Kultuur ja Elu 2/2002


Kultuur ja Elu 1/2002

 

 

 Indiaanlased tulevad taas!

tekst: K&E
Foto: m. sulengo

Neljandat suve järjest korraldatakse Soho Fondi projekti Tribal Conference (Hõimude Konverents) raames indiaanilaager suvisel Naissaarel.

Soho Fond on Tulevikukultuuri Arendamise Sihtasutus, mis alustas tegevust 1999. a ja on suunatud Eesti kultuuripildi rikastamiseks, erinevate rahvuste kultuurivahetusprogrammide edendamiseks ja loovuse toetuseks. Rikastada kultuurikeskkonda, väärtustada terveid eluviise ja traditsioone, toetada loovust ja luua loominguks rohkem võimalusi – need ongi Soho Fondi eesmärgid.

Indiaanilaagri filmiprojekti eestvedaja Andres Lill: ”Tegemist on mittetulundusühinguga, mille all veavad inimesed erinevaid projekte ja üritusi. Eesmärgiks on toetada kultuuri, loovust ja sõltumatut tegemist ning anda kunstnikele, kirjanikele, filmitegijatele ja teistele fondi tegevuse ja rahastamise kaudu rohkem eneseväljenduse võimalusi.”

Kotkalend on märk looduse tasakaalust

Tribal Conference on kultuuri-, sotsiaal- ja haridusprogramm, mis toimub koostöös Arizona Ülikooli ja Turtle Islandi Projectiga. Eesmärgiks on kultuurivahetus ja geneetilise kultuuri taasavastamine Ameerika põlisrahva vaimsete liidrite ja eestlaste vahel.
Jagatakse ürgseid teadmisi ja edendatakse loodust säästvat mõttelaadi. Laagris saavad kõik osaleda mitmesugustes ürgsetes rituaalides (higistamistelk, päikesetõusu tseremoonia, püstkoja Ti-Pi ülespanek, vestlusringid, Pow-Wow jne) ning tutvuda põlisrahva kommete ja elukorraldusega. “Eestlastel ja indiaanlastel kui ürgsetel põlisrahvastel on omavahelisi nakkepunkte väga palju ning me saame üksteisele tuge pakkuda,” leiab Andres Lill, kes väntab tänavu toimuvast laagrist ka dokumentaalfilmi ja kellel on olnud võimalus Ameerikas indiaanlaste keskel elada. “Indiaanlased toovad Eestimaale seda vaimsust, millest meil praegu väga puudus on. Meie jaoks on oluline vaimsuse toetamine, selle ürituse kaudu saame seda edukalt teha. Tarmo Urb on käinud välja idee luua Vaimne Akadeemia, mis paneks rõhu põlisrahvaste kultuuride tundmaõppimisele.
Indiaanlastele meeldib Eestimaa väga ja nad on õnnelikud, et meil hästi läheb, sest siin on olemas kõik see, mida kõrbes elavatel indiaanlastel enam ei ole, kuna tsivilisatsioon ja inimlik ahnus on selle ära rikkunud. Meil on metsad, puhtad, voolavad jõed, meil on oma keel, oma valitsus, puhas loodus. Kotkas lendab ja see on märk looduse tasakaalust.”

Õpetavad ürgset inimeseks olemise kunsti

Andres Lill: ”Tegemist on eestlaste geneetilise kultuuri taasavastamisega ja põlise, ürgse inimeseks olemise kunsti edasiandmisega. Inimese kõige tähtsamad eesmärgid elus on saada paremaks, tulla toime iseendaga ja ümbritseva maailmaga, olla õnnelik. Kuidas olla õnnelik? Kuidas elada harmoonias loodusega? Kuidas panna tähele märke, mida me ei oska enam jälgida, sest oleme sellest tänu tsivilisatsioonile eemaldunud?
Indiaanlaste vaimsete liidrite roll on päästa oma rahvas ja kultuur, säilitada oma juured, keel ning tavad. Nad tegelevad aktiivselt noortega ning teevad sotsiaaltööd, võideldes alkoholismi ja narkomaaniaga. Nende vaimsed liidrid kannavad edasi seda maailmavaadet, mis on aastatuhandeid vana ning mida ei ole suutnud ära rikkuda 200 aastat tsivilisatsiooni Ameerikas.”

Silme ees terendab Soho kultuurikvartal

Indiaanilaagri korraldamine on ainult üks Soho Fondi projektidest. Nimetada võiks veel tänavalaste toetuse projekti koostöös Kristliku Hoolekande Keskusega ja tänavalaste projekti “Kuhu meil minna” koostöös UNICEFiga. Samuti on Soho Fondi poolt koordineeritud ja rahastatud disainistuudio Võitlev Sõna asutamine, ajalehe Võitlev Sõna trükkimise toetamine, filmistuudio Stalker asutamine, idamaiste võitluskunstide kooli loomine Tribe Skåne Bastioni mäel ja raamatu “Püha Puu” kirjastamine.
Kõige suurejoonelisem projekt, mida veab fondi hing Margus Sulengo ja mis on andnud fondile nime, on Rotermanni kvartalisse Soho kultuurikvartali rajamine, kus. käiks aktiivne kultuurielu ööpäevaringselt. Taustatööd on tehtud mitu aastat ja idee on pälvinud kultuuriringkondades suure toetuse. See on andnud kindluse, et ollakse õigel teel ja asi tuleb lõpule viia. Tänu kultuuriringkondade toetusele on hakanud avanema mitmed rahakraanid, mis võimaldab ideedel lähitulevikus konkreetsemat ilmet võtma hakata.
Kui kultuurikvartal alles vaimusilmas terendab, siis kohe-kohe ehitama hakatavas Viru Keskuses, mis saab valmis 2004. aastal, on kultuuri- ja kunstikeskuse jaoks 2000m2 pinda, kuhu on plaanis luua moodsa kunsti galerii. Uudsust lisab idee, et see galerii toetuks põlisrahvaste kultuurile ja kunstile. Plaanis on luua kohvikud ja hakata korraldama workshope, kus eestlased, indiaanlased, keldid jt põlisrahvad saaksid oma mõtet ja maailmanägemust kandvat kunsti ja kultuuri modernsemas vormis esitleda ja müüa. Soho Fondi on tema tegemistes toetanud Ameerika Suursaatkond, Kultuuriväärtuste Amet, Finnair, Tallinna Linnavalitsus, Piirivalvelaevade Üksik Divisjon, Eesti Sõjavägi jt.
“Meie kaugem eesmärk on saada analoogseks Kultuurkapitaliga ja areneda just kolmanda sektori alal, sest üksikisiku algatuse toetamist peame ülioluliseks,” sõnastab Soho Fondi tulevikusihi Margus Sulengo. 

 

 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv