärus oma sepikojas (ta oli seda tööd õppinud sõjaväes). Alghariduse sain Türil (esimene klass) ja hiljem Käru algkoolis (2.-4. klass), olin seal ka noorkotkas. 1938. aastal jätkasin õpinguid Paide Progümnaasiumis. Kaks õpetaja nime on jäänud meelde sellest kooliajast: preili Puskar, kes õpetas inglise keelt, millest oli mul hilisemas elus kasu, ja leitnant August Liivik, riigikaitse õpetaja ja mitmekordne maailmameister laskmises.
Saksa ajal siirdusin elama Tallinna, kus jätkasin õpinguid Raudteekoolis (endise Riigi Tööstuskooli hoonetes Tehnika tänavas) ja hiljem, vahetult enne sõjaväkke minemist Kinomehaanikute koolis, mis asus Hiiu jaama taga.
Tahaksin veel mainida mõne sõna oma vennast Albert Raudkivist, kes on sündinud 1921. aastal, kuulus Vene mobilisatsiooni alla, aga keeldus minemast. Varjasime teda oma Kopli tn 2 asuvas korteris köögipõranda alt leitud tühimikus kuni sakslaste tulekuni (28. aug.). Teise Nõukogude okupatsiooni ajal hakati teda kimbutama mobilisatsioonist kõrvale hoidmise eest 1941. aastal ja piltide eest, mida ta olevat teinud raudteeseadeldistest, mis oli keelatud. Teda kodukohta Kärusse haarama tulnud miilitsatest oli üks tulevahetusel 1949. aastal surma saanud. Albert liitus Artur Partsu juhitud metsavendade grupiga, mis tegutses Pärnu-, Järva- ja Viljandimaal. Parts ja viis teist tema grupi liiget, Albert Raudkivi sealhulgas, said teadaolevatel andmetel surma haarangul 26. aprillil 1950.

Valisin eksiili

Aastal 1944 sattusin Eesti alasid teistkordselt annekteeriva Stalini Punaarmee vastasesse sõjategevusse. Vastandina tsiviliseeritud ilmas tunnustatud sõdurite kohtlemise reeglitele, andis Nõukogude Liidus (samuti ENSV-s) sellises tegevuses osalemine 25 aastat sunnitööd Siberis. Pidades sellist karistust ennekuulmatult barbaarseks, valisin eksiilimineku, esialgu lääneliitlaste poolt okupeeritud Saksamaal ja alates 1951. aastast USA-s.
Esimese Eesti Vabariigi annekteerimist ei ole USA kunagi tunnustanud, küll aga tunnustas Johannes Kaivu kui de iure Eesti riiki esindavat diplomaati USA-s. 1950. aastal muretses Johannes Kaiv USA valitsuselt tõendi, et USA riigivõim 20. Eesti Waffen-SS Diviisis teenimises Teises maailmasõjas midagi kuritegelikku ei näe.
Toon siin olulise tsitaadi sellest dokumendist (minu tõlge):
«Balti Waffen-SS üksusi (Balti Leegione) tuleb arvesse võtta kui otstarbelt, ideoloogiliselt, tegutsemiselt ja liikmekssaamise tingimustelt eraldatuid ja lahutatuid Saksa SS-ist, ja seepärast komisjon ei arvesta nendega kui liikumisega, mis on vaenulik USA valitsusele USA seaduse the Displaced Persons Act lõige 13 alusel.»
See avas mulle võimaluse USA-sse emigreerumiseks 1951 ja selle riigi kodakondsuse saamiseks aastal 1957.

Süütuse presumptsioon Eestis ei kehti

Pärast pool sajandit kestnud külma sõda juhtuski, et “kurjuse impeerium” N Liit) varises kokku, Eesti taasiseseisvus ning kuulutas end esimese Eesti Vabariigi järglaseks. See kõrvaldas näiliselt minu eksiilis elamise vajaduse. Novembris 2000 tulingi tagasi oma sünnimaale USA/Eesti Vabariigi topelt kodanikuna. Varsti märkasin erinevusi neis kahes riigis maksvates kodaniku inimväärikust tagavates seadustes. Kirjutasin selleteemalise lugejakirja “Inimväärikuse kaitse lonkab” Postimehes 21.04.03. Üritasin selle kohta saada selgust riigiasutustelt:

 1. Teabenõue (e-kiri) EV Välisministeeriumi, 25. aprill 2003 (vastust ei tulnud).
 2. Teine teabenõue (e-kiri) EV Välisministeeriumi, 14. mai 2003.
 3. Vastus EV Välisministeeriumilt (e-kiri), 15.mai 2003. Välisministeerium ei saa aidata, pöörduge USA saatkonna poole.
 4. Selgituspalve USA Suursaadikule (Joseph M. DeThomas), 28. mai 2003.
 5. Vastuseks sain AUTOMATIC REPLY e-kirja Thomas H. Hodges-elt (USA Saatkonna pressisekretärilt?), et ta ei ole kontoris kuni 30. juunini.
  Saatsin teise selgituspalve (kiripostiga) 6. juunil 2003, adresseeritud Joseph M. DeThomasele. Sellele kirjale pole tänapäevani vastust saanud.

Lääne demokraatia on alati tuginenud süütuse presumptsioonile. USA kodanikuna oli mul riigiseaduse alusel süütuse presumptsioon natsisüüdistuste vastu maksev. Eestis, siinse riigi kodanikuna, mul sellist seaduslikku tagatist ei ole. Nagu ülaltoodust näha, isegi selgitusenõudele selle kohta keeldub riigivõim vastamast. Pean seetõttu vajalikuks ja anda selgitused selle, mulle talumatu olukorra kohta:

 • Niikaua, kui sõdur ei ole pannud toime inimsusevastaseid kuritegusid, on ta vastutav ainult sõdurivande kohasest käitumisest kõrvalekaldumiste eest.
 • Sõdade poliitilised eesmärgid seatakse sõjas osalevate riigivõimude poolt ja mitte kunagi rindesõdurite poolt.
 • Saksa Kolmanda Riigi ja N Liidu Teises maailmasõjas osalenud kodanikud tegid seda igaüks oma riigivõimule antud sõdurivande alusel.
 • Mina kui Eesti (20. Waffen-SS) Diviisi kooseisus sõjategevuses osalenud isik, ei vandunud truudust ühelegi Teises maailmasõjas osalenud riigile põhjusel, et Eesti oli tol ajal okupeeritud riik.
 • Asitõendid on Eesti riigivõimul kindlasti olemas, et minu eelnimetatud üksuses sõjategevuses osalemine toimus Jumala nimel antud sõdurivande sõnastuse kohaselt ainult bolševike (Stalini Punaarmee) vastase lahingutegevuse piirides. Järelikult, ainuke võimalus minu sõjaväeteenistusele natsikuritegude varjundit heita oleks tõendi alusel, et olen oma sõdurivannet rikkunud. Ühtki sellist tõendit minu ega minu kaasveteranide kohta minu teada ei eksisteeri.

2003. aasta teisel poolel märkasin Eestis riigivõimu tasandil liikumist suunas, millest võis loota minu inimväärikuse taastamist Eesti riigi pinnal, võrdväärseks sellega, mis mul oli USA-s elades. Kavandati ja lõpuks püstitatigi EV Valitsuse toetusel Pärnusse Kaitseliidu maja ette mälestusmärk, mis oli mõeldud minusuguste sõjaveteranide mälestuse jäädvustamiseks.
Sellele mälestusmärgile olid graveeritud sõnad “II maailmasõjas Eesti riikliku iseseisvuse taastamise eest võidelnute mälestuseks” ja meie rahva võitlusajaloo kahte suursündmust Vabadussõda (1918-20) ja vabaduse taastamist üritavat sõda (1944) ühendav, Vabadusristi südamik (käsi mõõgaga).
Paljud riigivõimu esindajad olid kutsutud selle mälestusmärgi avamisele 23. novembril 2003. President oli kutsutud, aga ei ilmunud. Selliseks keeldumiseks oli tal, nagu igal teisel inimesel täieline õigus, mitte aga oma otseseid alluvaid (Kaitseliit, valitsusliikmed jt) sellise keeluga koormamiseks, nagu ta seda tegi. See kujutab endast riigivõimu poolset põhjendamata rünnakut mälestatud sõjaveteranide inimväärikusele, mis on kaitstud Eesti Põhiseaduse § 17 (“Kellegi au ega head nime ei tohi teotada”) alusel. Selline presidendi eeskuju andis sõnumi kogu Eesti ühiskonnale, et riigivõimu silmis oli seal tegemist natsismist määritud “huvigrupi lõbuks” (Pärnu Postimees, 22.11.2003) kogunenute mälestusüritusega.

Kas presidendil on eriarvamus?

Riigikogu võttis detsembri lõpus 2003 vastu seaduse (läks jõusse 01.01.2004) mis vääristas 1944. ja kümnekonnal sellele järgnenud aastal (metsavendade ajastul) stalinistide vastu relva tõstnud võitlejaid kui “Eesti riikliku iseseisvuse taastamise eest võidelnuid” ja kohustas EV valitsust nende mälestamise eest hoolt kandma. Valitsuse poolt väljastatud tõendi alusel olen minagi üks seaduse poolt tunnustatud sõjaveteranidest, sellele vaatamata, et meie president kui meie riigi kõrgeim täitevvõimu esindaja, näib tõlgendavad seda seaduse lõiget minusuguste veteranide suhtes teisiti.
Vähegi tähelepanelikule vaatlejale peaks olema selge, et meie president kasutab oma tugevat võimupositsiooni Eesti (20. Waffen-SS) Diviisi sõdalaste kõrvaldamiseks Eesti riikliku iseseisvuse taastamise eest võidelnute nimekirjast. Pimesi (või kuskilt juhitult?) korraldatakse seminare ja kirjutatakse artikleid, mis esitavad “sügavaid rahvuslikke motiive” põhjustena, mis ajendas kedagi “soomepoisiks” või Pitka võitlejaks, aga mitte 700 aastat eestlasi orjastanud ning seetõttu vihatud Saksa mundri kandjaks saama.
Kohe imesta, kui kerge on tänapäeva Eestis stalinistidel panna SS-sümbolit oma eesmärke teenima – lõhestades meie rahva ja sõdalaste ühtsus- ja väärikustunnet 1944. aastal aset leidnud stalinismivastase võitluse taustal. Kas see ei olnud Diviisi meeste ennastohverdav panus punalaviini tagasihoidmisel Narva rindel ja Sinimägedes, mis tegi võimalikuks nii “soomepoistel” naasta Eestisse kui Pitka meestel osaleda Tiefi valitsuse moodustamisel?

Mõni aeg tagasi tehti Eestis juttu kommunismi hukkamõistmisest ja lähiajaloo uurimisest. Sellest ei tulnud midagi välja, kuna meie stagnaaegse koolitusega “ajaloolased” leidsid olevat huvitavama uurida, mida teised meie ajaloost arvavad, kui uurida, mis tegelikult aset leidis meie omal maal sel saatuslikul aastal 1944. Kas me tõesti peame leppima seniste “ajaloouurimuste” tulemustega – ajalugu on see, mida keegi sellest arvab.
Möödunud aasta Võidupüha kõnes meenutas president Rüütel, et peatselt “möödub … 60 aastat ohvriterohketest kaitselahingutest Sinimägedes”. Saatsin talle e-kirja, milles mainisin: “Olen Narva rinde ja Sinimägede lahingute veteran, võidelnud 20 Eesti Diviisi koosseisus. Täpsustuse mõttes palun Teilt selgitavat tõestust selle kohta, kas mina kuulun oma sõjaväeteenistuse alusel nende hulka, keda Teie oma kõnes meenutasite kui "kaitselahingutes Sinimägedes osalenut”.
Sain vastuseks, et “vastavalt põhiseaduse § 78 ei kuulu Vabariigi Presidendi pädevusse selgituste ega tõestuste andmine” sellistele küsimustele.
Nüüd tahaks veel korraks tagasi pöörduda minu topelt kodakondsuse dilemma juurde. Seadusandlik (Riigikogu) ja täitevvõim (President, Valitsus) Eesti riigis näivad olevat eriarvamusel küsimuses, kas ma ikka olen natsivärvinguga sõjaveteran või ei ole. Nad ei taha kumbki rääkida minuga sel teemal. See näib olevat poliitiliselt liiga tundlik teema käsitlemiseks.
Meil ju veel üks “võim”, mis on jäänud proovimata – kohtuvõim (Riigikohus). Katsun esiteks kirjeldada, milles asi seisab:
1. De iure esimese Eesti Vabariigi ia Ameerika Ühendriikide kodanikuna süütuse presumptsioon oli minu kohta igasuguste natsisüüdistuste vastu maksev (De facto Eesti riiki polnud siis).
2. De facto taasiseseisvunud Eesti riigis riigivõimu ülimuslik presumptioon üksikisiku põhiõiguste üle näib mängivat Eesti poliitilises elus domineerivat rolli, on aga selgelt märgatav minu kui Eesti kodaniku võimetuses kaitsta oma inimeseväärikust natsisüüdistuste vastu.

Kui Riigikohus võtaks selle probleemiga tegelemise päevakorda, siis see võiks tappa kaks kärbest ühe hoobiga: leida lahendus minu topelt kodakondsuse dilemmale ja samal ajal anda kindel suund meie de facto riiklikule järjepidevusele. Praegu see näib hõljuvat kuskil ENSV ja esimese Eesti Vabariigi vahelisel eikellegimaal.
Loodame, et praegu globaalsel ulgumerel sihitult triiviv Eesti riigilaev leiab lõpuks omale sadama, kuhu saaks ankru heita.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv